Головбух: Бюджет

Розрахунок відпускних 2018 року поетапно

 • 8 серпня 2018
 • 37553
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Як правило, відпустка припадає на літо, та на практиці чи не кожен місяць хоча б один працівник йде у відпустку. Тож щомісячно перед бухгалтером постає завдання — розрахунок відпускних. На що зважати під час такого розрахунку?

Розрахунок відпускних 2018 року здійснюємо за формулою:

кількість днів відпустки × середньоденна зарплата = розмір відпускних

Розглянемо кожен із цих показників.

Кількість днів для розрахунку відпускних

Уцілому працівник має право на відпустку тривалістю 24 календарних дні в рік. Та зазвичай працівники розбивають таку відпустку на частини, аби використати її у найбільш зручний для себе час. Необхідну працівникові кількість днів відпустки зазначають у наказі про відпустку.

Відпускні потрібно нараховувати за всі календарні дні відпустки крім святкових і неробочих днів. Останні визначає стаття 73 Кодексу законів про працю України.

Середня зарплата для відпускних

Середньоденну зарплату для нарахування відпускних 2018 року розраховують за Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100).

Формула для розрахунку середньоденної зарплати виглядає так:

виплати розрахункового періоду ÷ тривалість розрахункового періоду = середньоденна зарплата для нарахування відпускних

Тобто щоб обчислити середньоденну зарплату, потрібно знати суму виплат розрахункового періоду та його тривалість.

Тривалість розрахункового періоду

Розрахунок середньої заробітної плати для відпускних розпочинаємо зі з’ясування кількості днів розрахункового періоду. Як правило, цей період становить 12 календарних місяців роботи, які передують місяцю надання відпустки. Він залежить від тривалості трудових відносин:

Тривалість трудових відносин, к. міс.

Розрахунковий період, к. міс.

> 12

12

< 12

≥ 1, < 12

< 1

ФВЧ

  ФВЧ — фактично відпрацьований час

Тобто відпускні 2018 розраховуємо за принципом:

 • розрахунковий період = повні календарні місяці (працівник працює в установі більше календарного місяця);
 • розрахунковий період = фактично відпрацьований час, тобто з першого робочого дня до дня початку відпустки (працівник в установі менше місяця).

Зверніть увагу!

 В Україні немає нормативно-правового акта, що визначає порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу. Деякі кадровики нараховують працівнику один день основної відпустки, якщо він відпрацював у місяці 15 днів, а якщо менше — нічого. Точний результат гарантує формула, рекомендована Мінсоцполітики. Проте для основної відпустки педагогам, додаткових відпусток за шкідливі умови праці, відпустки за роботу з комп’ютером ця формула не підходить.

Нарахування відпускних у 2018 році в Україні проводимо після правильного визначення тривалості розрахункового періоду.

У розрахунковий період не включаємо:

Кількість днів для розрахунку відпускних 2018 таблиця (для першого півріччя):

Місяць початre відпустки

Межі розрахункового періоду

Кількість святкових і неробочих днів, к. дн.

Тривалість розрахункового періоду, к. дн.

Розрахунок

Січень

01.01.2017 – 31.12.2017

12

353

365 – 12

Лютий

01.02.2017 – 31.01.2018

12

353

365 – 12

Березень

01.03.2017 – 28.02.2018

12

353

365 – 12

Квітень

01.04.2017 – 31.03.2018

12

353

365 – 12

Травень

01.05.2017 – 30.04.2018

12

353

365 – 12

Червень

01.06.2017 – 31.05.2018

12

353

365 – 12

Кількість днів для розрахунку відпускних 2018 таблиця (для другого півріччя):

Місяць, у якому початок відпустки

Перший місяць розрахункового періоду

Кількість святкових і неробочих днів, к. дн.

Тривалість розрахункового періоду, к. дн.

Розрахунок

Липень

01.07.2017 – 30.06.2018

11

354

365 – 11

Серпень

01.08.2017 – 31.07.2018

11

354

365 – 11

Вересень

01.09.2017 – 31.08.2018

11

354

365 – 11

Жовтень

01.10.2017 – 30.09.2018

11

354

365 – 11

Листопад

01.11.2017 – 31.10.2018

11

354

365 – 11

Грудень

01.12.2017 – 30.11.2018

11

354

365 – 11

Виплати розрахункового періоду

Щоб здійснити розрахунок середньої заробітної плати для відпускних, потрібно знати суму виплат за розрахунковий період. Це усі виплати, пов’язані з виконанням роботи за посадою, тобто:

 • посадовий оклад (тарифний розряд);
 • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час, суміщення професій і посад, розширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, високі досягнення в праці, умови праці, інтенсивність праці, вислугу років тощо);
 • різниця в посадових окладах, яку виплачують працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу;
 • премії за внесок у роботу установи;
 • винагорода за підсумками річної роботи;
 • доплата до розміру мінімальної зарплати.

Окрім цих виплат для нарахування відпускних у 2018 році в Україні також плюсуються:

До виплат розрахункового періоду під час нарахування відпускних у 2018 році не включаємо виплати, що визначені пунктом 4 Порядку № 100, тобто:

Допомога на оздоровлення до відпустки: 7 запитань і відповідей

Анжела Купліванчук
Анжела Куплыванчук Завідувач відділу соціально-економічного захисту Профспілки працівників охорони здоров’я України
Право на матеріальну допомогу на оздоровлення мають усі працівники бюджетної сфери.  Однак жодного акта, який затверджував би порядок нарахування та виплати такої допомоги, немає. Тож питань щодо її виплати й досі залишається багато. Як виплачувати допомогу на оздоровлення? Для кого вона є обов’язковою? На яких умовах її надавати та як визначати розмір доплат?

Основні виплати, які враховуємо/не враховуємо, коли обчислюємо відпускні у 2018 році, ми навели у таблиці:

Назва виплати

Виплата розрахункового періоду (так +, ні –)

Оплата днів тимчасової непрацездатності

+

Допомога по вагітності та пологах

+

Оплата державних і громадських обов’язків тощо

+

Компенсація днів невикористаної відпустки

Матеріальна допомога на оздоровлення

Відпускні

+

Премії до свят

Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань

Визначивши тривалість розрахункового періоду в календарних днях та підсумувавши виплати розрахункового періоду, здійснюємо розрахунок середньоденної зарплати: виплати розрахункового періоду ділимо на його тривалість.

Отже, у нас є усі необхідні показники, щоб розрахувати відпускні — середньоденну зарплату множимо на кількість днів відпустки. Для наочності розглянемо приклад нарахування відпускних.

Приклади нарахування відпускних у 2018 році

Приклад 1. Обчислення відпускних для новоприйнятих працівників 

Працівниця працює в установі з 10.01.2018. 10.05.2018 вона пішла у соціальну додаткову відпустку тривалістю 10 к. дн. За період роботи в установі вона отримала зарплату:

 • 3100,57 грн — за січень;
 • 4747,75 грн — за лютий;
 • 5426,00 грн — за березень;
 • 5154,70 грн — за квітень.

Слід обчислити суму відпускних.

 1. Щоб провести розрахунок відпускних, визначаємо розрахунковий період. Це лютий — квітень 2018 року (оскільки січень відпрацьований не повністю). Його тривалість — 87 к. дн. (89 к. дн. – 2 к. дн.). Тобто виключаємо 2 дні — 08.03.2018 і 08.04.2018.

Сума виплат розрахункового періоду становить:

4747,75 грн + 5426,00 грн + 5154,70 грн = 15 328,45 грн

 1. Далі здійснюємо розрахунок середньої заробітної плати для відпускних:

15 328,45 грн ÷ 87 к. дн. = 176,19 грн

 1. Обчислюємо відпускні: 

176,19 грн × 10 к. дн. = 1761,90 грн

Оскільки тривалість відпустки з 10 по 19 травня 2018 року, дні відпочинку (12, 13, 19 травня) будуть оплачені як дні відпустки.

Та бувають ситуації, коли розрахункового періоду або виплат у розрахунковому періоді немає. У такому випадку для нарахування відпускних 2018 року середню зарплату обчислюємо з розміру посадового окладу (абз. 18 п. 4 Порядку № 100). Якщо посадовий оклад менше розміру мінімальної зарплати, доплату до рівня мінімальної зарплати не нараховуємо, оскільки оплата відпустки є оплатою за невідпрацьований час.

Приклад 2. Обчислення відпускних після виходу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Як розрахувати відпускні для працівниці, у якої:

 • 14.05.2018 — останній день відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;  
 • 15.05.2018 — перший день щорічної основної відпустки тривалістю 24 к. дн.

Її посадовий оклад — 3048 грн (9 т. р.).

У цій ситуації із розрахункового періоду (травень 2017 — квітень 2018 року) виключаємо час відпустки для догляду за дитиною. Відповідно розрахунок відпускних у 2018 році здійснюємо без розрахункового періоду і виплат за такий період.

 1. Суму середньоденної зарплати обчислюємо з посадового окладу і середньомісячної кількості календарних днів:

3048 грн ÷ 30,44 к. дн. = 100,13 грн

 1. Сума відпускних:

100,13 грн × 24 к. дн. = 2403,12 грн, з яких:

 • 1702,21 грн (100,13 грн × 17 к. дн.) — за дні травня;
 • 700,91 грн (100,13 грн × 7 к. дн.) — за дні червня.

Коригування виплат

У бюджетній сфері виплати розрахункового періоду для нарахування відпускних у 2018 році в Україні можна розділити за місяцями:

 • до підвищення та
 • після підвищення розміру посадових окладів.

Якщо в окреслених межах розрахункового періоду підвищували розміри посадових окладів за рішеннями КМУ, виплати за розрахунковий період до підвищення потрібно збільшити на коефіцієнт коригування:

коефіцієнт коригування = посадовий оклад після підвищення ÷ посадовий оклад до підвищення

Розрахунок відпускних 2018 року буде правильним лиш тоді, коли виплати до підвищення збільшимо на коефіцієнт коригування.

Коефіцієнти коригування виплат (оплата праці за ЄТС)

Тарифний розряд

Коефіцієнт

Тарифний розряд

Коефіцієнт

Тарифний розряд

Коефіцієнт

Тарифний розряд

Коефіцієнт

Тарифний розряд

Коефіцієнт

1

1,10125

6

1,10129

11

1,10121

16

1,10125

21

1,10130

2

1,10149

7

1,10106

12

1,10112

17

1,10125

22

1,10129

3

1,10117

8

1,10137

13

1,10132

18

1,10125

23

1,10129

4

1,10138

9

1,10116

14

1,10124

19

1,10124

24

1,10120

5

1,10110

10

1,10130

15

1,10126

20

1,10130

25

1,10130

Розрахунок відпускних 2018 року поетапно Читайте детальніше про коригування відпускних

Як нараховуються відпускні у 2018 році, коли у розрахунковому періоді було підвищення посадових окладів, ми з’ясували.

Розрахунок відпускних у 2018 році приклад допоможе зрозуміти застосування коефіцієнтів коригування на практиці.

Приклад 3. Застосування коефіцієнтів коригування

З працівником укладено трудовий договір 11.09.2017. З 10.05.2018 він пішов у щорічну основну відпустку тривалістю 15 к. дн. з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу — 2713 грн. Як розрахувати відпускні, якщо йому нараховано зарплату:

 • 2992,00 грн — за вересень 2017;
 • 4928,00 грн — за жовтень 2017;
 • 4928,00 грн — за листопад 2017;
 • 4681,60 грн — за грудень 2017;
 • 4883,40 грн — за січень 2018;
 • 5426,00 грн — за лютий 2018;
 • 4883,40 грн — за березень 2018;
 • 5154,70 грн — за квітень 2018.
 1. Для нарахування відпускних 2018 року розрахунковим періодом є жовтень 2017 — квітень 2018 року. Його тривалість складає 206 к. дн. (212 к. дн. – 6 к. дн.). Тобто з цього періоду виключаємо дні 14.10.2017, 25.12.2017, 1 і 7 січня, 8 березня і квітня поточного року.

Оскільки з 01.01.2018 за посадою 7 тарифного розряду посадовий оклад підвищився з 2464 грн до 2713 грн, для нарахування відпускних у 2018 році виплати розрахункового періоду визначаємо, ураховуючи коефіцієнт коригування  1,10106 (2713 грн ÷ 2464 грн). Його також можна дізнатися з таблиці коефіцієнтів.

Сума виплат розрахункового періоду з урахуванням коефіцієнта коригування

Місяць і рік розрахункового періоду

Нарахована зарплата, грн

Коефіцієнт коригування

Виплати розрахункового періоду для нарахування відпускних 2018, грн

Жовтень 2017

4928,00

1,10106

5426,02

Листопад 2017

4928,00

1,10106

5426,02

Грудень 2017

4681,60

1,10106

5154,72

Січень 2018

4883,40

-

4883,40

Лютий 2018

5426,00

-

5426,00

Березень 2018

4883,40

-

4883,40

Квітень 2018

5154,70

-

5154,70

Всього:

34 885,10

-

36 354,27

Отже, середню зарплату обчислюємо не з нарахованої зарплати, а з урахуванням коефіцієнта коригування виплат 2017 року.

 1. Розрахунок середньої заробітної плати для відпускних:

36 354,27 грн ÷ 206 к. дн. = 176,48 грн

 1. Сума відпускних:

176,48 грн × 15 к. дн. = 2647,20 грн

Оподаткування відпускних

Підчас кожної виплати зарплати чи відпускних, установа одночасно сплачує ЄСВ, ПДФО і військовий збір.

ЄСВ нараховуємо за ставкою 22% (8,41% — для працівників з інвалідністю) на суму відпускних. Звіт з ЄСВ відпускні відображає окремими рядками для кожного зперіодів, за які їх нараховано. При цьому суму матеріальної допомоги для оздоровлення відображаємо у звіті з ЄСВ у складі зарплати, а не відпускних.

Щодо вищенаведеного прикладу 2, за травень слід нарахувати ЄСВ з розміру мінімальної зарплати 819,06 грн (3723 грн × 22%), з якої:

 • 374,49 грн (1702,21 грн × 22%) — на травневі відпускні;
 • 444,57 грн (2020,79 грн × 22%) — на додаткову базу нарахування ЄСВ за травень.

Додатково нараховуємо ЄСВ на суму відпускних за червень — 154,20 грн (700,91 грн × 22%).

ПДФО утримуємо із всієї суми відпускних за ставкою 18% без застосування ПСП 2018. ПСП застосовуємо до сукупного місячного доходу, до суми якого включаємо відпускні за відповідну частину місяця.

Якщо розглянути приклад 2, за травень відомий сукупний місячний дохід — 1702,21 грн (сума відпускних за травень). За наявності заяви про застосування ПСП утримуючи ПДФО застосовуємо ПСП у розмірі 881,00 грн, оскільки 1702,21 < 2470,00 грн. Тобто утримуємо ПДФО за травень:

(1702,21 грн – 881,00 грн) × 18% = 821,21 грн × 18% = 147,82 грн

Із суми відпускних за червень ПДФО утримуємо без застосування ПСП — 126,16 грн (700,91 грн × 18%).

Після нарахування відпускних у 2018 році не забуваємо утримати і військовий збір за ставкою 1,5%:

 • 25,53 грн (1702,21 грн × 1,5%) — з доходу за травень;
 • 10,51 грн (700,91 грн × 1,5%) — з доходу за червень.

Суми ПДФО і військового збору відображаємо у відповідних комірках податкового розрахунку за відповідний квартал.

Бухгалтерський облік відпускних

Після нарахування відпускних у 2018 році, ЄСВ, утримання ПДФО і військового збору, ці суми відображаємо у бухгалтерському обліку установи. Для наочності використаємо розрахунок відпускних у 2018 році в Україні приклади 3.

Нарахування і виплата відпускних, сплата ЄСВ, ПДФО і військового збору

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків (проводки)

Сума, грн

д-т

к-т

Нараховано суми відпускних і матеріальної допомоги для оздоровлення (2647,20 грн + 2713,00 грн)

8011, 8111

6511

5360,20

Нараховано ЄСВ (5360,20 грн × 22%)

8012, 8112

6313

1179,24

Нараховано:

 • ПДФО (5360,20 грн × 18%)

6511

6311/1

964,84

 • військовий збір (5360,20 грн × 1,5%)

6311/2

80,40

Перераховано відпускні і матеріальну допомогу на особистий картковий рахунок працівника (5360,20 грн – 964,84 грн – 80,40 грн)

6511

2313

4314,96

Сплачено:

 • ЄСВ

6313

2313

1179,24

 • ПДФО

6311/1

2313

964,84

 • військовий збір

6311/2

2313

80,40

На сторінках тижневика «Головбух: Бюджет» Ви знайдете інші приклади нарахування відпускних у 2018 році в Україні та їх відображення в бухгалтерському обліку установи.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів та отримайте:


➤ нові КЕКВ 2019-го
➤ лайфхаки з анулювання актів ревізії
➤ понад 700 рішень щоденних робочих ситуацій
➤ користування онлайн-сервісами без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати