Головбух: Бюджет

Звіт з праці 2018: враховуємо все

 • 6 липня 2018
 • 9551
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Заповнення звітної документації — звична практика для бюджетників. Але і тут не обходиться без помилок. Допоможемо скласти Звіт з праці (форма 1-ПВ) правильно.

Хто подає звіт з праці

Держстат запровадив сервіс отримання за кодом ЄДРПОУ переліку форм статзвітності, за якими звітуємо місцевим органам статистики.

Щоб з’ясувати, який звіт з праці — квартальний чи місячний має подати ваша установа:

 1. перейдіть на офіційний сайт Держстату,
 2. оберіть рубрику «респондентам»,
 3. перейдіть за посиланням «сервіс»,
 4. відкрийте вкладку «пошук за кодом ЄДРПОУ»,
 5. у відповідному полі введіть код ЄДРПОУ установи і натисніть кнопку «пошук».

На екрані висвітиться перелік усіх форм статзвітності, які установа має подати протягом року місцевому органу статистики.

Строки подання звіту

Для вчасного подання статистичної звітності Держстат щороку затверджує календар для кожної форми звіту. Наведемо строки для подання звітів у таблиці.

Термін подання статистичної звітності

Місяць

Числа місяця, у які подаємо

звіт з праці місячний

звіт з праці квартальний

Січень

1-9

1-9

Лютий

1-7

-

Березень

1-7

-

Квітень

1-10

1-10

Травень

1-7

-

Червень

1-7

-

Липень

1-9

1-9

Серпень

1-7

-

Вересень

1-7

-

Жовтень

1-8

1-8

Листопад

1-7

-

Грудень

1-7

-

Слід зауважити, що в ці строки Держстат має отримати електронний звіт з використанням ЕЦП або оригінал паперового носія — якщо звіт подаємо на руки чи поштою.

Форми звіту з праці

Звіт зі статистики оплати праці має кілька форм:

 • 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»;
 • 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»;
 • 1-ПВ (умови праці) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» — подаємо один раз на два роки (28.02.2018).

Вони затверджені наказом Держстату від 10.06.2016 № 90.

Форма 1-ПВ місячна — бланк 2018

Звіт з праці 1-ПВ місячна бланк 2018

Звіт з праці 1-ПВ місячна бланк

Форма 1-ПВ квартальна – бланк 2018

Звіт з праці 1-ПВ квартальна бланк 2018

Звіт з праці 1-ПВ квартальна бланк

Вступна частина звіту з праці

Форма 1-ПВ місячна 2018 року, як і квартальна, мають однакову вступну частини. Це відомості про установу:

 • її найменування;
 • код ЄДРПОУ;
 • юридична і фактична адреси.

Також вступна частина містить відомості про структурний підТАБЛіл установи:

 • його найменування;
 • вид економічної діяльності;
 • фактична адреса;
 • номер підТАБЛілу.

Основна частина – звіт з праці 1-ПВ місячна

Основна частина, яку містить звіт з праці 1-ПВ місячна, сформована з двох табличних блоків (розділів). У першому у рядках 1020-1070 наводимо відомості про:

 • фонд оплати праці усіх працівників;
 • ПДФО, що утриманий з цієї суми;
 • середньооблікову кількість штатних працівників;
 • кількість відпрацьованого ними робочого часу;
 • фонд оплати праці штатних працівників.

У рядки 1020 і 1070, що містить звіт з праці 2018 року, не враховується:

Під час обчислення середньооблікової кількості штатних працівників, не враховуємо осіб, які:

 • у декретній відпустці або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • мобілізовані (призвані на військову службу на особливий період).

Заповнений звіт з праці 1-ПВ місячна буде правильним, якщо за першим табличним блоком виконуються арифметичні рівняння:

 • рядок 1020 ≥ 1030;
 • рядок 1020 > 1070.

Та це ще не все. Порівнюємо показники першого табличного блоку звіту за поточний і попередній місяць. Якщо середньооблікова кількість штатних працівників (рядок 1040) на 25% чи більше зменшилась або збільшилась порівняно з попереднім місяцем, обов’язково зазначаємо основну причину цього відхилення у поясненні до першого табличного блоку звіту.

Звіт з праці 2018 року не містить показника середня зарплата штатного працівника. Відтак аби порівняти, обраховуємо його самостійно. Для цього значення у рядку 1070 ділимо на значення у рядку 1040. Ці показники обчислюємо за поточний і попередній місяць. Якщо відхилення між ними перевищує 10% чи більше, обов’язково зазначаємо основну причину цього відхилення у поясненні до першого табличного блоку звіту.

Переплатили зарплату працівнику. Чи можна утримати?

Звіт з праці
Людмила КРАВЧЕНКОкерівник експертної групи MCFR Головбух
Бухгалтер нарахував зарплату працівникам і певний, що дотримав усіх законодавчих норм. Але під час перевірки ревізор виявив, що бухгалтер нарахував більше, ніж належало. Тож ревізор направив керівнику вимогу відшкодувати незаконні виплати. Але з чиєї заробітної плати — працівника, бухгалтера чи керівника — відшкодовувати ці виплати?

У другому табличному блоці, що містить форма 1-ПВ місячна, у розрізі рядків 2010-2070 зазначаємо інформацію про:

 • суму заборгованості з виплати зарплати,
 • з неї — утворену у попередні роки,
 • кількість працівників, яким своєчасно її не виплачено,
 • суму заборгованості по оплаті днів хвороби,
 • суму заборгованості з виплати зарплати коштом бюджету,
 • з неї — коштом місцевого бюджету,
 • суму заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звіт з праці 2018 року бюджетні установи, як правило, складають без заповнення другого табличного блока. По захищеній статті видатків заборгованість виникає вкрай рідко та й Фонд соціального страхування фінансує вчасно. Якщо є проблема з фінансуванням, утворена кредиторська заборгованість порівняно з попереднім місяцем збільшилась або зменшилась на 25% чи більше, у звіт з праці 2018 року обов’язково вписуємо пояснення основної причини цього відхилення.

Заповнений звіт буде правильним, якщо за другим табличним блоком виконуватиметься арифметичний контроль:

 • рядок 2010 ≥ 2020;
 • рядок 2010 = 2050;
 • рядок 2050 > 2070 — для установ держбюджету;
 • рядок 2050 = 2060 + 2070 — для установ місцевого бюджету.

Звіт з праці 1-ПВ місячна приклад заповнення 2018 можна знайти на сторінках видання «Головбух: Бюджет».

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Основна частина – звіт з праці квартальний

Основна частина, яку містить квартальний звіт з праці, сформована із семи табличних блоків. У цих блоках наводимо відомості про:

 • кількість основних працівників (штатних);
 • втрати робочого часу по ним;
 • складові фонду їх оплати праці;
 • розподіл їх за розміром зарплати;
 • окремі категорії працівників;
 • укладені колективні договори;
 • інші витрати.

Перший табличний блок

Звіт з праці 1-ПВ квартальна у першому табличному блоці має містити відомості про кількість основних працівників (штатних), яких у звітному кварталі:

 • прийнято;
 • звільнено, у т. ч. у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та за інших підстав.

У цьому табличному блоці зазначаємо відомості про облікову кількість основних (штатних) працівників на кінець звітного періоду.

Подаючи звіт з праці 2018 року за IV квартал, додатково зазначаємо відомості у трьох рядках. Мова про облікову кількість основних (штатних) працівників:

 • прийнятих на неповний робочий день чи тиждень;
 • яким надано декретну відпустку;
 • яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею три чи шестирічного віку.

Заповнений звіт з праці 1-пв квартальна за першим табличним блоком буде правильним за умови, якщо:

 • рядок 3040 ≥ 3050 + 3060;
 • рядок 3070 ≥ 3100;
 • рядок 3070 = 3070 (попереднього звіту) + 3020 – 3040;
 • рядок 3070 ≥ 3080;
 • рядок 3070 ≥ 3090 + 3100.

Другий табличний блок

У другому табличному блоці звіт з праці 1-ПВ квартальна має відображати кількість невідпрацьованого робочого часу у зв’язку з:

 • наданням за ініціативою власника відпустки без збереження зарплати;
 • переведення працівників для економії фінансових ресурсів на неповний робочий день (тиждень);
 • масовими невиходами на роботу (страйками).

Як визначити тривалість відпустки за неповного робочого дня

Людмила кравченко
Людмила Кравченко Керівник експертної групи MCFR Головбух
Неповний робочий день або неповний робочий тиждень можуть установлювати за угодою між працівником і роботодавцем як при прийнятті на роботу, так і згодом. Та чи можна надавати відпустку неповної тривалості працівнику, котрий працює неповний робочий день?

Ці показники у звіт з праці 2018 року вносимо у розрізі люд.-год. та власне кількості осіб, за якими ці показники обчислюємо. Якщо в одній графі є значення, то в іншій воно теж має бути. Неприпустимим є заповнення лише однієї з граф.

Третій табличний блок

У третьому табличному блоці розписуємо витрати на оплату праці штатних працівників у розрізі її складових. У звіт з праці 1-ПВ квартальна записуємо суму усього фонду оплати праці основних працівників (штатних) і окремо суми:

 • фонду основної зарплати;
 • фонду додаткової зарплати;
 • заохочувальних й компенсаційних виплат.

Під час обчислення цих показників користуємося інструкцією зі статистики зарплати. Із фонду додаткової зарплати виокремлюємо окремі показники, що містить форма 1 ПВ квартальна. Це суми нарахованих:

 • надбавок і доплат;
 • щомісячних премій і винагород;
 • індексації;
 • компенсація втрати частини заробітку у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

Теж саме проводимо із заохочувальними й компенсаційними виплатами. Тобто виокремлюємо суми:

 • матеріальної допомоги;
 • соціальних індивідуальних пільг;
 • оплати за невідпрацьований час.

Щоб перевірити, чи звіт з праці квартальний склали правильно, з’ясовуємо, чи:

 • рядок 5010 = 5020 + 5030 + 5060;
 • рядок 5030 ≥ 5040 + 5050 + 5051 + 5052 + 5090;
 • рядок 5060 ≥ 5070 + 5080.

Четвертий табличний блок

У четвертому табличному блоці звіту наводимо загальну кількість основних працівників (штатних). Виокремлюємо ту кількість, яка повністю відпрацювала місячну норму праці або більше її половини.

Форма 1 ПВ квартальна 2018 року містить окремий рядок 6010, у якому відображаємо кількість осіб, які працюють від 0,5 до 1 ставки чи на повну ставку, відпрацювали місяць або за яким зберігався середній заробіток на час відсутності (відрядження, відпустка тощо). Коли більше половини місячної норми робочого часу працівник хворів, його до цієї кількості осіб не зараховуємо.

В рядках 6020-6120, які містить звіт з праці 1-ПВ квартальна, цю чисельність розмежовуємо за рівнем заробітку на 11 груп. Умови віднесення працівника до тієї чи іншої групи визначені у самому бланку звіту (назві рядка). У 2018 році у рядку 6020 зазначаємо осіб, чий заробіток менший 3723 грн, тобто менший ніж мінімальна заробітна плата.

У рядку 6130 четвертого табличного блоку, що містить звіт з праці квартальний, виокремлюємо чисельність працівників, яких прийняли на умовах повного робочого дня (тижня) і які перебували в обліковому складі працівників на кінець звітного кварталу. При цьому вони відпрацювали 100% фонду робочого часу. У рядку 6140 зазначаємо тих працівників, яким зарплату нараховано за повний місяць (останній місяць кварталу) і її сума не перевищувала розміру мінімальної.

Звіт з праці 2018 року в четвертому табличному блоці має ще один рядок — 6150. У ньому зазначаємо облікову кількість працівників на кінець останнього місяця звітного кварталу, яким тарифну ставку (оклад згідно з тарифним розрядом, посадовий оклад) встановлено нижче від прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діяв у цьому періоді. Як правило, для бюджетної установи значення у цьому рядку дорівнює 0.

Аби перевірити, чи правильно склали звіт з праці 1-ПВ квартальна, визначаємо, чи в четвертому табличному блоці:

 • рядок 6010 = ∑ (6020-6120);
 • рядок 6010 ≥ 6130;
 • рядок 6130 ≤ 3070 (графи 1);
 • рядок 6130 ≤ 1040 форми 1-ПВ (місячна);
 • рядок 6140 ≤ 6020;
 • рядок 6140 ≤ 6130;
 • рядок 6150 ≤ 3070 (графи 1);
 • рядок 6150 ≤ 1040 форми 1-ПВ (місячна).

П’ятий табличний блок

У п’ятому табличному блоці, що містить звіт з праці квартальний, зазначаємо інформацію про середньооблікову кількість працівників, їх фонд оплати праці, відпрацьований час у розрізі таких категорій:

 • жіночої статі (з числа основних працівників);
 • осіб, оплата праці яких фінансується з бюджету (з числа основних працівників);
 • зовнішніх сумісників;
 • осіб, які виконують роботу (надають послуги) за договорами ЦПХ.

Форма 1-ПВ квартальна за цим табличним блоком буде правильною за умови виконання арифметичних рівнянь:

 • рядок 7010 (графа 2) ≤ 5010;
 • рядок 7020 (графа 2) ≤ 5010.

Шостий табличний блок

Коли складаємо звіт за І-ІІІ квартали, шостий табличний блок звіту не заповнюємо. Відомості у рядках цього блоку відображаємо у звіті за IV квартал. У рядках 8010-8040, що містить звіт з праці 1-ПВ квартальна, вказуємо:

 • кількість укладених й зареєстрованих колективних договорів;
 • кількість основних працівників (штатних), які захищені дією колективного договору;
 • розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), що визначає колективний договір;
 • розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), що визначає галузева угода.

Якщо у першому рядку 8010 шостого табличного блоку, що містить звіт з праці 1-ПВ квартальна бланк 2018 року, наявне значення, в інших рядках 8020 і 8030 воно теж повинне бути. Інакше звіт буде складений з помилкою.

Сьомий табличний блок

Якщо складаємо звіт за ІІ-IV квартал, сьомий табличний блок звіту не заповнюємо. Та от у звіті за І квартал слід цей блок заповнити за всіма показниками за увесь рік, що минув. Тобто якщо форма 1 ПВ квартальна складена за І квартал 2019 року, у рядках 9010-9060 табличного блоку наводимо за увесь 2018 рік відомості про витрати на:

 • утримання персоналу (крім фонду оплати праці);
 • соцзабезпечення;
 • культурно-побутове обслуговування;
 • житлове забезпечення;
 • профнавчання;
 • інші цілі.

У рядку 9070 блоку, що містить звіт з праці квартальний, вписуємо середньооблікову кількість основних працівників установи (штатних). Перелік витрат, які слід зазначити у рядках 9020-9060, наведено у розділі VІІІ Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затвердженій наказом Держстату від 26.10.2009 № 404.

Коли форма 1-ПВ квартальна буде заповнена, перевіряємо рівність:

рядок 9010 = ∑ (9020-9060).

Кінцева частина звіту з праці

Кінцева частина обох звітів теж однакова. Вона містить відомості про:

 • відповідальну особу за складання звіту, її підпис, прізвище і ініціали;
 • керівника установи, його підпис, прізвище і ініціали.

Відповідальною особою, як правило, є представник кадрової або бухгалтерської служби установи чи інший працівник, визначений наказом.

Після підписів звіт з праці 2018 року має містити контактні дані відповідальної особи (телефон, факс, e-mail).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися