Головбух: Бюджет

Паспорт бюджетної програми і звіт про її виконання — за новою формою

 • 24 січня 2019
 • 35211
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Перш ніж братися за свої бюджетні зобов’язання, головний розпорядник бюджетних коштів розробляє паспорт бюджетної програми і визначає, як ці кошти використовувати. Форму паспорта та звіту про виконання бюджетної програми Мінфін виклав у новій редакції. І відповідно — вніс зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання. Розглянемо, як складати паспорт з урахуванням новацій.

Новий бланк паспорта бюджетної програми у редакції наказу Мінфіну від 29.12.2018 № 1209
Новий бланк звіту про виконання паспорта бюджетної програми у редакції наказу Мінфіну від 29.12.2018 № 1209

Термін складання й затвердження

Установа як головний розпорядник чи відповідальний виконавець розробляє паспорт бюджетної програми після затвердження рішення про місцевий бюджет на плановий рік на сесії міської, селищної, сільської ради. Паспорт бюджетної програми на 2019 рік складатимемо з грудня 2018 року по лютий 2019-го.

Затверджуємо цей документ спільно з місцевим фінорганом — фінвідділом чи фінуправлінням. На все це маємо лише 45 к. дн., з них 30 — на розробку і передачу для затвердження. Відлік починається з дати, коли рішення сесії відповідної ради про місцевий бюджет на плановий рік набере чинності. Тобто якщо воно набирає чинності з 01.01.2019, паспорт бюджетної програми на 2019 рік установа передає до фіноргану до 30.01.2019, а до 14.02.2019 його вже слід затвердити.

Проект паспорту подаємо до фіноргану разом з проектом наказу про його затвердження у паперовому та електронному вигляді.

Складають паспорт бюджетної програми місцевого бюджету лише ті головні розпорядники, в бюджетному процесі яких застосовують програмно-цільовий метод. Основна умова для цього — місцеві бюджети взаємодіють з Державним бюджетом України, тобто отримують з нього субсидії, дотації чи субвенції. Тож головні розпорядники за коштами цих бюджетів обов’язково складають паспорт.

Які бюджетні новації приніс рік Свині

Паспорт бюджетної програми і звіт про її виконання — за новою формою
Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Як змінилося джерело надходжень для доходів місцевих бюджетів, куди і хто витрачатиме кошти Державного фонду регіонального розвитку, який новий контролер може завітати до органів місцевого самоврядування — про це й не тільки у публікації.

Бланк паспорта бюджетної програми 

Наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 затверджує дві форми: паспорт і звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (див. у пункті «Звіт про виконання»). Ці форми Мінфін оновив наказом «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» від 29.12.2018 № 1209.

Паспорт бюджетної програми БЛАНК у редакції наказу Мінфіну від 29.12.2018 № 1209

Паспорт бюджетної програми і звіт про її виконання — за новою формою

Особливості заповнення

Під час складання паспорта потрібно дотримати вимог Наказу № 836. Саме цей наказ передбачає, що у розробці паспорта беруть участь установи — розпорядники нижчого рівня.

Спершу зазначаємо назву головного розпорядника за коштами бюджету села, селища чи міста і відповідального виконавця. Якщо бюджетну програму виконуватиме апарат головного розпорядника, ця установа і буде відповідальним виконавцем. Після цього зазначаємо назву бюджетної програми із зазначенням КПК — якщо є підпрограми або КФК — якщо їх немає.

Обов’язково слід зазначити обсяг коштів, які затверджені у рішенні про місцевий бюджет на цю програму. Слід вказати:

 • підставу для її виконання — як правило, це рішення сесії відповідної ради про місцевий бюджет;
 • мету бюджетної програми.

Коли є підпрограми — їх зазначаємо у розділі 7, який містить паспорт бюджетної програми на 2019 рік, коли ж ні — розділ 7 паспорта не заповнюємо.

У розділі 8 детально розписуємо суми коштів за кожним завданням і підпрограмою. Якщо бюджетна програма включає в себе виконання кількох регіональних цільових програм, суми коштів (обсяг фінансування) також деталізуємо за цими програмами.

У паспорт бюджетної програми включаємо суми коштів окремо за КФК і КПК, наводимо їх загальну суму та окремо за загальним і спеціальним фондами.

Після цього визначаємо результативні показники. Їх розписуємо у розрізі завдань бюджетної програми чи її підпрограми. Нагадаємо ці показники розділені на 4 групи, за показниками:

 • затрат;
 • продукту;
 • ефективності;
 • якості.

Прикладом результативного показника затрат може бути кількість задіяних установ, кількість гуртків за програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів». Показником продукту за цією програмою може бути кількість заходів, які забезпечать організацію довкілля.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету може містити і такий показник ефективності, як середні витрати на проведення одного заходу. А показник якості має відповідати меті бюджетної програми. Для прикладу це може бути збільшення кількості відвідувачів заходів, які проводитимуть в рамках цієї бюджетної програми. Після деталізації цих показників, на цьому складання цього документа закінчуємо.

Щоб паспорт бюджетної програми було легше складати на місцевому рівні, Мінфін і профільні міністерства затверджували для сільських, селищних, міських бюджетів типові переліки бюджетних пpогpaм і результативних показників їх виконання. Їх потрібно враховувати при розробці розділів 7-10 паспорта в частині підпрограм і завдань та результативних показників.

Та якщо паспорт бюджетної програми складено за бюджетною програмою, яка передбачає реалізацію інвестиційних проектів, за кожною підпрограмою та інвестиційним проектом слід деталізувати джерела фінансування, зазначивши суми:

 • касових видатків;
 • планових видатків звітного періоду;
 • прогнозних видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту.

Тобто заповнюємо останній розділ — 11.

Після цього паспорт бюджетної програми підписує керівник установи, яка є головним розпорядником за коштами сільського, селищного чи міського бюджету. Ми уже зазначали, що підписані примірники паспорту потрібно передати у фінвідділ чи фінуправління. Їх має погодити їх керівник. Після цього обидві сторони підписують наказ, яким буде затверджено паспорт.

Зміни в паспорт бюджетної програми

Форма паспорта не передбачає внесення до нього змін. Але зміни у рішенні сесії відповідної ради про місцевий бюджет, у розписі міського, селищного, сільського бюджету спричиняють зміну ряду показників бюджетної програми. І тоді паспорт потрібно приводити у відповідність із зазначеними документами.

Знову його розроблятиме установа головний розпорядник коштів. Але на затвердження паспорт бюджетної програми подаємо до фінвідділу чи фінуправління — у тижневий строк. У такий самий строк місцевий фінорган має його затвердити.

Проект зміненого паспорту установа надає фіноргану разом з проектом наказу про його затвердження у паперовому та електронному вигляді.

Підставою для виконання бюджетної програми у зміненому паспорті буде не лише рішення сесії про місцевий бюджет, а й інші рішення, на підставі яких паспорт бюджетної програми на 2019 рік було змінено і затверджено у новій редакції. Це можуть бути рішення про:

 • передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;
 • перерозподіл видатків за бюджетними програмами чи окремими їх підпрограмами.

Також підставою може бути довідка про внесення змін до спеціального фонду кошторису в частині збільшення власних надходжень. Паспорт бюджетної програми містить завдання. Якщо за рахунок сум додаткових надходжень виникає нове завдання, його вносимо до паспорту, тобто паспорт перезатверджуємо.

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

По закінченню 2019 року установи головні розпорядники за коштами міського, селищного чи сільського бюджету зобов’язані скласти не лише річну фінансову і бюджетну звітність, а й звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. Звертаємо вашу увагу, що цьогоріч Мінфін оновив форму звіту.

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми БЛАНК у редакції наказу Мінфіну від 29.12.2018 № 1209

Паспорт бюджетної програми і звіт про її виконання — за новою формою

Цей звіт до місцевого фіноргану слід подати у терміни, які співпадають з термінами для зведеної річної бюджетної звітності.

У звіті зазначаємо назви головного розпорядника коштів, відповідального за виконання бюджетної програми й назву цієї програми. Якщо підпрограм не було — зазначаємо КФКВ, якщо такі були — зазначаємо КПКВ.

По суті звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету зводиться до аналізу відхилень.

Так, у розділі 4 порівнюємо видатки, затверджені паспортом, із касовими видатками як за загальною їх сумою, так і окремо за загальним і спеціальним фондами. Аналогічно вираховуємо абсолютну суму відхилень.

У розділі 5 звіту цей аналіз проводимо у розрізі завдань, що містить бюджетна програма, або її підпрограм. Тобто, паспорт бюджетної програми містить обсяг видатків (плановий), який відповідатиме кошторисам і розпису місцевого бюджету. Але в процесі діяльності усі заплановані кошти з якихось причин не використано в повній мірі, тоді у порівнянні з касовими видатками і будуть відхилення. Та в розділі 5 за кожним відхиленням пояснюємо його причини.

У розділі 6, що містить звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, такий аналіз проводимо за кожною регіональною цільовою програмою і підпрограмою. До кожного відхилення пояснюємо його причину.

У розділі 7 звіту аналізуємо виконання результативних показників за кожною підпрограмою, завданням, за кожним показником затрат, продукту, ефективності і якості. По результативних показниках, які визначав паспорт бюджетної програми на 2018 рік, визначатимемо абсолютне їх відхилення. За кожним відхиленням результативного показника слід пояснити причини недосягнення запланованого рівня або його перевиконання.

Для звичайних бюджетних програм заповнення звіту завершено, але якщо бюджетна програма передбачала фінансування інвестиційних проектів, установі головному розпоряднику коштів слід заповнити розділ 8, що містить звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. У ньому порівнюємо касові видатки з плановими у розрізі кожного інвестиційного проекту. Як і в інших розділах, цей не виключення, слід пояснити причини відхилень. При цьому сума відхилення спричинить зміну прогнозного обсягу видатків у майбутніх періодах для завершення інвестиційного проекту.

Після цього звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету підписує головний бухгалтер і керівник установи головного розпорядника за коштами сільського, селищного чи міського бюджету.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте матеріали про:

➤ головні зміни в законодавстві
➤ методи розв'язання складних робочих ситуацій
➤ зручні сервіси для роботи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися і дочитати