Головбух: Бюджет

Виплата авансу: особливості

  • 2 травня 2018
  • 17035
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Кожен бухгалтер нараховує працівникам заробітну плату, вираховує ЄСВ, утримує ПДФО і військовий збір. Однак ці самі дії щодо зарплати за першу половину місяця (авансу) мають певні особливості. Тож розглянемо, як відбувається розрахунок та виплата авансу в бюджетників.

Розмір авансу

Перш ніж виплатити аванс працівникові, слід визначити його суму. Як правило, порядок розрахунку передбачений у колективному договорі, оскільки це зобов’язує зробити частина третя статті 115 Кодексу законів про працю України (КЗпП) і частина третя статті 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон № 108).

Розрахунок авансу 2018 року проводимо так, аби його розмір не був меншим за мінімальний. Тобто не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Аби бухгалтер щоразу не перевіряв, чи дотримано мінімальний розмір авансу під час його виплати, у колективному договорі прописують:

виплата авансу по заробітній платі допускається у розмірі 55% (або 60%) посадового окладу (тарифної ставки) працівника після утримання податків і зборів.

Чому саме такий розмір — 55%?

У різні місяці на першу їх половину (з 1 по 15 число) припадає 9, 10 або 11 робочих днів. Особливу увагу слід приділити місяцям, у яких на першу половину місяця припадає 11 робочих днів, а кількість робочих днів уцілому за місяць не перевищує 20. Тож розрахунок авансу 2018 року в ці місяці (лютий і червень 2018 року) потрібно здійснювати з урахуванням цього відсотка — 55% посадового окладу.

Пояснимо на прикладі.

Приклад розрахунку авансу

За штатним розписом посадовий оклад працівника становить 2890 грн. Працівник відпрацював за першу половину лютого 2018 року 11 з 11 робочих днів (р. дн.). Слід визначити мінімальний розмір авансу.

Щоб виплата авансу була правильною, обчислимо розмір оплати за фактично відпрацьований час виходячи з розміру посадового окладу:

2890 грн ÷ 20 р. дн. × 11 р. дн. = 1589,50 грн

Тож аванс не може бути нижчим за цю суму. У відсотковому співвідношенні це 55% посадового окладу (1589,50 грн ÷ 2890,00 грн × 100%).

Отже, якщо аванс обчислюють у відсотках від посадового окладу, мінімальний його розмір становить 55%. Такий розрахунок авансу 2018 року не враховує фактично відпрацьований робочий час працівника, але й не суперечить статті 115 КЗпП.

Якщо у колективному договорі прописано, що за першу половину місяця працівник отримує заробітну плату за фактично відпрацьований ним час з розрахунку його посадового окладу (тарифної ставки) після утримання податків і зборів, виплата авансу здійснюється з розміру посадового окладу пропорційно до відпрацьованого часу.

Приклад розрахунку авансу за фактично відпрацьований робочий час

За штатним розписом посадовий оклад працівника становить 2890 грн. Працівник відпрацював за першу половину квітня 2018 року 7 із 9 робочих днів (р. дн.). Слід здійснити розрахунок авансу 2018.

У квітні (20 р. дн.), оскільки працівник відпрацював 7 р. дн., розмір авансу за фактично відпрацьований час становитиме:

2890 грн ÷ 20 р. дн. × 7 р. дн. = 1011,50 грн

Для такого розрахунку обов’язкова наявність табеля обліку робочого часу за першу половину місяця. Дні хвороби, декретної відпустки, відпустки за власний кошт не враховуємо.

Виплата авансу 2018 року може бути передбачена в колективному договорі як відсоток не лише посадового окладу, а й постійних надбавок і доплат. Цього не забороняє ні КЗпП, ні Закон № 108. Головне — аби був дотриманий його мінімальний розмір. Окрім цього, в колективному договорі слід прописати, що виплата авансу здійснюватиметься після утримання з нього податків і зборів.

Мінімальний розмір авансу, який визначений у частині третій статті 115 КЗпП, частині третій статті 24 Закону № 108, не є сумою для виплати працівникові, оскільки на це прямо не вказано, як, наприклад, у статті 128 КЗпП. Тож із цієї суми авансу сміливо можна утримувати ПДФО і військовий збір.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Термін для виплати авансу

Виплата авансу, як і зарплати, здійснюється у визначені в колективному договорі дати. Як правило, це 16 число поточного місяця і 1 число наступного місяця, або 17 і 2 число. Головне — щоб проміжок часу між цими датами не перевищував 16 календарних днів, а зарплата виплачувалась не пізніше 7-го числа.

Зверніть увагу!

Виплата авансу на відрядження здійснюється в інші терміни, ніж виплата авансу по заробітній платі.

Якщо дата припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, виплата авансу 2018 року здійснюється напередодні цього дня — у відповідний робочий день. Наприклад, якщо у колективному договорі вказана дата для виплати зарплати за першу половину місяця — 16 число, то 16.04.2018 працівникові потрібно виплатити аванс за фактично відпрацьований час. Оскільки 16.06.2018 — субота, аванс виплачуємо 15.06.2018.

Нарахування ЄСВ на аванс

Виплата авансу неможлива без нарахування ЄСВ, оскільки аванс — це заробітна плата працівника за фактично відпрацьований час у першій половині місяця. Така вимога визначена у:

Розглянемо на прикладі, як нараховувати ЄСВ на аванс.

Приклад нарахування ЄСВ на аванс

У першій половині квітня 2018 року працівник відпрацював 7 із 9 робочих днів. Його посадовий оклад становить 2713 грн. За колективним договором аванс виплачують у розмірі 60% посадового окладу після утримання з нього податків і зборів. Слід виплатити аванс і сплатити ЄСВ.

Оскільки у колективному договорі вказаний конкретний відсоток посадового окладу, розрахунок авансу 2018 року проводимо без урахування фактично відпрацьованого робочого часу:

2713 грн × 60% = 1627,80 грн

Отримана сума не менше мінімальної суми авансу за статтею 115 КЗпП — 949,55 грн (2713 грн ÷ 20 р. дн. × 7 р. дн.).

На суму авансу нараховуємо ЄСВ за ставкою 22%:

1627,80 грн × 22% = 358,12 грн

Сплата ЄСВ і виплата авансу працівникові здійснюється в один день, наприклад, 16.04.2018.

Пам’ятайте!

Під час нарахування ЄСВ мінзарплатне правило не застосовуємо, якщо сума авансу менша мінімальної заробітної плати.

Утримання ПДФО і військового збору з авансу

Базою оподаткування ПДФО і військовим збором є нарахована зарплата. Оскільки за першу половину місяця зарплату не нараховуємо, виплата авансу є підставою для сплати до бюджету сум ПДФО і військового збору у той же день. Таку позицію висловила ДФС у листі від 28.09.2015 № 20527/6/99-99-17-02-01-15.

Тож із суми авансу утримуємо ПДФО за ставкою 18% і військовий збір за ставкою 1,5%. Якщо сума авансу не перевищує граничний дохід для застосування ПСП, ПСП не застосовуємо, оскільки не відомий загальний місячний дохід.

Приклад утримання ПДФО і військового збору з авансу

У першій половині квітня 2018 року працівник відпрацював 7 із 9 робочих днів. Його посадовий оклад становить 2713 грн. За колективним договором аванс виплачують за фактично відпрацьований час із розміру посадового окладу після утримання з нього податків і зборів. Слід визначити суму авансу, утримати ПДФО і військовий збір.

Розрахунок авансу 2018 року проводимо пропорційно до фактично відпрацьованого робочого часу:

 2713 грн ÷ 20 р. дн. × 7 р. дн. = 949,55 грн

З цієї суми утримуємо:

✔ ПДФО — 170,92 грн (949,55 грн × 18%);

✔ військовий збір — 14,24 грн (949,55 грн × 1,5%).

Їх сплачуємо до бюджету в день виплати авансу працівникові.

До відома!

Відрахування із заробітної плати

Трудове законодавство захищає право працівників на отримання ними заробітної плати і встановлює обмеження щодо відрахувань із заробітної плати. Тож якщо бухгалтер «переплатив» працівникові, він має знати, як утримати із його зарплати надміру виплачену суму.

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку відображається лише виплата авансу по заробітній платі, оскільки заробітну плату за першу половину місяця не нараховують. Окрім цього, відображають нарахування і сплату ЄСВ, ПДФО і військового збору.

Наведемо кореспонденцію субрахунків:

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків (проводки)

д-т

к-т

Нараховано ЄСВ на суму авансу

8012, 8112

6313

Нараховано:

  • ПДФО

6511

6311/1

  • військовий збір

6311/2

Виплата авансу працівникові на його особистий картковий рахунок

6511

2313

Сплачено:

  • ЄСВ

6313

2313

  • ПДФО

6311/1

2313

  • військовий збір

6311/2

2313

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися