Єдиний звіт з ЄСВ і ПДФО

Головбух: Бюджет

Малоцінні необоротні матеріальні активи 2019: від придбання до списання

8 серпня 2019
30316
Середній бал: 0 із 5
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Малоцінні необоротні матеріальні активи це активи, які не відносять до основних засобів через низьку вартість. Що особливого у цих активах, коли їх визнавати малоцінними, як обліковувати, амортизувати та коли списувати?

Що таке малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)

Малоцінні необоротні матеріальні активи це активи, вартість яких не перевищує:

 • 6000,00 грн без ПДВ для бюджетних установ — платників ПДВ, або
 • 7200,00 грн з ПДВ для установ, які не зареєстровані платниками ПДВ.

Для цих активів передбачений окремий субрахунок 1113. З’ясуємо, які саме цінності на ньому обліковувати.

Критерії, за якими виділяють МНМА

Що є об’єктом основних засобів, а що — інших необоротних матеріальних активів — визначає положення про облікову політику. Саме в ньому установа прописує, як необоротні активи виокремити за призначенням та як вести їх облік.

Активи, які експлуатуємо більше одного року, але за Стандартом 121 не відносимо до основних засобів, обліковуємо як інші необоротні матеріальні активи. В цій групі активів є музейні і бібліотечні фонди, до яких відносимо активи за їх суттю незалежно від вартості. Теж саме стосується постільної білизни, одягу, взуття, постільних речей, інвентарної тари, природних ресурсів.

В окремих установах використовуються активи, які мають спеціальне призначення і в інших галузях бюджетної сфери їх застосувати не можна — необоротні матеріальні активи спеціального призначення.

Та є активи, які не можна віднести ні до зазначених активів, ні до основних засобів. Це малоцінні активи, строк використання яких понад один рік — малоцінні необоротні матеріальні активи. Критерії віднесення об’єкта до такого активу прописуємо в обліковій політиці установи:

 • актив має матеріальну форму;
 • строк використання (експлуатації) — понад один рік;
 • вартість активу без ПДВ — менше 6000,00 грн.

Вартість

Установа — платник ПДВ суму ПДВ відносить до податкового кредиту для відшкодування, а установа, яка не сплачує ПДВ, включає його суму до вартості активу. Тож і виходить, що МНМА у платника ПДВ не перевищують 6000,00 грн, а в неплатника ПДВ — 7200,00 грн (6000,00 грн × 20%).

Відтак, якщо вартість матеріальних активів:

 • понад 6000,00 (7200,00) грн а строк експлуатації більше року — це основні засоби;
 • не перевищує вартісну межу і строк експлуатації більше року — це малоцінні необоротні матеріальні активи;
 • не перевищує вартісну межу і строк експлуатації менше року — це малоцінні та швидкозношувані предмети.

Тому аби правильно визнати той чи інший об’єкт відповідним активом, в установи мають бути прописані строки корисного використання для різних об’єктів.

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів

Як обліковувати активи — як малоцінні необоротні матеріальні активи чи як малоцінні швидкозношувані предмети? Складний вибір, собливо коли вартість активу невисока і зі строком використання визначитись важко.

А також — обліковувати їх окремо один від одного, чи комплексно? Адже пункт 1 розділу 2 Стандарту 121 дає змогу бухгалтеру обирати. І якщо він обере «комплексно», то має пам’ятати, що такі активи вважатимуться одним об’єктом, і, відповідно, втратять малоцінність, тобто стануть основним засобом.

Тому облікова політика установи має передбачати правила, якими слід керуватись бухгалтеру, аби чітко розмежувати ці матеріальні цінності.

Придбавши матеріальний актив, установа має оцінити його вартість. Первісною вартістю є у разі:

 • придбання активу — вартість придбання;
 • створення власними силами — собівартість;
 • безплатного отримання від інших установ — первісна (переоцінена) вартість за документами;
 • безплатного отримання від підприємств, фізосіб — справедлива вартість;
 • відсутності попиту, пропозиції на такий актив — умовна вартість.

Тобто облік інших необоротних активів за оцінкою активу такий самий як бухгалтерський облік основних засобів. Документи, на підставі яких отримані (створені) активи такі ж самі, як для основних засобів. Більше того, перш ніж ввести в експлуатацію ці активи, їх обліковуємо як капітальні інвестиції.

Увага Первісна вартість активу включатиме витрати на транспортування, установку, монтаж й інші витрати на доведення його до експлуатаційного стану. У будь-якому разі малоцінні необоротні матеріальні активи 2019 року за вартістю з урахуванням цих витрат не повинні перевищувати 6000,00 грн без ПДВ або 7200,00 грн з ПДВ.

Як і основні засоби, ці активи оглядає комісія, оцінює, а в разі введення активу в експлуатацію — складає акт введення в експлуатацію.

Розглянемо проводки для відображення операцій з надходження цих активів.

Надходження малоцінних необоротних матеріальних активів (проводки)

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Отримуємо цільове фінансування для придбання необоротних матеріальних активів

2311, 2313

54

Зараховуємо об’єкти капітальних інвестицій до складу необоротних матеріальних активів після введення їх в експлуатацію (необоротні матеріальні активи спеціального призначення обліковуємо окремо)

1111-1115, 1118

1312, 1324

 • з відображенням другого запису

54

51

Включаємо до складу первісної вартості безоплатно отриманих активів витрат з транспортування, налагодження, приведення до експлуатаційного стану тощо

1111-1115, 1118

1312, 1324

 • з відображенням другого запису

54

51

Зараховуємо вартість безоплатно отриманих активів (крім внутрішнього переміщення)

1111-1115, 1118

2117, 6211, 6415

2117, 6211, 6415

2311, 2313

2311, 2313

7511, 7523

 • з відображенням збільшення внесеного капіталу

7511, 7523

51

Інші необоротні матеріальні активи, отримані безоплатно за операціями з внутрішнього переміщення

1111-1115, 1118

51

 • з відображенням нарахованої суми зносу

8014, 8114, 5511, 5512

1412

Оприбутковуємо лишки з числа інших необоротних матеріальних активів, у т. ч. малоцінних

2313

7112

2117

2313

1111-1115, 1118

2117

 • з відображенням зменшення доходу

7112

51

Оприбутковуємо інші необоротні матеріальні активи (малоцінні) від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи

2313

7112

2117

2313

1111-1115, 1118

2117

 • з відображенням зменшення доходу

7112

51

Амортизація МНМА

Малоцінні необоротні матеріальні активи і основні засоби різняться тим, що перші не мають такої особливості, як ліквідаційна вартість. Більше того, вартість цих активів не переоцінюємо. Однак це не означає, що їх не потрібно амортизувати.

Стандарт 121 визначає для інших необоротних матеріальних активів, крім спеціального призначення, спеціальний спрощений режим її нарахування. Тобто у першому місяці, коли активи передаємо в експлуатацію, нараховуємо амортизацію у розмірі 50% первісної вартості цього активу. Інші 50% первісної вартості як амортизацію нараховуємо у місяці їх списання. Випадки припинення і поновлення нарахування амортизації аналогічні основним засобам. Розглянемо проводки.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (проводки)

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Нараховуємо амортизацію

8014, 8114

1412

Нараховуємо амортизацію безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення)

8014, 8114

1412

 • з відображенням другого запису

51

7511, 7523

Як бачимо, на суму амортизації збільшуємо витрати і знос інших необоротних матеріальних активів, в т. ч. малоцінні необоротні матеріальні активи.

Безоплатна передача (внутрішнє переміщення) МНМА

Якщо установа централізовано закуповувала необоротні активи для подальшого розподілу між установами, ці матеріальні активи потрібно буде передавати цим установам. Розглянемо проводки з відображення цієї операції.

Безоплатна передача малоцінних необоротних матеріальних активів (проводки)

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Відображаємо вартість переданих активів

51

1111-1115, 1118

Нараховуємо суму зносу на ці активи

1412

8014, 8114, 5511, 5512

Списання МНМА

Якщо активи стають непридатні для подальшого використання, установа їх списує.

Непридатний для подальшого використання — це коли характеристики активу неможливо відновити ремонтом, переоснащенням, реконструкцією або таке відновлення недоцільне з економічної точки зору.

Як правило, мова йде про морально чи фізично зношені необоротні активи або пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха.

Причини списання необоротних активів повинні бути вагомими. Найголовніша з них — об’єкт не відповідає критеріям визнання активом, тобто в майбутньому жодних економічних вигід від його використання не очікують або він втратив потенціал корисності для суспільства. Та й нові малоцінні необоротні матеріальні активи за вартістю менше вартості відновлення старого об’єкта або їй тотожні.

Ще одна умова списання — коли під час інвентаризації активи виявлені як нестача. Бухгалтер згідно з актами, що склала комісія, списує об’єкт. При цьому інші необоротні матеріальні активи визначає за їх вартістю відновлення шкоду установи і бюджету і:

 • відносить її на рахунок винної особи для подальшого відшкодування — якщо таку особу встановлено;
 • зараховує на позабалансовий рахунок 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» — якщо винної особи у нестачі не встановлено.

Розмір шкоди або буде відшкодовано, або її обліковуватимемо на позабалансі до дня встановлення винної особи з подальшим відшкодуванням, або до дня закриття провадження у справі. Розглянемо кореспонденцію субрахунків з відображення цієї операції.

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (списання)

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Д-т

К-т

Відображаємо при списанні:

 • нараховану амортизацію у місяці вибуття (другі 50%)

8014, 8114

1412

 • списану вартість об’єкта

1412

1111-1115, 1118

Якщо списання пов’язане у зв’язку з крадіжкою, нестачею і встановлено винних у цьому осіб, в обліку додатково відображаємо записи на:

 • суму шкоди установі, яку винна особа має погасити для відновлення об’єкта

2115

7111

 • суму погашеної шкоди, яку спрямовують до бюджету

2115

6312

Отже, інші необоротні матеріальні активи, у т. ч. малоцінні, в обліку дещо схожі з основними засобами, оскільки їх відображають у фінансовій звітності у їх складі. При цьому ототожнювати МНМА з основними засобами не слід. Крім того, є відмінності, які слід ураховувати для кожної групи обліку інших необоротних матеріальних активів, аби їх облік був достовірним.

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися