Головбух: Бюджет

Звіт про фінансові результати (форма 2-дс): чергові новації

  • 8 січня 2019
  • 24229
експерт MCFR Головбух

Попереду річна звітність, тож саме час до неї підготуватися. Традиційно Мінфін «під ялинку» підготував сюрприз — маємо оновлену форму Звіту про фінансові результати. Чим він відрізняється від попереднього та що треба врахувати, аби правильно заповнити цей звіт, — пояснимо на прикладах.

Звіт про фінансові результати — новий бланк

Звіт про фінансові результати — це звіт, який містить інформацію про доходи, витрати та видатки установи. Його бланк (форма 2-дс) — у додатку 2 до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541 (далі — Стандарт 101). Форму цього фінансового звіту Мінфін оновив наказом від 27.11.2018 № 940

Складаємо звіт про фінансові результати (форма 2-дс)

Складаємо звіт про фінансові результати (форма 2-дс)

З’ясуємо покроково, як заповнити кожну з таблиць оновленого звіту.

Новації в стандартах та формах звітів

Звіт про фінансові результати (форма 2-дс): чергові новації
Фаїна Іскрижицькаексперт МЦФЕР Головбух
Наразі маємо кілька методологічних новацій та оновлені форми фінансових звітів. Чим саме оновлені форми відрізняються від попередніх та що треба врахувати під час звітування за 2018 рік?

Звіт про фінансові результати: доходи

Інформацію про доходи установи форма 2-дс відображає у розділі І «Фінансовий результат діяльності». Так скеровує пункт другий розділу ІІ Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (далі — Порядок № 307).

Наразі бюджетні установи обліковують доходи за НП(С)БОДС 124 «Доходи», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629 (далі — Стандарт 124). Цей стандарт поділяє доходи на дві групи — від обмінних та необмінних операцій. Тож Звіт про фінансові результати (розділ І) має містити інформацію про доходи двох груп:

  • «Доходи від обмінних операцій»;
  • «Доходи від необмінних операцій».

У такій послідовності і розглянемо, яку інформацію розкривати за кожною групою доходів.

Доходи від обмінних операцій

Види доходів від обмінних операцій зазначайте за статтями, яким відповідають рядки 2010-2050. Інформацію про підсумовані показники статей цієї групи доходів наводьте у рядку 2080. Визначайте підсумок за пунктом 14 Методичних рекомендацій із перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 28.12.2017 № 1170 (далі — Методрекомендації № 1170).

Покажемо у прикладі, яку інформацію слід наводити у розділі І Звіту, а яку — ні.

Звіт про фінансові результати приклад: доходи від обмінних операцій

Звіт про фінансові результати: доходи від обмінних операцій

Читати повністю


Далі розглянемо, як форма 2-дс має відображати інформацію про доходи від необмінних операцій.

Доходи від необмінних операцій

Види доходів від необмінних операцій зазначайте за статтями, яким відповідають рядки 2090-2130. Підсумок статей цієї групи доходів наводьте у рядку 2170. Визначайте цей підсумок за пунктом 15 Методрекомендацій № 1170.

Покажемо у прикладі, яку інформацію слід наводити у рядках 2090-2130, а яку — ні. Також — як отримати узагальнений показник за обома групами доходів.

Звіт про фінансові результати приклад: доходи від необмінних операцій і узагальнені за обома групами

Відображення інформації про доходи від необмінних операцій і узагальнені за обома групами

Читати повністю

Доходи від обмінних та необмінних операцій

Інформацію про підсумовані показники статей обох груп доходів — від обмінних та необмінних операцій — наводьте у рядку 2220. Ця інформація — підсумок показників статей «Усього доходів від обмінних операцій» (рядок 2080) та «Усього доходів від необмінних операцій» (рядок 2170) граф 3 і 4 розділу першого Звіту форми 2-дс. Визначайте цей підсумок за пунктом 16 Методрекомендацій № 1170.

Тепер з’ясуємо, як Звіт про фінансові результати має інформувати про витрати.

Є-Звітність: до формування річних звітів готові

Складаємо звіт про фінансові результати (форма 2-дс)
Тетяна Піднебеснашеф-редактор видання «Головбух: Бюджет», член Громадської ради при Державній казначейській службі України
Попереду у вас останнє випробування: закрити бюджетний рік та відзвітувати, як спрацювала установа. Звісно, треба використати АС «Є-Звітність». Казначеї зробили висновки з попередніх звітних кампаній і вдосконалили ті функції, з якими виникали проблеми. Що нового чекає на вас у системі та як скористатися новаціями?

Звіт про фінансові результати: витрати

Те, чи правильно ви визначили у формі 2-дс фінансовий результат, прямо залежить від того, чи правильно ви навели у ньому інформацію про доходи та витрати. Тому вивіряйте ретельно всі операції, відображені на субрахунках із обліку витрат.

Інформацію про витрати вашої установи наводьте у розділах І. Фінансовий результат діяльності та IV. Елементи витрат за обмінними операціями, із яких складається форма 2 Звіт про фінансові результати. Розкривайте цю інформацію за п. 2 розд. ІІ Порядку № 307. Розглянемо, як навести цю інформацію.

Витрати у розділі І «Фінансовий результат діяльності»

Інформацію про витрати установи формуйте за Стандартом 135 «Витрати», затвердженим наказом Мінфіну від 18.05.2012 № 568 (далі — Стандарт 135).

За цим стандартом витрати поділяються на дві групи — витрати за обмінними та необмінними операціями. Тож і Звіт про фінансові результати має містити інформацію про витрати за двома групами:

  • «Витрати за обмінними операціями»;
  • «Витрати за необмінними операціями».

У такій послідовності і розглянемо, яку інформацію розкривати за кожною групою витрат.

Витрати за обмінними операціями

У групі «Витрати за обмінними операціями» елементи зазначайте за статтями, яким відповідають рядки 2210-2250. Інформацію про підсумовані показники статей наводьте у рядку 2290. Визначайте підсумок за пунктом 17 Методрекомендацій № 1170. Продемонструємо це на прикладі.

Звіт про фінансові результати приклад: витрати за обмінними операціями

Інформація про витрати за обмінними операціями

Читати повністю

Далі розглянемо, як у розділі першому Звіт про фінансові результати відображає інформацію про витрати за необмінними операціями.

Витрати за необмінними операціями

У групі витрат за необмінними операціями форма 2 дс має містити елементи за статтями, яким відповідають рядки 2300-2310. Підсумок статей цієї групи наводьте у рядку 2340. Визначайте підсумок за пунктом 18 Методрекомендацій № 1170.

З’ясуємо у прикладі, яку інформацію слід навести у цих рядках. Також — як отримати узагальнений показник за обома групами витрат та визначити фінансовий результат, тобто профіцит/дефіцит за звітний період.

Звіт про фінансові результати приклад: витрати за необмінними операціями й узагальні

Інформація про витрати за необмінними операціями й узагальні за обома групами та профіцит/дефіцит за звітний період

Читати повністю

Усього витрат та профіцит/дефіцит

Витрати за обмінними та необмінними операціями — це підсумок обох груп витрат що містить Звіт про фінансові результати (форма 2-дс). Наводьте його у рядку 2380 «Усього витрат». І ця інформація є підсумком показників із рядків 2290 та  2340 граф 3 і 4 розділу I. Визначайте цей підсумок за пунктом 19 Методрекомендацій № 1170.

Профіцит/дефіцит за звітний період визначайте як різницю між доходами зі статті «Усього доходів» (рядок 2200), та витратами зі статті «Усього витрат» (рядок 2380) граф 3 і 4 розділу І форми 2-дс (п. 20 Методрекомендацій № 1170). Наводьте цю різницю у рядку 2390.

Витрати у розділі IV «Елементи витрат за обмінними операціями»

У розділі IV Звіт про фінансові результати має містити інформацію про елементи витрат за обмінними операціями. Тож тут розшифровуйте показники розділу І Звіту, а саме — показник статті «Усього витрат за обмінними операціями» (рядок 2290).

Відомості про елементи витрат за обмінними операціями, які слід навести у розділі IV форми 2-дс, наведемо у прикладі.

Звіт про фінансові результати приклад: елементи витрат за обмінними операціями

Відомості про елементи витрат за обмінними операціями

Читати повністю

Насамкінець поговоримо про те, яка інформація потрапить до розділу ІІ «Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету» Звіту ф. № 2-дс за 2018 рік.

Звіт про фінансові результати: видатки

У розділі ІІ форма 2-дс за 2018 рік має відображати інформацію не про витрати, а про фактичні видатки. Інформацію тут слід наводити за звітний період та аналогічний період попереднього року. Нагадаємо, що раніше орієнтувалися на попередній звітний період.

Тож інформацію про ці видатки беріть із Карток аналітичного обліку фактичних видатків (форма затверджена наказом Мінфіну від 29.06.2017 № 604) та підсумовуйте її. Наводьте цю інформацію у графі 3 «За звітний період» та лише у тому рядку, до якого вас забов’язує її поставити відомча класифікація бюджету, зазначена у вашому кошторисі. А до графи 4 «За аналогічний період попереднього року» занесіть показник графи 3 «За звітний період», який містить Звіт про фінансові результати за 2017 рік.

Прожитковий мінімум 2019 і на що він вплине

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Як змінився прожитковий мінімум 2019 року та чого очікувати у 2020-2021 роках? Як прожитковий мінімум вплинув на розміри посадових окладів працівників з оплатою праці за ЄТС? Для вас — дві зручні таблиці.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися