Головбух: Бюджет

Приклади розрахунку середньої заробітної плати

 • 6 жовтня 2017
 • 31822

На роботу до установи взяли молодого бухгалтера і доручили йому важливу ділянку роботи з нарахування заробітної плати працівникам. Тож молодому фахівцю довелося на практиці опановувати все і одразу. І з-поміж іншого рахувати відпускні, відрядження, вихідну і матеріальну допомогу, декретні і лікарняні. Переконатися, що всі розрахунки проведені правильно, допоможуть наші приклади.

Щоб обчислити суми відпускних, оплати відрядження, вихідної допомоги, матеріальної допомоги, декретних чи лікарняних, бухгалтер має передусім провести розрахунок середньої заробітної плати.

Аби бути впевненим при цьому, йому доведеться проштудіювати норми двох основних нормативних документів, що встановлюють порядок обчислення середньої заробітної плати:

 • Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100), — які потрібні для обчислення сум відпускних, відряджень, вихідної допомоги тощо;
 • Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок № 1266), — які потрібні для обчислення сум лікарняних, допомоги по вагітності та пологах.

Як саме ці норми застосовувати за тієї чи іншої виплати, покажемо на життєвих прикладах.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Приклад 1. Розрахунок середньої зарплати для обчислення відпускних

Працівнику надали щорічну основну відпустку з 04.09.2017. Тривалість відпустки — 15 календарних днів (к. дн.).

Посадовий оклад встановлено згідно з 8-м тарифним розрядом за ЄТС.

Розрахунковим періодом для розрахунку середньої зарплати є вересень 2016 — серпень 2017 року. Нараховану працівнику зарплату у розрізі місяців проілюструємо в таблиці 1.

Таблиця 1

Місяці розрахункового періоду

Кількість днів розрахункового періоду без урахування святкових і вихідних, к. дн.

Сума зарплати, грн

у т. ч.:

лікарняні, грн

матеріальна допомога, грн

Вересень 2016 р.

30

3884,50

-

970,00

Жовтень 2016 р.

30

2914,50

-

-

Листопад 2016 р.

30

2320,00

332,84

-

Грудень 2016 р.

31

4373,50

-

1090,00

Січень 2017 р.

29

3936,00

-

-

Лютий 2017 р.

28

2361,60

-

-

Березень 2017 р.

30

3391,00

340,60

-

Квітень 2017 р.

29

4067,20

-

-

Травень 2017 р.

28

4067,20

-

-

Червень 2017 р.

28

3936,00

-

-

Липень 2017 р.

31

4067,20

-

-

Серпень 2017 р.

30

3936,00

-

-

Усього:

354

43 254,70

673,44

2060,00

Також слід врахувати, що працівник з 06 по 15 лютого 2017 року (10 к. дн.) перебував у відпустці без збереження зарплати.

На основі всіх цих даних бухгалтер і має обчислити суму відпускних для цього працівника.

Розрахунок середньої зарплати для обчислення відпускних включає в себе виплати, що визначені пунктом 3 Порядку № 100, це зокрема і лікарняні. Одразу ж зауважимо: суми матеріальної допомоги (на оздоровлення, вирішення соціально побутових питань, поховання) є одноразовими виплатами згідно з підпунктом «б» пункту 4 Порядку № 100. Тому у розрахунку середньої зарплати участі не беруть.

Якщо у розрахунковому періоді підвищувались посадові оклади згідно з актами законодавства, виплати за цей період слід скоригувати (збільшити) згідно з пунктом 10 Порядку № 100 на такі коефіцієнти:

 • 1,35049 (2624 ÷ 1943) — для виплат за вересень — листопад 2016 року;
 • 1,19872 (2624 ÷ 2189) — для виплат за грудень 2016 року.

Урахувавши все сказане, аби розрахунок середньої зарплати був правильним, перейдемо безпосередньо до обчислення суми зарплати (див. табл. 2).

Таблиця 2

Заробітна плата, з якої слід обчислювати середню зарплату

Місяці розрахункового періоду

Сума зарплати, що бере участь у розрахунку, грн

Сума зарплати з урахуванням коефіцієнтів коригування, грн

Розрахунок

Вересень 2016 р.

2914,50

(3884,50 – 970,00)

3936,00

2914,50 × 1,35049

Жовтень 2016 р.

2914,50

3936,00

2914,50 × 1,35049

Листопад 2016 р.

2320,00

3133,14

2320,00 × 1,35049

Грудень 2016 р.

3283,50

(4373,50 – 1090,00)

3936,00

3283,50 × 1,19872

Січень 2017 р.

3936,00

3936,00

-

Лютий 2017 р.

2361,60

2361,60

-

Березень 2017 р.

3391,00

3391,00

-

Квітень 2017 р.

4067,20

4067,20

-

Травень 2017 р.

4067,20

4067,20

-

Червень 2017 р.

3936,00

3936,00

-

Липень 2017 р.

4067,20

4067,20

-

Серпень 2017 р.

3936,00

3936,00

-

Всього:

41 194,70

44 703,34

-

Розраховуємо середньоденну заробітну плату:

44 703,34 грн ÷ (354 к. дн. – 10 к. дн.) = 129,95 грн.

Тепер залишилося помножити отриманий результат на кількість днів відпустки:

129,95 грн × 15 к. дн. = 1949,25 грн

Отже, працівнику слід нарахувати відпускні в сумі 1949,25 грн.

Приклад 2. Розрахунок середньої зарплати для оплати днів відрядження

Працівниця за наказом керівника установи два дні (5-6 вересня) перебувала у службовому відрядженні.

Їй встановлено:

 • посадовий оклад — у сумі 2464 грн;
 • надбавку за складність, напруженість у роботі — 40% (985,60 грн), а з 1 вересня — 50% (1232,00 грн).

У липні і серпні працівниці нарахована премія 320 і 350 грн.

Як оплатити дні відрядження, якщо за вересень премію не нараховано?

Варто нагадати, що відрядженим працівникам працю за виконану роботу оплачують згідно з умовами трудового та/або колективного договору. Розмір цієї оплати згідно з частиною четвертою статті 121 Кодексу законів про працю України не може бути нижчим суми середньої заробітної плати.

Тож аби дотримати цю норму, слід провести розрахунок середньої заробітної плати. Далі залежно від того, яка виплата більша — денна чи середньоденна — і оплатити дні відрядження.

Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати для оплати днів відрядження є липень — серпень 2017 року.

Тому рахуватимемо на основі виплат за:

 • липень — 3769,60 грн (2464  + 985,60  + 320);
 • серпень — 3799,60 грн (2464  + 985,60 + 350).

Кількість днів розрахункового періоду, на відміну від першого прикладу (для відпустки), визначають у фактично відпрацьованих робочих днях (р. дн.) — 43 р. дн. (21 р. дн. + 22 р. дн.).

Розраховуємо середньоденну заробітну плату:

(3769,60 + 3799,60) ÷ 43 к. дн. = 176,03 грн.

Обчислюємо денну виплату вересня:

(2464  + 1232) ÷ 21 р. дн. =176,00 грн.

Отже, два дні відрядження мусимо оплатити виходячи з розміру середньоденної виплати.

(!) І ще один важливий нюанс: якщо у вересні цій працівниці буде нарахована і виплачена премія за вересень, то два дні відрядження доведеться оплатити вже за іншим правилом — базуючись на денній виплаті. Бо за таких обставин вона перевищуватиме середньоденну заробітну плату.

Приклад 3. Розрахунок середньої заробітної плати для обчислення суми вихідної допомоги

Працівника звільняють 06.09.2017 у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема через скорочення штату працівників.

Напередодні він отримавува:

 • за липень зарплату в сумі 3203,20 грн;
 • за серпень: за 15 р. дн. — 2184,00 грн, за дні тимчасової непрацездатності (з 21 по 30 серпня) — 731,20 грн.

Маємо нарахувати і виплатити вихідну допомогу.

Кількість днів розрахункового періоду становитиме — 36 р. дн. (21 + 15).

Суму лікарняних у розрахунок середньої заробітної плати для обчислення суми вихідної допомоги не включаємо, оскільки їх за Порядком № 100 включають лише при обчисленні відпускних.

Розраховуємо середньоденну заробітну плату:

(3203,20  + 2184,00) ÷ 36 р. дн. = 149,64 грн.

Щоб обчислити суму вихідної допомоги множимо середньоденну заробітну плату на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Згідно з абзацом 3 пункту 8 Порядку № 100 середньомісячне число робочих днів становить — 21,5 р. дн. (21 р. дн. + 22 р. дн.).

Отже, сума вихідної допомоги становить 3217,26 грн (149,64 × 21,5 р. дн.).

Приклад 4. Розрахунок середньої заробітної плати для лікарняних

Працівника прийняли на роботу з 01.05.2017. З тих пір йому щомісячно нараховували зарплату в сумі 3203,20 грн. З 21 по 30 серпня він захворів, про що свідчить листок непрацездатності.

Як розрахувати лікарняні, якщо його страховий стаж більше 5 років.

Розрахунок середньої заробітної плати для обчислення лікарняних (оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності) базується на нормах Порядку № 1266.

Розрахунковим періодом є травень — липень 2017 року.

За розрахунковий період заробіток становить 9609,60 грн, а кількість днів загалом — 92 к. дн.

Спочатку обчислюємо середньоденну заробітну плату:

9609,60 грн ÷ 92 к. дн. = 104,45 грн.

Розраховуємо денну виплату з урахуванням страхового стажу працівника (тобто відсотків, наведених у частині першій статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV; далі — № 1105):

104,45 грн × 70% = 73,12 грн.

Визначаємо суми:

 • оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 73,12 грн × 5 к. дн. = 365,60 грн;
 • допомоги по тимчасовій непрацездатності — 73,12 грн × 5 к. дн. = 365,60 грн.

Приклад 5. Розрахунок середньої заробітної плати для декретних

Працівницю прийняли на роботу 20 квітня 2017 року (перше місце роботи). Пропрацювавши кілька місяців, 04.09.2017 вона пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Підстава — листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Суми, нараховані їй за цей період, унаочнимо у Таблиці 3.

Таблиці 3

Місяці

Кількість днів розрахункового періоду, к. дн.

Сума зарплати, грн

Квітень

-

960,00

Травень

31

3200,00

Червень

30

3200,00

Липень

31

3200,00

Серпень

31

3200,00

Бухгалтер має на основі цих даних обчислити суму декретних.

Як бачимо з умови, трудові відносини тривали менше 12 календарних місяців. Тож згідно з абзацом другим пункту 11 Порядку № 1266 розрахунковим періодом є фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа).

Наведемо розрахунок середньої заробітної плати (денної):

12 800,00 грн ÷ 123 к. дн. = 104,07 грн.

Денна виплата для обчислення суми декретних дорівнює середньоденному заробітку. Та спочатку маємо полічити мінімальну денну виплату. Чому? У працівниці це перше місце роботи і на день страхового випадку страховий стаж — менше ніж 6 місяців.

На вимогу пункту 2 частини четвертої статті 19 Закону № 1105 сума декретних у розрахунку на місяць не повинна бути меншою за мінімальну зарплату ( у 2017 році — 3200).

Обчислюємо мінімальну денну виплату:

3200,00 грн ÷ 30,44 к. дн. = 105,13 грн.

Оскільки мінімальна денна виплата перевищує денну виплату, розраховану із нарахованої у розрахунковому періоді зарплати (105,13 > 104,07), декретні обчислюємо виходячи з розміру мінімальної денної виплати:

105,13 грн × 126 к. дн. = 13 246,40 грн.

Якщо враховувати позицію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, то на цьому розрахунок суми декретних закінчується. Якщо ж враховувати позицію Мінсоцполітики, зокрема наказ від 21.10.2015 № 1022, який не підлягає реєстрації у Мін’юсті, але обов’язковий до виконання на території України, суми декретних слід нарахувати у розрізі місяців (див. табл. 4).

Таблиця 4

Розрахунок сум декретних за позицією Мінсоцполітики

Нарахована зарплата працівниці у розрахунковому періоді

Місяці

Кількість днів, к. дн.

Сума допомоги по вагітності та пологах, грн

за позицією ФСС з ТВП

за позицією Мінсоцполітики

Вересень 2017 р.

27

2838,51

2838,51

Жовтень 2017 р.

31

3259,03

3259,03

Листопад 2017 р.

30

3153,90

3200,00

Грудень 2017 р.

31

3259,03

3259,03

Січень 2018 р.

7

735,91

735,91

Усього

126

13 246,38

13 292,48

Попри невеликі суми розходжень, суми штрафів, які накладають ФСС чи інспекція з праці, є значними. Тому радимо надсилати відповідний розрахунок середньої заробітної плати та розрахунок сум декретних на погодження до ФСС та інспекції з праці.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися