Усі виплати у супертаблиці

Головбух: Бюджет

Цивільно-правовий договір і винагорода

23 серпня 2019
86567
Середній бал: 0 із 5
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Якщо в установі потрібно виконати роботу, яка не входить до обов’язків її працівників, вона укладає цивільно-правовий договір із фізичними особами чи ФОП. На що звернути увагу під час укладання такого договору та як правильно оплатити роботу?

Трудовий договір

Цивільно-правовий договір (ЦПД)

1.Роботодавець укладає за КЗпП

2. Працівник подає заяву, а роботодавець видає наказ.

3. Роботодавець робить запис у трудовій книжці.

4. Працівник зобов’язаний:

 • виконувати роботу яку визначає трудовий договір;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

5. Роботодавці зазначають у трудовому договорі:

 • посаду;
 • розмір зарплати;
 • дату, з якої працівник має приступити до роботи.

6. Розмір зарплати не може бути меншим за мінімальну зарплату.

7. Зарплату працівнику виплачують щонайменше два рази на місяць.

 

1. Роботодавець укладає за ЦК

2. Виконавець зобов’язаний виконати певну роботу, або надати послугу, а замовник — оплатити її.

3. Тільки у письмовій формі.

4. Предметом ЦПД є кінцевий результат роботи, або послуги.

5. За роботу або послуги, які надав виконавець, він отримує винагороду.

5. Розмір винагороди та термін, у який її виплачують, визначає ЦПД.

6. Розмір винагороди не залежить від розміру мінімальної заробітної плати.

7. Роботодавець не зобов’язаний забезпечувати працівнику належні умови праці. Адже особа, з якою уклали ЦПД, самостійно організовує процес роботи та забезпечує її результат.

 

Як оформити цивільно-правовий договір 2019 року

Цивільно-правовий договір укладаємо за вимогами, що містяться у главах 52, 53, 61, 63 Цивільного кодексу України. Тобто укладаємо не трудовий договір, а договір цивільно-правового характеру. Він містить інформацію про погоджені сторонами:

 • обсяг, перелік робіт (послуг), який конкретизується у договорі;
 • строк виконання (надання);
 • розмір винагороди;
 • порядок розрахунків тощо.

Фізична особа — виконавець не підпорядковується керівнику установи, на неї не розповсюджується режим роботи установи чи правила трудового розпорядку. Взаємовідносини між керівником і виконавцем визначає лише цивільно-правовий договір.

Законодавство не встановлює мінімального чи максимального терміну, на який можна укладати ЦПД.

Строк виконання робіт чи надання послуг не прив’язаний до календарного місяця, він може тривати кілька днів, тижнів, місяців. Оплачуємо не відпрацьований час, а результат роботи. Підстава — акт приймання виконаних робіт або акт наданих послуг.

Якщо у договорі передбачена етапність у виконанні роботи і складання за кожним етапом акта, оплачуємо таку роботу теж поетапно. Як правило, винагороду за етап визначає договір цивільно-правового характеру.

Порядок розрахунків залежить від конкретної ситуації. Як правило, це певний строк після того як підписали акт приймання-передачі або прийняли виконану роботу після її перевірки.

Розмір винагороди визначає замовник, з її розміром виконавець:

 • погоджується і приступає до виконання робіт;
 • не погоджується і робіт не виконує.

Розмір винагороди договірний. При цьому цивільне законодавство не встановлює мінімального чи максимального розміру. Головне, аби строк виконання договору і розмір оплати був у розумних межах. 

На винагороду за ЦПД, як і на зарплату штатних працівників, нараховують ЄСВ, а також утримують із неї ПДФО і військовий збір. Щоправда, за дещо іншим порядком. Та перш ніж здійснювати нарахування й утримання, розглянемо зразок цивільно-правового договору.

Цивільно-правовий договір і винагорода
Ірина ЧИГИРголовний редактор MCFR Головбух
Інспектори Держпраці прискіпливо перевіряють цивільно-правові договори. Адже за ними роботодавці часто приховують трудові відносини. Якщо виявлять, що трудовий договір не оформлено, однак є ознаки трудових відносин, установі загрожує штраф за порушення трудового законодавства.

Цивільно-правовий договір зразок

Цивільно правовий договір бланк скачати не вдасться, тому що типової форми цього договору немає. Тож аби скласти договір правильно, орієнтуйтеся на зразок.

Цивільно-правовий договір зразок

Оподаткування

ЄСВ

На суму винагороди слід нарахувати ЄСВ 2019. Порядок його нарахування дещо відмінний від порядку нарахування ЄСВ на зарплату. Пояснюється це тим, що цивільно-правова угода 2019 року за строком дії може перевищувати рамки календарного місяця. 

Наприклад, цивільно правовий договір в бюджетній установі укладено з 18 квітня по 24 травня. За цей період нараховано винагороду 4200,00 грн. Щоб нарахувати ЄСВ, спершу визначимо базу для його нарахування. Для цього суму винагороди ділимо на кількість місяців, за які її нараховано, тобто базою є 2100,00 грн (4200,00 грн ÷ 2 к. міс.). Це не передбачає договір цивільно-правового характеру, це встановлений порядок нарахування ЄСВ.

Визначаємо суму ЄСВ за:

 • квітень — 462,00 грн (2100,00 грн × 22%);
 • травень — 462,00 грн (2100,00 грн × 22%).

Мінзарплатне правило нарахування ЄСВ не застосовуємо, оскільки винагорода нарахована не за основним місцем роботи. Якщо це одночасно найманий працівник (основне місце роботи), враховуємо суму зарплати і винагороди.

Якщо працівнику встановлено інвалідність, ставку ЄСВ для винагороди, яку передбачає договір цивільно-правового характеру, застосовуємо у розмірі 22%, а не 8,41%.

Якщо виплачуємо винагороду фізичній особі — підприємцю, яка надала витяг за видами діяльності, ЄСВ:

 • нараховуємо на суму винагороди за ставкою 22% — за умови, що виконувані нею роботи (надані послуги) не відповідають видам діяльності, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Реєстр);
 • не нараховуємо — якщо роботи, перелік яких визначає цивільно правовий договір, відповідають видам діяльності, що зазначені у Реєстрі.

Сплачує ЄСВ установа замовник під час виплати винагороди фізособі за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» або за іншим КЕКВ, за яким виплачує винагороду фізичній особі — підприємцю.

ПДФО, військовий збір

Перед виплатою фізичній особі винагороди, як передбачає цивільно-правова угода 2019 року, з її суми утримуємо ПДФО і військовий збір за ставками 18% і 1,5% відповідно. Базою оподаткування є нарахована сума винагороди. Під час утримання ПДФО і військового збору податкова соціальна пільга не застосовується.

Якщо фізична особа надає установі копію документа, який підтверджує її державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності, ПДФО і військовий збір не утримуємо. Договір цивільно-правового характеру теж може передбачати таку норму. Але у разі визнання виконання робіт чи надання послуг трудовими відносинами, установа щодо такої фізичної особи вважатиметься податковим агентом.

За невчасне утримання ПДФО і військового збору з нарахованого доходу установа нестиме відповідальність. 

Цивільно-правовий договір у звіті з ЄСВ

Якщо з особою укладено договір в поточному звітному місяці, у реквізиті 11 таблиці 5 Звіту з ЄСВ обов’язково зазначаємо дату початку трудових чи цивільно-правових відносин. Відомості будуть різними і залежать, насамперед, від того, з ким укладено договір — фізичною особою — підприємцем, основним працівником, працівником сумісником чи просто фізичною особою.

Коли укладено цивільно правовий договір з найманим працівником 2019 року (сумісник чи основний працівник) у таблиці 5 Звіту з ЄСВ заповнюємо усі реквізити. При цьому категорія особи (реквізит 7) — «3», у реквізиті 8 ставимо значення «1», оскільки фізособа одночасно є найманим працівником. Якщо укладено договір не з найманим працівником, у реквізиті 8 ставимо значення «0». Коли виконавець — фізична особа — підприємець, сума винагороди, розмір якої визначає договір цивільно правового характеру, є або не є базою нарахування ЄСВ. За другим варіантом фізичну особу — підприємця у Таблицях 5 і 6 Звіту з ЄСВ не відображаємо.

Приклад заповнення Таблиці 6 звіту унаочнимо у таблиці, використовуючи дані з попереднього прикладу.

7

8

9

10

11

13

15

17

19

20

22

24

грн

коп.

12

14

16

18

21

23

25

грн

коп.

грн

коп.

грн

коп.

ж

1234567890

26

1

042019

13

2100

00

0

0

Веселинка Світлана Олександрівна

2100

00

462

00

0

0

ж

1234567890

26

1

052019

24

2100

00

0

0

Веселинка Світлана Олександрівна

2100

00

462

00

0

0

Якщо цивільно-правовий договір 2019 року укладений на пару днів чи тижнів і не виходить за межі календарного місяця, відомості у таблиці 6 Звіту з ЄСВ відображаємо по-іншому (див. приклад).

З фізичною особою, яка не є найманим працівником, укладено договір (не трудовий) про надання послуг у період з 14 по 24 травня. 4200 грн — сума винагороди, яку визначає цивільно правова угода, а 924,00 грн — сума ЄСВ, що на неї нарахована. Відображаємо ці відомості у таблиці 6 звіту.

7

8

9

10

11

13

15

17

19

20

22

24

грн

коп.

12

14

16

18

21

23

25

грн

коп.

грн

коп.

грн

коп.

ч

1234567890

26

052019

11

4200

00

0

0

Корінь Михайло Потапович

4200

00

924

00

0

0

Отже, якщо виплачуємо винагороду у зв’язку з цивільно-правовими відносинами, код застрахованої особи у реквізиті 9 таблиці 6 звіту — «26». Якщо договір цивільно-правового характеру за строком дії виходить за межі календарного місяця, у реквізиті 10 зазначаємо значення «1». Сума винагороди у розрахунку на місяць не може перевищувати бази нарахування ЄСВ.

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати