Головбух: Бюджет

Перехідні відпускні 2018: податки та звітність

  • 3 липня 2018
  • 4833

Часто відпустка працівника починається в одному місяці, а закінчується в наступному. У таких випадках бухгалтер виплачує так звані перехідні відпускні — однією сумою, хоч відпустка й не вписується у межі одного місяця. Як це впливає на оподаткування та звітність — у статті.

Спочатку визначимо, як правильно нарахувати працівникові зарплату у місяцях, за які працівникові потрібно виплатити перехідні відпускні. Адже вона може бути меншою за мінімалку. З’ясуймо, як визначати, чи дотримано показника мінзарплати.

Перехідні відпускні і доплата до мінімалки

Працівникові, що виконав місячну норму праці, нараховуйте заробітну плату не нижчу, ніж мінімальна заробітна плата. Якщо він не виконав норму праці, гарантований розмір мінзарплати визначайте пропорційно до відпрацьованого часу. Таке правило встановлює стаття 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон № 108).

Тож якщо в певному місяці у працівника була перехідна відпустка, гарантований розмір мінзарплати для нього розрахуйте пропорційно.

Середній заробіток за час відпустки не враховуйте до зарплати для забезпечення її мінімального розміру (лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 № 322/0/101-17/282).

Якщо відпустка припадає на кілька календарних місяців, тобто маємо перехідні відпускні, суму відпускних розподіліть пропорційно до часу, що припадає на дні відпустки відповідного місяця (пп. 1.6.1 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держстату від 13.01.2004 № 5; далі — Інструкція № 5).

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Перехідні відпускні та ПДФО

Оплата за час відпустки є заробітною платою (пп. 2.2.12 Інструкції № 5). Тому, щоб оподаткувати перехідні відпускні 2018 року, застосовуйте зарплатні правила.

Доходи у вигляді заробітної плати включайте до загального оподатковуваного доходу платника відповідно до підпункту 164.2.1 Податкового кодексу України (ПК). Із суми відпускних утримуйте ПДФО за ставкою 18%.

Як і зарплату, суму відпускних враховуйте, коли визначатимете граничний розмір доходів, що дає право застосовувати податкову соціальну пільгу (ПСП). Перехідні відпускні розподіляйте між відповідними місяцями їх нарахування (пп. 169.4.1 ПК).

ПСП застосовуйте до заробітної плати, якщо її місячний розмір не перевищує місячний прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн (абз. 1 пп. 169.4.1 ПК). У 2018 році гранична сума доходу для застосування ПСП становить 2470 грн.

Об’єкт оподаткування ПДФО під час нарахування відпускних зменшуйте на суму ПСП (якщо є право на неї) (п. 164.6 ПК). Однак її можете застосувати лише тоді, коли буде відомий загальний місячний дохід. Позаяк перехідні відпускні, як і звичайні, нараховують і виплачують не пізніше як за три дні до початку відпустки (ст. 21 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР), загальний місячний дохід працівника невідомий. Тому під час оподаткування відпускних ПСП не застосовуйте.

Виплачуйте відпускні не пізніше ніж за три дні до відпустки.

Тобто ПДФО сплатіть тоді ж, коли виплачуєте перехідні відпускні (без застосування ПСП). Після нарахування такі суми розподіліть, щоб визначити ПДФО за місяцями із застосуванням ПСП (якщо право на неї є).

Перехідні відпускні і ЄСВ

Відпускні як один із елементів заробітної плати є базою для нарахування ЄСВ (абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VIдалі — Закон № 2464). На відпускні осіб з інвалідністю ЄСВ нараховують за ставкою 8,41%, на зарплату за час відпустки решти працівників — 22%.

Нарахування ЄСВ на перехідні відпускні відбувається у межах максимальної бази нарахування (ч. 3 ст. 7 Закону № 2464). Щоб порівняти суми відпускних із максимальною базою нарахування ЄСВ, розподіліть їх між місяцями, за які такі суми нарахували (пп. 2 п. 3 розд. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449). Тобто перехідні відпускні за кожен місяць у сумі із зарплатою порівнюйте із максимальною базою. Звичайно, якщо сума відпускних перевищує максимальну величину нарахування ЄСВ, обмеження застосовуйте вже під час нарахування ЄСВ на відпускні.

Під час нарахування ЄСВ на перехідні відпускні їх сума, що припадає на кожен із місяців відпустки, може бути меншою за розмір мінзарплати. Проте з розміру мінімальної зарплати ЄСВ не нараховуйте. Адже сукупно із заробітною платою відповідного місяця дохід працівника може бути більшим за розмір мінімальної зарплати. А тоді застосовувати правило мінімального страхового платежу не потрібно.

Отже, щоб нарахувати ЄСВ, перехідні відпускні розподіліть між місяцями відпустки пропорційно до кількості днів відпустки. ЄСВ нарахуйте на фактичну суму відпускних, адже загальна сума доходу як за поточний місяць, так і за наступний, невідома.

Перехідні відпускні 2018 року розподіляйте між місяцями, за які їх нарахували.

Нараховуючи заробітну плату за місяць початку відпустки, суму відпускних додайте до заробітної плати. Якщо загальний дохід менший за мінімальну заробітну плату, ЄСВ нарахуйте на неї. Візьміть до уваги вже нараховану на відпускні суму ЄСВ. Якщо загальний дохід перевищує мінімальну заробітну плату, ЄСВ нарахуйте на фактичний розмір зарплати.

Аналогічно нараховуйте ЄСВ, коли обчислюватимете заробітну плату за місяць закінчення відпустки.

Перехідні відпускні в 1 ДФ 2018

Перехідні відпускні в звіті 1 ДФ, затвердженому наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4 (далі — Порядок № 4), відображають за правилами, що відрізняються від правил оподаткування таких виплат ПДФО. Для форми 1 ДФ — жодного розподілу. Тобто якщо під час оподаткування відпускних їх суми розподіляєте між місяцями, за які їх нарахували, то перехідні відпускні в 1 ДФ 2018 року відображайте загальною сумою у періоді нарахування й виплати.

Перехідні відпускні в звіті 1 ДФ відобразіть з ознакою доходу «101».

Нарахований дохід покажіть повністю у графі 3а. У графі 3 — суму фактично виплачених відпускних (п. 3.3 Порядку № 4). Тому, навіть якщо перехідна відпустка припадає на місяці різних кварталів, загальну суму відпускних відобразіть у кварталі, коли їх нарахували та виплатили.

Військовий збір відобразіть у розділі ІІ форми № 1ДФ без персоніфікації.

Перехідні відпускні в 1 ДФ

Перехідні відпускні в звіті 1 ДФ

Приклад відображення відпускних у податковому розрахунку за формою № 1ДФ

Перехідні відпускні в звіті ЄСВ 2018

Звіт з ЄСВ, форма якого затверджена наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435, має містити інформацію про перехідні відпускні у місяці їх нарахування, але окремо за місяцями, за які їх нарахували. Відтак, відпускні потраплять до таблиць 1 і 6 Звіту з ЄСВ.

У таблиці 1 Звіту з ЄСВ суму відпускних та нарахованого ЄСВ відобразіть загальною сумою, тобто не розбивайте на місяці. У рядку 1.1 зазначте розмір оплати за час відпустки, включаючи суму перевищення максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Перехідні відпускні, на які нарахували ЄСВ, запишіть в одному з рядків 2.1-2.4. Нарахований ЄСВ — в одному з рядків 3.1-3.4. Якщо під час оподаткування донарахували ЄСВ до мінімального страхового платежу, заповніть і рядки 2.5 та 3.5. Із рядків 3.1, 3.2, 3.3 та 3.4 нараховані суми ЄСВ потраплять до рядків 6.1, 6.4, 6.5 та 6.6 відповідно.

А от у таблиці 6 Звіту з ЄСВ перехідні відпускні 2018 року розподіліть між місяцями, за які їх нарахували. Адже щодо однієї застрахованої особи можна робити декілька записів, якщо протягом одного звітного періоду їй нарахували виплати за поточний і майбутні звітні періоди. Тобто перехідні відпускні в Звіті з ЄСВ відобразіть за поточний і майбутній місяці окремими рядками.

Щоб відобразити відпускні, використовуйте код типу нарахувань «10». Реквізит 20 таблиці 6 залиште порожнім.

Перехідні відпускні в звіті ЄСВ — Таблиці 1

Перехідні відпускні в звіті ЄСВ (Таблиця 1)

Приклад відображення відпускних у Таблиці 1 Звіту з ЄСВ

Перехідні відпускні в звіті ЄСВ — Таблиці 6

Перехідні відпускні в звіті ЄСВ (Таблиця 6)

Приклад відображення відпускних у Таблиці 6 Звіту з ЄСВ

РЕЗЮМУЄМО:

Перехідні відпускні не враховуйте до зарплати для забезпечення її мінімального розміру. Щоб оподаткувати ПДФО, військовим збором та нарахувати ЄСВ, суми відпускних розподіляйте між місяцями, на які припадає така відпустка.

Перехідні відпускні у звіті 1 ДФ відображайте усією сумою. У таблиці 1 Звіту з ЄСВ — також не розбивайте за місяцями. А от у таблиці 6 Звіту з ЄСВ перехідні відпускні розподіляйте між місяцями, за які їх нарахували.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися