text
Головбух: Бюджет

Індексація зарплати в січні 2018 року

  • 15 січня 2018
  • 174
шеф-редактор тижневика «Головбух: БЮДЖЕТ»

Як змінилася індексація зарплати в січні 2018 року? Яким категоріям працівників її нараховувати та які суми виплачувати? Відповіді у статті.

Заробітну плату працівників бюджетної сфери в січні 2018 року слід індексувати, зважаючи на:

  • місяці 2017-го, у яких уряд підвищив посадові оклади;
  • посади, які обіймають такі працівники.

Індексація зарплати в січні 2018 року грунтується передусім на нормі пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078). Тобто перше головне правило індексації заробітної плати — законодавче підвищення тарифних ставок (посадових окладів).

Посадова інструкція бухгалтера: зразок

Іван ЛЕВАДСЬКИЙ експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Прийняли на роботу нового бухгалтера? Ознайомте його з посадовими обов’язками, правами та відповідальністю. Цю інформацію повинна містити посадова інструкція бухгалтера. Підкажемо, як її правильно скласти.

Друге головне правило — значення індексу споживчих цін (ІСЦ) у місяці підвищення посадового окладу приймають за 1 або 100%. Називатимемо такий місяць базовим. ІСЦ для подальшої індексації обчислюють з місяця, наступного за місяцем такого підвищення. Право на індексацію настає, коли ІСЦ перевищить поріг індексації — 103%.

Незалежно від того, яку заробітну плату нараховано працівнику за повністю відпрацьований робочий час, за третім головним правилом індексації підлягає лише сума в межах прожиткового мінімуму для працездатних громадян (ПМ; абз. 2 п. 4 Порядку № 1078). Із 01.01.2018 — 1762 грн.

Повністю індексацію виплачують, якщо працівник відпрацював увесь робочий час. Якщо ж він, приміром через хворобу чи відпустку, якісь дні не був на роботі, суму індексації визначають із розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно до відпрацьованого часу.

Розглянемо, якою буде індексація зарплати за січень 2018 року.

Індексація зарплати в січні для працівників з оплатою праці за ЄТС

Із 01.01.2018 відбулося чергове підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників із оплатою праці за ЄТС. Причина тому — постанова КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 № 1037.

Саме нею примітку 1 до додатка 1 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298) доповнили новим абзацом:

«Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року».

Отже, січень 2018 року стає місяцем законодавчого підвищення тарифних ставок (посадових окладів) та новим базовим місяцем для працівників із оплатою праці за ЄТС. Із лютого 2018 року починаємо наново розраховувати ІСЦ. Право на індексацію у працівників настане, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації 103%.

Попереднім базовим місяцем для працівників із оплатою праці за ЄТС був січень 2017 року. За такої умови індексація зарплати в січні 2018 року становить 179,72 грн (1762 грн × 10,2%).

У разі, коли у базовому місяці працівники отримали право на поточну індексацію та одночасно підвищено посадові оклади, слід звернутися до абзацу 4 пункту 5 Порядку № 1078:

«Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу».

Візьміть до уваги: у місяці підвищення тарифної ставки (окладу) враховуйте всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру. Якщо працівник отримує лише посадовий оклад, і він менший за мінімальну зарплату, йому установа доплачує певну суму. Щоб для такого працівника порівняти підвищення заробітної плати з сумою поточної індексації, доплату до рівня мінімальної зарплати не включайте до розрахунку.

Розглянемо ситуацію, коли працівнику 1-го тарифного розряду встановлено лише посадовий оклад (із 01.01.2018 — 1762 грн). Інших постійних складових заробітної плати він не має.

Розрахуємо індексаційну різницю для такого працівника:

1) 1762,00 грн – 1600,00 грн = 162,00 грн;

2) 179,72 грн – 162,00 грн = 17,72 грн

Заробітна плата працівника 1-го тарифного розряду, який не має постійних складових заробітної плати (надбавки, премії тощо), становить:

1762,00 грн  (посадовий оклад) + 17,72 грн (індексаційна різниця) + 1943,28 грн (доплата до мінзарплати) = 3723,00 грн

Розрахуємо індексаційну різницю для працівника 2-го тарифного розряду з оплатою праці за ЄТС:

1921,00 грн – 1744,00 грн = 177,00 грн;

179,72 грн – 177,00 грн = 2,72 грн

Заробітна плата працівника 2-го тарифного розряду, який не має постійних складових заробітної плати (надбавки, премії тощо), становить:

1921,00 грн (посадовий оклад) + 2,72 грн (індексаційна різниця) + 1799,28 грн (доплата до мінзарплати) = 3723,00 грн

Індексаційні різниці установа виплачуватиме працівникам 1-го та 2-го тарифних розрядів до кінця поточного року.

Посадові оклади працівників 3-25 тарифних розрядів із 01.01.2018 року підвищено на суми, які перевищують 179,72 грн. Для таких працівників розраховувати індексаційну різницю не потрібно. Індексація зарплати в січні 2018 року таким працівникам не нараховуватиметься.

Індексація зарплати в січні для працівників державних органів

Схему посадових окладів на посадах державної служби визначає щороку КМУ. Це передбачає стаття 51 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.

Для більшості державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування державних органів, та працівників патронатних служб останнім базовим місяцем був січень 2017 року. У штатному розписі державних органів посадові оклади встановлено за постановою КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 № 15 (далі — Постанова № 15).

За усною інформацією фахівців Мінсоцполітики, проект цьогорічної постанови це відомство розробило. Утім процес його розгляду, прийняття та оприлюднення (як і деякі інші працеоплатні постанови) пробуксовує. У ситуації, що склалася, є два ймовірних варіанти індексації зарплати працівників держорганів.

За аналогією Постанови № 15 цьогорічна постанова може містити норму:

«Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року».

У такому разі для працівників держорганів січень 2018 року стане базовим. Оскільки індексація зарплати за січень 2018 року при базовому січні 2017 року за повністю відпрацьований час становить 179,72 грн, її потрібно порівняти з підвищенням посадових окладів за кожною посадою з урахуванням усіх постійних складових заробітної плати (надбавка за ранг, за вислугу років тощо).

Коли ж цьогорічна постанова з будь-яких причин набуватиме чинності з іншої, ніж 01.01.2018, дати, необхідно буде переглянути базовий місяць та зробити порівняльні розрахунки.

У деяких державних службовців, зокрема з кібербезпеки, базовим місяцем був серпень 2017 року. Індексація зарплати в січні їм нараховуватиметься в розмірі 56,38 грн (1762,00 грн × 3,2%). Підвищення їх зарплати слід порівнювати з цією сумою індексації.

Індексація зарплати в січні для працівників органів місцевого самоврядування

Право на індексацію набувають керівні працівники, спеціалісти та службовці органів місцевого самоврядування. Підстава — Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 24.05.2017 № 353.

Для цієї категорії працівників базовий місяць — травень 2017 року. У базовому місяці значення ІСЦ приймають за 1 або 100%. З червня 2017 року ІСЦ наростаючим підсумком обчислювали наново для проведення подальшої індексації.

Уперше право на індексацію заробітної плати виникло у листопаді 2017 року:

ІСЦ06.2017 × ІСЦ07.2017 × ІСЦ08.2017 × ІСЦ09.2017 = 1,016 × 1, 002 × 0,999 × 1,020  ×100% = 103,7%, що > 103%

Приріст ІСЦ почали розраховувати з жовтня 2017 року.

ІСЦ10.2017 × ІСЦ11.2017 = 1,012 × 1, 009  × 100% = 102,1%, що < 103%

Індексація зарплати в січні 2018 року працівникам органів місцевого самоврядування нараховуватиметься в розмірі 65,19 грн (1762 грн × 3,7%).

Окремим працівникам органів місцевого самоврядування у жовтні 2017 року уряд постановою «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і від 18 січня 2017 р. № 15 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 504» від 27.09.2017 № 730 підвищив посадові оклади. Також він доповнив схеми посадових окладів новими посадами.

Окремі працівники органів місцевого самоврядування:

Місяць, у якому встановили посадові оклади за новими посадами, є базовим. Отже, для працівників органів місцевого самоврядування жовтень став базовим місяцем. ІСЦ для цих працівників почали розраховувати наново з листопада. Тож індексація зарплати у січні 2018 року їм не виплачується.

Індексація зарплати в січні для робітників

Йдеться про робітників, які обслуговують органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчі органи, прокуратуру, суди та інші органи.

Працю таких робітників оплачують за Схемою посадових окладів робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, затвердженою наказом Мінпраці від 02.10.1996 № 77 (далі — Наказ № 77).

Аби з’ясувати, як зміняться посадові оклади робітників, слід застосувати правило:

 «Розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1-3 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до Постанови № 1298».

Розрахуємо коефіцієнт пропорційного підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду:

1762,00 грн ÷ 1600,00 грн = 1,10125

Далі посадові оклади станом на 01.01.2017 слід перемножити на коефіцієнт 1,10125.

Навіть мінімальний посадовий оклад 1958 грн підвищується до 2156 грн. Різниця в окладах становить 198 грн, що вище суми індексації 179,72 грн при базовому січні 2017 року.

Тож індексація зарплати в січні 2018 року робітникам не виплачуватиметься.

З інформацією про індексацію зарплати за інші місяці 2018 року ви можете ознайомитися за посиланнями нижче.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися