Головбух: Бюджет

Як вести облік грошових коштів

 • 31 травня 2018
 • 621
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Кожній установі доводиться обліковувати грошові кошти. А облік в державному секторі, як ніде, жорстко регламентований. Тож розглянемо, як вести облік грошових коштів правильно.

Аналітичний облік грошових коштів

Основними підтвердними документами для аналітичного й бухгалтерського обліку є виписки з рахунків, що відкриті в органі Казначейства чи банках, які вони надають установі. Бухгалтер щоденно такі виписки звіряє з фактичними надходженнями, платежами на відповідну дату, і переносить відомості до карток аналітичного обліку.

Так, аналітичний облік в бюджетних установах грошових коштів ведемо у картках аналітичного обліку:

 • відкритих (виділених) асигнувань;
 • касових видатків;
 • доходів від реалізації продукції (робіт, послуг);
 • фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів).

Розглянемо кожну окремо.

Установи — головні розпорядники коштів державного чи місцевого бюджету, тож централізовані бухгалтерії ведуть книгу аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб’єктам державного сектору нижчого рівня.

Облік грошових коштів у книзі аналітичного обліку ведемо за кожним розпорядником, КПКВ, з розмежуванням за КЕКВ. Якщо асигнування відкриті за загальним і спеціальними фондами, ведемо дві окремі книги. Суми, які перераховано підпорядкованим установам, зазначаємо у книзі згідно з виписками рахунків. Якщо суми відкритих асигнувань зменшуємо, такі суми зазначаємо з мінусом та додатково записуємо їх червоним чорнилом — якщо облік не автоматизований.

Облік грошових коштів в бюджетних установах у картці аналітичного обліку відкритих виділених асигнувань ведемо, розмежовуючи за:

 • бюджетом;
 • КПКВ;
 • загальним фондом;
 • спецфондом.

Суми у цій картці відображаємо згідно з виписками з рахунків з розмежуванням за КЕКВ. У разі зменшення сум відкритих асигнувань, їх суми зазначаємо з мінусом. Якщо облік не автоматизовано, додатково записуємо їх червоним чорнилом.

Облік грошових коштів у картках аналітичного обліку касових видатків ведемо, розмежовуючи за:

 • бюджетом;
 • КПКВ;
 • загальним фондом;
 • видами надходжень спецфонду;
 • надавачами — якщо кошти отримано від приватної юридичної чи фізичної особи для виконання цільових заходів.

Їх складаємо щомісячно, а суми касових видатків зазначаємо щоденно згідно з виписками з рахунків розмежовуючи за КЕКВ. Якщо касові видатки відновлені, їх суми записуємо на звороті картки.

У централізованих бухгалтеріях облік грошових коштів у цих картках додатково ведемо окремо за кожною установою, яку централізована бухгалтерія обслуговує. А також складаємо одну загальну картку, яка містить відомості про касові видатки усіх цих установ.

Картку аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) відкриваємо на рік у розрізі видів доходу спеціального фонду. Облік грошових коштів стосується лише суми отриманих доходів. Їх відображаємо згідно з виписками з рахунків.

Якщо установа отримує відсотки, роялті, дивіденди, — це види фінансових доходів. Їх обліковуємо у картці аналітичного обліку фінансових доходів у розрізі їх видів. Таку картку відкриваємо на рік. Суми отриманих доходів переписуємо з виписок з рахунків.

Облік грошових коштів передбачає, що бухгалтер відображає достовірні відомості у цих документах. Узагальнивши за місяць відповідні відомості, бухгалтер звіряє їх підсумки з даними бухгалтерського обліку і виписками з рахунків — у частині залишку коштів на рахунку на відповідну дату. Бухгалтер і головний бухгалтер достовірність відомостей засвідчують підписом.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Бухгалтерський облік грошових коштів

Бухгалтерський облік в бюджетних установах грошових коштів ведемо щомісячно у меморіальних ордерах:

 • № 2 (№ 2-авт) «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)»;
 • № 3 (№ 3-авт) «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)».

Облік грошових коштів у них ведемо щоденно на підставі виписок з рахунків та первинних документів (платіжок тощо), які підшиваємо до цих ордерів. Суму оборотів за місяць за кожним субрахунком, що включає меморіальний ордер, заносимо у книгу «Журнал-головна» за відповідним субрахунком і меморіальним ордером. При цьому бухгалтер та головний бухгалтер кожного дня контролюють, аби залишок коштів на відповідному субрахунку бухобліку відповідав залишку коштів за випискою з рахунку.

За кожним рахунком, відкрим в органі Казначейства (банку), складаємо окремий меморіальний ордер. Облік грошових коштів за коштами загального фонду ведемо у меморіальному ордері № 2. Якщо за коштами загального фонду два чи більше рахунків, стільки ж і меморіальних ордерів. При цьому їх нумеруємо: 2-1, 2-2 і т. д. Аналогічно складаємо меморіальні ордери за коштами спецфонду, але їх нумеруємо: 3-1, 3-2 і т. д. Розглянемо кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік грошових коштів в бюджетних установах

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків (проводки)

д-т

к-т

Отримано асигнування

2311, 2313

70, 54

Отримано надходження спеціального фонду як:

 • плата за послуги, доходи від господарської діяльності, продажу майна

2311, 2313

2111, 2117, 6212, 6414

 • благодійні внески, гуманітарна допомога

2311, 2313

7511, 7523

Витрачено кошти для придбання матцінностей, робіт, послуг:

 • облік грошових коштів як попередня оплата;

2113, 2117

2311, 2313

 • після їх фактичного отримання (виконання, надання)

6211, 6415

2311, 2313

Перераховано податки і збори

6311, 6312, 6313

2311, 2313

Виплачено зарплату і інші суми на карткові рахунки працівників і інших осіб

6511, 6518

2311, 2313

Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у звітному році

70, 54

2311, 2313

Досить специфічним є облік грошових коштів у дорозі. Коли бухгалтер вносить у останні дні поточного місяця до каси банку готівку з каси установи для подальшого її зарахування на рахунок установи, на рахунок установи ці кошти зараховують у наступному місяці. Тож у поточному місяці такі кошти вважатимуть не готівковими і не коштами на рахунках, а коштами в дорозі. Залежно від виду валюти (національна чи іноземна) облік грошових коштів ведемо на субрахунках 2215 або 2216.

Виявити, чи трансформувались готівкові кошти у кошти на рахунку, досить легко. Достатньо щоденно контролювати і звіряти залишок коштів на відповідному субрахунку бухобліку із залишком коштів за випискою з рахунку. Як правило, звіряє бухгалтер, який відповідає за ведення того чи іншого меморіального ордера чи картки аналітичного обліку, а контролює — головний бухгалтер.

Бухгалтерський облік грошових коштів у дорозі

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків (проводки)

д-т

к-т

Здано у поточному місяці готівку до каси банку, яку на рахунок установи банком в поточному місяці:

 • зараховано;

2211

2311, 2313

 • не зараховано

2211

2215

Зараховано в поточному місяці банком готівку на рахунок, яку було здано в минулому місяці

2215

2311, 2313

Облік грошових коштів в бюджетних установах специфічний, оскільки дія зобов’язань обмежена часовими рамками — бюджетним роком. Тому коли на рахунки установи зараховують такі кошти, як повернення дебіторської заборгованості, що виникла у минулому бюджетному році, бухгалтер має знати, як діяти.

За коштами загального фонду бюджету суму цієї заборгованості бухгалтер визнає доходом загального фонду бюджету і зобов’язаний перерахувати в дохід бюджету (державного чи місцевого). Облік грошових коштів передбачає, що головний бухгалтер має проконтролювати, аби цю суму не використали у поточному бюджетному періоді.

Якщо ж така заборгованість утворена за надходженнями спецфонду у вигляді власних надходжень, її суму установа може використовувати в поточному бюджетному періоді. Та спершу бухгалтер коригує фінансовий результат виконання кошторису минулого періоду і збільшує на цю суму дохід поточного періоду.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися