text
Головбух: Бюджет

Складаємо звіт про фінансові результати (форма 2-дс)

  • 23 червня 2018
  • 6037
експерт MCFR Головбух

Попереду квартальна звітність, тож саме час до неї підготуватися. Як заповнити Звіт про фінансові результати, відобразити у ньому доходи, витрати та видатки — читайте у статті.

Звіт про фінансові результати: доходи

Інформацію про доходи бюджетної установи Звіт про фінансові результати (форма 2-дс) відображає у розділі І «Фінансовий результат діяльності». Так скеровує пункт другий розділу ІІ Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (далі — Порядок № 307).

Форма Звіту про фінансові результати — у додатку 2 до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541 (далі — Стандарт 101).

Наразі бюджетні установи обліковують доходи за НП(С)БОДС 124 «Доходи», затвердженим наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629 (далі — Стандарт 124). Цей стандарт поділяє доходи на дві групи — від обмінних та необмінних операцій. Тож Звіт про фінансові результати (розділ І) має містити інформацію про доходи за двома групами:

  • «Доходи від обмінних операцій»;
  • «Доходи від необмінних операцій».

У такій послідовності і розглянемо, яку інформацію розкривають за кожною групою доходів.

Доходи від обмінних операцій

Види доходів від обмінних операцій зазначайте за статтями, яким відповідають рядки 2010-2050. Інформацію про підсумовані показники стеттей цієї групи доходів наводьте у рядку 2080. Визначайте підсумок згідно з пунктом 14 Методичних рекомендацій із перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 28.12.2017 № 1170 (далі — Методрекомендації № 1170).

Покажемо у Таблиці 1, яку інформацію слід наводити у розділі І Звіту, а яку — ні.

Таблиця 1

Звіт про фінансові результати: доходи від обмінних операцій

Звіт про фінансові результати: доходи від обмінних операцій

Звіт про фінансові результати (форма 2-дс): як заповнити


Далі розглянемо, як у розділі І Звіту відобразити інформацію про доходи від необмінних операцій.

Доходи від необмінних операцій

Види доходів від необмінних операцій зазначайте за статтями, яким відповідають рядки 2090-2130. Інформацію про підсумовані показники статей цієї групи доходів наводьте у рядку 2170. Визначайте цей підсумок згідно з пунктом 15 Методрекомендацій № 1170.

З’ясуємо у Таблиці 2, яку інформацію слід наводити у рядках 2090-2130, а яку — ні. Також — як отримати узагальнений показник за обома групами доходів.

Таблиця 2

Звіт про фінансові результати: доходи від необмінних операцій і узагальнені за обома групами

Відображення інформації про доходи від необмінних операцій і узагальнені за обома групами

Звіт про фінансові результати (форма 2-дс): як заповнити

Доходи від обмінних та необмінних операцій

Інформацію про підсумовані показники статей обох груп доходів — від обмінних та необмінних операцій — наводьте у рядку 2220 (див. табл. 2). Ця інформація — підсумок показників статей «Усього доходів від обмінних операцій» (рядок 2080) та «Усього доходів від необмінних операцій» (рядок 2170) граф 3 і 4 розділу першого Звіту форми 2-дс. Визначайте цей підсумок згідно з пунктом 16 Методрекомендацій № 1170.

Тепер з’ясуємо, як у Звіті про фінансові результати поінформувати про витрати.

Звіт про фінансові результати: витрати

Коли ви готуєтеся звітувати за ІІ квартал 2018 року, то хвилюєтеся, чи правильно визначили у піврічному Звіті про фінансові результати ф. 2-дс фінансовий результат звітного періоду. А це прямо залежить від того, чи повністю та правильно ви навели у ньому інформацію про доходи та витрати.

Тому вивіряйте ретельно всі операції, враховані на субрахунках із обліку витрат. Адже дані про витрати, аби вони потрапили саме у свою чарунку Звіту ф. № 2-дс, насамперед, слід правильно відобразити на субрахунках із їх обліку — за обмінними чи за необмінними операціями. Тож далі про це і йтиметься.

Інформацію про витрати вашої бюджетної установи наводьте у розділах І. Фінансовий результат діяльності та IV. Елементи витрат за обмінними операціями, із яких складається Звіт про фінансові результати (форма 2-дс). Розкривайте цю інформацію відповідно до пункту другого розділу ІІ Порядку № 307. Розглянемо, як навести цю інформацію.

Витрати у розділі І «Фінансовий результат діяльності»

Інформацію про витрати бюджетної установи формуйте у бухобліку за Стандартом 135 «Витрати», затвердженим наказом Мінфіну від 18.05.2012 № 568 (далі — Стандарт 135).

Пункт перший розділу ІІ Стандарту 135 поділяє витрати на дві групи — витрати за обмінними операціями та витрати за необмінними операціями. У складі цих груп гуртуйте витрати за елементами з узагальненням за напрямами вашої діяльності, за якими ви проводили відповідні витрати (п. 2, 3 розд. ІІ Стандарту 135).

Тож Звіт про фінансові результати розділ I має містити інформацію про витрати за двома групами:

  • «Витрати за обмінними операціями»;
  • «Витрати за необмінними операціями».

У такій послідовності і розглянемо, яку інформацію розкривати за кожною групою витрат, керуючись Порядком № 307.

Витрати за обмінними операціями

У складі групи «Витрати за обмінними операціями» їх елементи зазначайте у розділі першому, з якого починається Звіт про фінансові результати 2018, за статтями, яким відповідають рядки 2210-2250. Інформацію про підсумовані показники статей цієї групи доходів наводьте у рядку 2290. Визначайте підсумок згідно з пунктом 17 Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 28.12.2017 № 1170 (далі — Методрекомендації № 1170).

У Таблиці 3 розглянемо, яку інформацію слід навести у цих рядках, а яка інформація не повинна потрапити до цих чарунок.

Таблиця 3

Звіт про фінансові результати: витрати за обмінними операціями

Інформація про витрати за обмінними операціями

Звіт про фінансові результати (форма 2-дс): як заповнити

Далі розглянемо, як у розділі першому Звіт про фінансові результати форма 2-дс відображає інформацію про витрати за необмінними операціями.

Витрати за необмінними операціями

У складі групи витрат за необмінними операціями їх елементи у розділі I Звіту ф. № 2-дс зазначайте за статтями, яким відповідають рядки 2300-2310. Інформацію про підсумовані показники статей цієї групи доходів наводьте у рядку 2340. Визначайте цей підсумок згідно з пунктом 18 Методрекомендацій № 1170.

З’ясуємо у Таблиці 2, яку інформацію слід навести у цих рядках, а яка не повинна потрапити до них. Також — як отримати узагальнений показник за обома групами витрат та визначити фінансовий результат, тобто профіцит/дефіцит за звітний період.

Таблиця 4

Звіт про фінансові результати: витрати за необмінними операціями й узагальні

Інформація про витрати за необмінними операціями й узагальні за обома групами та профіцит/дефіцит за звітний період

Звіт про фінансові результати (форма 2-дс): як заповнити

Усього витрат та профіцит/дефіцит

Витрати за обмінними та необмінними операціями — це підсумовані показники статей обох груп витрат. Наводьте її у рядку 2380 «Усього витрат» (див. табл. 4). І ця інформація є підсумком показників статей «Усього витрат за обмінними операціями» (рядок 2290) та «Усього витрат за необмінними операціями» (рядок 2340) граф 3 і 4 розділу I, що містить Звіт про фінансові результати (форма 2-дс). Визначайте цей підсумок згідно з пунктом 19 Методрекомендацій № 1170.

Профіцит/дефіцит за звітний період визначайте як різницю між доходами, наведеними у статті «Усього доходів» (рядок 2200), та витратами, зазначеними у статті «Усього витрат» (рядок 2380) граф 3 і 4 розділу І Звіту ф. № 2-дс (п. 20 Методрекомендацій № 1170). Наводьте цю різницю у рядку 2390.

Витрати у розділі IV «Елементи витрат за обмінними операціями»

У розділі IV Звіт про фінансові результати має містити інформацію про елементи витрат за обмінними операціями. Тож тут розшифровуйте показники, наведені у розділі І Звіту ф. № 2-дс, а саме — показник статті «Усього витрат за обмінними операціями» (рядок 2290).

Відомості про елементи витрат за обмінними операціями, які слід навести у розділі IV Звіту ф. № 2-дс наведемо у Таблиці 5.

Таблиця 5

Звіт про фінансові результати: елементи витрат за обмінними операціями

Відомості про елементи витрат за обмінними операціями

Звіт про фінансові результати (форма 2-дс): як заповнити

Насамкінець поговоримо про те, яка інформація потрапить до розділу ІІ «Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету» Звіту ф. № 2-дс за ІІ квартал 2018 року.

Звіт про фінансові результати: видатки

У розділі ІІ Звіт про фінансові результати (форма 2-дс) за ІІ квартал 2018 року наводьте інформацію не про витрати, а про фактичні видатки. Адже у пункті 2 розділу ІІ Порядку № 307 йдеться про те, що у статтях 2420-2520 розділу II Звіту відображають суми видатків кошторису розпорядників бюджетних коштів у розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету за звітний та попередній звітний періоди.

Тож інформацію про ці видатки беріть із Карток аналітичного обліку фактичних видатків (форма затверджена наказом Мінфіну від 29.06.2017 № 604) та підсумовуйте її. Наводьте цю інформацію у графі 3 «За звітний період» та лише у тому рядку, до якого вас забов’язує її поставити відомча класифікація бюджету, зазначена у вашому кошторисі. А до графи 4 «За аналогічний період попереднього року» занесіть показник графи 3 «За звітний період», який містить Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2017 року.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд