text
Головбух: Бюджет

Нарахування декретних виплат: опановуємо тонкощі

 • 19 квітня 2018
 • 7652
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Нарахувати декретні виплати працівниці — справа, здавалося б, не важка. Утім під час розрахунку декретних потрібно зважати на кілька важливих чинників, як-то законодавчі обмеження їх мінімального та максимального розміру, страховий стаж працівниці. Про тонкощі нарахування декретних і поговоримо.

Нарахування декретних можливе за наявності:

 • наказу про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • листка непрацездатності, виданого у зв’язку з вагітністю та пологами.

Тож спершу розповімо детальніше саме про підстави для нарахування декретних.

Підстава для нарахування декретних

Отримавши з 30 тижня вагітності листок непрацездатності, вагітна працівниця може продовжувати працювати, і керівник установи не має підстав їй у цьому відмовити.

Коли працівниця вирішить піти на лікарняний по вагітності та пологах (у декрет), вона пише заяву, зазначає дату, з якої бажає піти у декретну відпустку, й додає правильно оформлений листок непрацездатності. Керівник установи видає відповідний наказ, а комісія (уповноважений) з соціального страхування приймає рішення про призначення допомоги по вагітності та пологах.

Нарахування декретних виплат: опановуємо тонкощі  Нарахування декретних (допомоги по вагітності та пологах) бухгалтер здійснюватиме після отримання зазначених документів з дати початку відпустки, зазначеної у наказі, а не у листку непрацездатності.

Посадова інструкція бухгалтера: зразок

Іван ЛЕВАДСЬКИЙ експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Прийняли на роботу нового бухгалтера? Ознайомте його з посадовими обов’язками, правами та відповідальністю. Цю інформацію повинна містити посадова інструкція бухгалтера. Підкажемо, як її правильно скласти.

Тривалість декретної відпустки

Розрахунок лікарняних по вагітності та пологах залежить від тривалості декретної відпустки, яка різниться залежно від особливостей страхового випадку.

Якщо вагітній працівниці відпустку надають з дня, що зазначений у листку непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, її тривалість дорівнює:

 • 126 календарних дні (к. дн.) — для вагітної працівниці;
 • 180 к. дн. — для вагітної працівниці, яка має статус постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС.

Нарахування декретних можливе і тоді, коли жінка не вагітна, а усиновила дитину чи дітей. Декретна відпустка такої працівниці розпочинається з дня усиновлення і триває:

 • 56 к. дн. — якщо усиновлено одну дитину;
 • 70 к. дн. — якщо усиновлено двоє чи більше дітей;
 • 90 к. дн. — якщо дитину чи дітей усиновила жінка, яка має статус постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС.

Тривалість декретної відпустки для усіх страхових випадків ми навели в таблиці.

Тривалість декретної відпустки таблиця

Тривалість декретної відпустки

Розрахунок декретних

Допомогу по вагітності та пологах нараховуємо у розмірі 100% середньої зарплати (доходу) працівниці, а тому сума денної виплати дорівнюватиме сумі середньоденної зарплати. Розмір декретних виплат дорівнюватиме:

тривалість декретної відпустки × сума середньоденної зарплати = декретні виплати

Як оплачувати лікарняні та декретні по-новому

Нарахування декретних виплат: опановуємо тонкощі
Микола ПОСТЕРНАК експерт із соціального страхування
Розрахунок лікарняних та декретних здійснюйте за новими правилами. Також зважте, що не терпить помилок заповнення нової форми заяви розрахунку для лікарняних, яка почала діяти з 01.10.2018. Покроково і з прикладами про те, як: • заповнити нову заяву-розрахунок; • обчислити суму допомоги з тимчасової непрацездатності; • визначити, як обмежити розмір допомоги особам, страховий стаж яких менше шести місяців:

Щоб нарахування декретних здійснити правильно, слід знати, які виплати можна враховувати, та бути уважним під час визначення середньоденної зарплати. Її обчислюємо за Порядком обчислення середньої зарплати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266.

Сума середньоденної зарплати залежать від розрахункового періоду і виплат, які нараховані за місяці цього розрахункового періоду.

Розрахунковий період — це 12 календарних місяців, що передують місяцю надання декретної відпустки. Його обчислюють у календарних днях та обов’язково виключають календарні дні, не відпрацьовані з поважних причин. Тобто щоб розрахунок декретних був правильним, слід виключити дні:

 • тимчасової непрацездатності;
 • відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;
 • відпустки без збереження заробітної плати.

Та якщо працівниця перебуває у трудових відносинах менший період, під час  нарахування декретних виходимо з розрахункового періоду, що дорівнює повним календарним місяцям. Якщо вона перебуває у трудових відносинах менше календарного місяця, розрахунковим періодом буде фактично відпрацьований час.

Обчислюючи середньоденну зарплату, беремо до уваги лише зарплату за місяці розрахункового періоду, на яку нараховано ЄСВ. Розрахунок лікарняних по вагітності та пологах проводимо із цієї зарплати, за винятком:

 • оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності;
 • допомоги по тимчасовій непрацездатності;
 • допомоги по вагітності та пологах;
 • виплат (премії, відпускні тощо), нарахованих у місяці, що його вилучено з розрахункового періоду;
 • матеріальна допомога разового характеру (на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання).

Нарахування декретних розпочинаємо з визначення суми середньоденної зарплати. Аби її обчислити, потрібно зарплату за місяці розрахункового періоду поділити на кількість днів розрахункового періоду. Отриманий результат множимо на тривалість декретної відпустки і отримуємо суму допомоги по вагітності та пологах.

Обмеження розміру декретних

Розрахунок декретних залежить від розміру заробітної плати працівниці, її страхового стажу протягом 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку. Так, сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку.

Розрахунок лікарняних по вагітності та пологах за місяць проводимо з середньоденної зарплати, обчисленої з розміру мінімальної зарплати:

середньоденна зарплата =  мінімальна зарплата ÷ середньомісячна кількість календарних днів (30,44 к. дн.)

Якщо сума середньоденної зарплати, обчисленої з фактичної зарплати, менша середньоденної зарплати, обчисленої з мінімальної, розрахунок декретних проводимо з розміру середньоденної зарплати, обчисленої з мінімальної зарплати. Це стосується усіх працівниць, у т. ч. які:

 • працюють на умовах неповного робочого часу;
 • мають страховий стаж перед настанням страхового випадку менше 6 місяців.

Якщо працівниця протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку має страховий стаж менше 6 місяців, розрахунок лікарняних по вагітності та пологах за місяць не може перевищувати розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку. Алгоритм її розрахунку аналогічний, лише замість розміру мінімальної зарплати застосовуємо подвійний її розмір. Наведемо ці розміри у таблиці.

Нарахування декретних лікарняних у 2018 році приклад обмеження середньоденної зарплати і декретних у місячному розмірі

Місяці 2018 року, у яких настав страховий випадок

Середньоденна зарплата

Допомога по вагітності та пологах у розрахунку на місяць, грн

мінімальна

максимальна

мінімальна

максимальна

Січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень

122,31

244,61

3791,61

7582,91

Лютий

3424,68

6849,08

Квітень, червень, вересень, листопад

3669,30

7338,30

Розрахунок декретних у місячному розмірі залежить від тривалості календарного місяця, тобто кількості календарних днів у ньому. Тому у різних місяцях (див. табл. 1, 2) сума допомоги по вагітності та пологах різна. Але для загальної ситуації, коли протягом 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж становить 6 місяців і більше, під час нарахування декретних ураховуємо обмеження максимального їх розміру (див. табл. 3).

Допомога по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

Середньоденну зарплату обчислюємо діленням максимальної бази нарахування ЄСВ, розмір якої встановлений у останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість днів (30,44 к. дн.).

Нарахування декретних виплат: опановуємо тонкощі  Нарахування ЄСВ на декретні: покрокова інструкція

Розрахунок декретних лікарняних у 2018 році в Україні приклади обмеження середньоденної зарплати і декретних у місячному розмірі

Місяці 2018 року, у яких настав страховий випадок

Середньоденна зарплата

Допомога по вагітності та пологах у розрахунку на місяць, грн

мінімальна

максимальна

мінімальна

максимальна

Січень

122,31

1576,87

3791,61

48 882,97

Лютий

1834,59

3424,68

51 368,52

Березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень

3791,61

55 845,00

Квітень, червень, вересень, листопад

3669,30

55 037,70

Аби спростити нарахування декретних, у 2018 році користуйтеся цими таблицями для обрання мінімальних і максимальних розмірів середньоденної зарплати та допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць.

Нарахування декретних виплат: опановуємо тонкощі  Дізнайтеся більше про обмеження розміру лікарняних та декретних у 2018 році

Наостанок наведемо приклад нарахування декретних у 2018 році.

Нарахування декретних лікарняних у 2018 році приклад

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Її посадовий оклад — 3048 грн. До бухгалтерії надійшов:

 • наказ про надання працівниці з 17.04.2018 декретної відпустки тривалістю 126 к. дн.;
 • листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами з 17.04.2018 по 20.08.2018.

Слід провести нарахування декретних.

Розрахунковим періодом буде період з 01.04.2017 по 31.03.2018, з якого виключаємо усі календарні дні, адже працівниця була у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Заробітної плати в цей період вона також не отримувала, а тому щоб визначити середньоденну зарплату,  розмір посадового окладу ділимо на середньомісячну кількість днів:

3048 грн ÷ 30,44 к. дн. = 100,13 грн

Розрахунок декретних проводимо з розміру мінімальної середньоденної зарплати, обчисленої з розміру мінімальної зарплати (див. табл.), оскільки 100,13 грн < 122,31 грн. А декретні виплати не можуть бути меншими суми допомоги, обчисленої з розміру мінімальної зарплати.

Отже, сума допомоги по вагітності та пологах становитиме:

122,31 грн × 126 к. дн. = 15 411,06 грн

Інший розрахунок декретних лікарняних у 2018 році в Україні приклади застосування мінімального і максимального обмежень розміру середньоденної зарплати і допомоги по вагітності та пологах у місячному розмірі можна знайти на нашому сайті та у виданні «Головбух: Бюджет».

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися