Головбух: Бюджет

Індексація заробітної плати 2018 року

 • 13 липня 2018
 • 8785
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Індексація зарплати 2018 року залежить від показників, які змінюються чи не щомісяця, тож перераховувати її доводиться часто. Що врахувати, аби не помилитися під час розрахунку індексації?

Суть індексації

Індексація зарплати — це сума коштів, яку обчислюють із урахуванням приросту індексу інфляції, але в межах розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Вона призначена для того, аби вберегти частку доходів працівника під час інфляційних процесів.

Щоправда, затверджений розмір прожиткового мінімуму, від якого розраховується індексація заробітної плати, не відповідає своєму реальному розміру, який би враховував потреби сучасного працівника і рівень нинішніх цін на товари й послуги. Тож і виходить, що від інфляції державна гарантія вберігає лише невеличку частину зарплати.

Працівник, який отримує дві-три мінімальні зарплати, практично не відчуває цієї гарантії. Натомість бухгалтеру потрібно чітко дотримуватись правил, за якими обчислюється індексація зарплати 2018 року. Неправильне її нарахування призводить не лише до адміністративної, а й до фінансової відповідальності установи. То як нарахувати правильно?

Розрахунок індексації зарплати

Індексація зарплати обчислюється за формулою:

Індексація заробітної плати 2018 рокуіндексація заробітної плати = прожитковий мінімум для працездатної особи × величина приросту ІСЦ

Індексуйте зарплату працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб із 01.07.2018 — 1841 грн (абз. 2 п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078далі — Порядок № 1078). Суму, що перевищує прожитковий мінімум, індексувати не потрібно.

Відтак, щоб правильно розрахувати індексацію заробітної плати, потрібно знати базовий місяць, величину приросту індексу споживчих цін (ІСЦ) та головні правила індексації. Розглянемо усе за чергою.

Базовий місяць для індексації 2018 року

Базовий місяць для нарахування індексації зарплати працівникам — поняття застаріле, але прижилося серед бухгалтерів. Так досі називають місяці, в які законодавці підвищують тарифні ставки (оклади) працівникам. ІСЦ за такі місяці приймають за 1 або 100%. ІСЦ для проведення подальшої індексації обчислюють із місяця, наступного за «базовим».

Індекс споживчих цін

ІСЦ обчислює Держстат і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікує в офіційних періодичних виданнях. Індексувати заробітну плату потрібно, коли ІСЦ перевищить поріг індексації — 103% (абз. 2 п. 11 Порядку № 1078).

Для нарахування індексації зарплати більшість бухгалтерів не обчислює самостійно величину приросту ІСЦ, а використовує спеціальні таблиці. У цих таблицях у розрізі місяців і років розраховано величини приросту ІСЦ у відсотках і суми індексації за відповідний місяць. Наведемо таку таблицю для 2018 року залежно від місяця підвищення посадового окладу.

Таблиця індексації заробітної плати 2018 року

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення у вересні — листопаді 2018 року

Індексація заробітної плати 2018 року

Прожитковий мінімум 2019 і на що він вплине

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Як змінився прожитковий мінімум 2019 року та чого очікувати у 2020-2021 роках? Як прожитковий мінімум вплинув на розміри посадових окладів працівників з оплатою праці за ЄТС? Для вас — дві зручні таблиці.

Правила індексації зарплати

Нарахування індексації зарплати регулює затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 порядок. Його окремі норми і є правилами, якими потрібно керуватися під час проведення індексації.

Перше — індексуйте зарплату в межах розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Тобто, у 2018 році індексуйте:

 • 1762 грн — у І півріччі;
 • 1841 грн — у ІІІ кварталі й жовтні, листопаді;
 • 1921 грн — у грудні.

При цьому індексації підлягають складові зарплати, що мають постійний характер (доплати, надбавки, премії, тощо) (абз. 4 п. 2 Порядку № 1078), і не підлягають виплати, які обчислюють із середньої заробітної плати (абз. 3 п. 3 Порядку № 1078).

Для працівників із неповним робочим тижнем (днем) індексуйте суму місячної зарплати незалежно від її розміру за шостим правилом.

Друге — індексація зарплати 2018 року для працівника можлива лише коли величина індексу споживчих цін (ІСЦ) перевищує поріг індексації — 103%. Відповідно, величина приросту ІСЦ — більше трьох відсотків.

Третє — за наявності права на індексацію саму виплату нараховуємо у місяці, який слідує за місяцем, у якому офіційно оприлюднено ІСЦ, який призвів до перевищення порогу індексації.

Наприклад, у вересні нарахування індексації зарплати проводимо, якщо величина ІСЦ за липень перевищить 103%, оскільки опублікують цей індекс лише у серпні 2018 року.

Четверте — для перевищення порогу індексації визначаємо ІСЦ наростаючим добутком, якщо величина ІСЦ за відповідний місяць не перевищує 103%. Перший ІСЦ для цього обираємо за той місяць, який є наступним за:

 • місяцем підвищення посадового окладу за посадою;
 • місяцем, за який величина ІСЦ перевищила 103%.

Наприклад, щоб індексація 2018 року нараховувалась як окрема виплата у складі зарплати працівників, за посадою яких посадові оклади підвищено у січні поточного року, ІСЦ обчислюємо наростаючим добутком починаючи з ІСЦ за лютий (ІСЦ02):

ІСЦ (лютий-червень) = ІСЦ02 × ІСЦ03 × ІСЦ04 × ІСЦ05 × ІСЦ06 = 1,009 × 1,011 × 1,008 × 1,000 × 1,000 = 1,028

Величина ІСЦ (лютий-червень) не перевищує поріг індексації (102,8% < 103,0%). Величина приросту ІСЦ наразі 2,8, що менше трьох. Індексація заробітної плати 2018 року для цієї категорії працівників не проводиться.

Якщо величина ІСЦ за поточний місяць або наростаючого добутку ІСЦ (з врахуванням ІСЦ за поточний місяць) перевищує 103%, новий обрахунок ІСЦ наростаючим добутком обчислюємо з ІСЦ за наступний місяць.

П’яте — якщо право на індексацію настало, нарахування індексації зарплати у визначеній сумі продовжуйте і в наступних місяцях до місяця, у якому:

 • підвищено розмір посадового окладу;
 • настало право на підвищений розмір індексації у зв’язку з новим перевищенням величини ІСЦ порогу індексації — суму цієї виплати збільшуємо і виплачуємо у наступних місяцях.

У місяці підвищення посадового окладу враховуємо усі постійні її складові і обчислюємо суму збільшення зарплати. Індексація зарплати у цьому місяці не нараховується, якщо сума збільшення зарплати перевищує суму індексації, яку слід було нарахувати у цьому місяці.

Якщо навпаки, тобто сума індексації перевищує суму збільшення зарплати, визначаємо новий розмір індексації як різницю суми індексації і суми збільшення зарплати. Цю суму індексації (зменшену) фіксуємо і виплачуємо у місяці підвищення посадового окладу, у наступних місяцях її виплачуємо окремо. Для нарахування індексації зарплати у місяцях, наступних за цією подією, обчислюємо суму поточної індексації і додаємо розмір фіксованої.

Шосте — якщо працівник у місяці нарахування індексації норму праці відпрацював не повністю, скажімо, через хворобу, відпустку чи інші причини, суму індексації нараховуйте пропорційно до відпрацьованого ним часу виходячи з місячної норми (абз. 7 п. 4 Порядку № 1078).

Сьоме — коефіцієнти індексації заробітної плати (ІСЦ) обчислюємо з місяця, який слідує за місяцем підвищення посадового окладу за посадою, яку займає працівник:

 • новоприйнятий;
 • переведений на іншу посаду в межах установи;
 • переведений з іншої установи чи іншої місцевості, у т. ч. у разі реорганізації чи ліквідації установи;
 • яка вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3- чи 6-річного віку.

Для цих працівників попередня індексація зарплати, на яку вони мали право в іншій установі, на іншій посаді цієї установи чи до надання відповідної відпустки, не зберігається. Обчислюємо новий розмір, відштовхуючись від останнього підвищення розміру посадового окладу.

А тепер застосуємо правила на практиці.

Приклад нарахування індексації зарплати

Приклад нарахування індексації зарплати, якщо останнє підвищення посадових окладів відбулось у січні 2017 року

За посадою, на якій працівник працює з 2016 року, останнє підвищення розміру посадового окладу відбулось у січні 2017 року. У січні 2018 року рішення Уряду про підвищення розміру посадових окладів оминуло цю категорію посад. Працівник у червні відпрацював місячну норму праці повністю, йому нараховано заробітну плату більше розміру мінімальної зарплати. Як провести нарахування індексації зарплати за червень?

Оскільки останній місяць підвищення посадового окладу — січень 2017 року, у розрахунку беруть участь ІСЦ з лютого 2017 року по квітень 2018 року. ІСЦ за квітень поточного року опубліковано у травні, тому його враховують при обчисленні індексації за червень. Для обчислення ІСЦ враховуємо четверте правило. Індексація заробітної плати це розрахункова величина, для обчислення її суми правильно обчислюємо наростаючий ІСЦ, величину ІСЦ для розрахунку індексації і величину приросту цього ІСЦ. Розрахунок цих показників наведемо у таблиці.

Розрахунок ІСЦ і його величини приросту

Кількість перевищень порогу індексації

Період

ІСЦ для індексації

Розрахунок

Величина ІСЦ для нарахування індексації зарплати, %

Розрахунок

Величина приросту ІСЦ, %

Перше

Лютий – квітень 2017 року

1,037

1,010 × 1,018 × 1,009

103,7

1,037 × 100%

3,7

Друге

Травень – липень 2017 року

1,031

1,013 × 1,016 × 1,002

106,9

1,037 × 1,031 × 100%

6,9

Третє

Серпень – жовтень 2017 року

1,031

0,999 × 1,020 × 1,012

110,2

1,037 × 1,031 × 1,031 × 100%

10,2

Четверте

Листопад 2017 року – січень 2018 року

1,034

1,009 × 1,010 × 1,015

114,0

1,037 × 1,031 × 1,031 × 1,034 × 100%

14,0

Примітка. Для нарахування індексації зарплати не враховуємо ІСЦ за період лютий – квітень 2018 року, оскільки ІСЦ = 1,028 (1,009 × 1,011 × 1,008), а його величина 102,8%, що не перевищує порогу індексації.

Величину приросту ІСЦ обчислили поетапним розрахунком коефіцієнтів в залежності від кількості перевищення порогів індексації. Саме такий спосіб обрахунку визначає додаток 4 до порядку індексації. Тож сума індексації за червень становитиме 246,68 грн (1762 грн × 13,9%).

Таблиця індексації заробітної плати 2018 року містить готовий результат. Тобто нічого обчислювати не потрібно. Для визначення величини приросту ІСЦ і суми індексації у таблиці обираємо:

 • стовпчик, який відповідає місяцю, у якому індексуємо зарплату (червень 2018 року);
 • рядок, який відповідає місяцю підвищення розміру посадового окладу (січень 2017 року);
 • значення у комірках на перетині рядка й стовпчика. Тобто 14% і 246,68 грн.

Індексація зарплати однакова, хоча наведено два способи її визначення. Яким скористатись — обирати вам.

Якщо місячна норма часу відпрацьована частково, до формули розрахунку індексації включаємо ще два показники, як передбачає шосте правило:

 • фактично відпрацьований час;
 • місячна норма робочого часу.

Для наочності розглянемо ще один приклад розрахунку індексації заробітної плати 2018 року.

Приклад обчислення індексації при частковому виконанні норми робочого часу

Візьмемо дані з першого прикладу. Тобто та ж сама посада. Однак у червні поточного року працівник пішов у відпустку без збереження зарплати з 25 по 27 червня. Необхідно обчислити суму індексації за червень.

Оскільки для посади, для якої останнє підвищення розміру посадового окладу було в січні 2017 року, індексація зарплати за червень вже відома — 246,68 грн. Визначимо, скільки часу працівник мав відпрацювати і скільки відпрацював фактично.

У червні — 20 робочих днів (р. дн.), а працівник відпрацював лише 17 р. дн.

Сума індексації за червень становить:

209,68 грн (246,68 грн ÷ 20 р. дн. × 17 р. дн.).

Наведений у прикладі 2 зразок нарахування індексації зарплати стосується не лише відпустки без збереження зарплати. Такий механізм обчислення використовуйте, якщо у місяці нарахування:

 • тимчасова непрацездатність;
 • відпустка, у т. ч. у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • виплачувалась середня зарплата у зв’язку виконанням громадських чи інших обов’язків чи з інших причин;
 • дні відрядження оплачені по середньому тощо.

Так обчислюється індексація зарплати бюджетників 2018 року. Для працівників, за посадами яких розмір посадових окладів підвищено у січні поточного року, індексацію не нараховуватимуть ні в липні, ні в серпні, оскільки ІСЦ за травень і червень дорівнює одиниці.

Індексація зарплати 2018 помісячно

Дізнатися про індексацію зарплати за той чи інший місяць 2018 року ви можете за посиланнями нижче.

Коли визначите, скільки становить індексація зарплати 2018 для певного місяця, не забудьте врахувати її в заробітній платі за порівняння з мінімальною заробітною платою.

Тобто суму індексації, визначену за пунктом 5 Порядку № 1078, включайте до виплат, які враховуєте до заробітної плати, аби забезпечити її мінімальний розмір (Листи Мінсоцполітики від № 119/0/101-17/282 від 18.01.2017№ 5/0/66-18 від 07.02.2018). Пам’ятайте це під час розрахунку доплати до мінімальної зарплати. Спочатку нараховуйте посадовий оклад, надбавки, доплати, премію, суму індексації, а потім розраховуйте (за потреби) доплату до мінімальної зарплати.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися