text
Головбух: Бюджет

Аліменти на дітей, дружину: як утримати і відобразити в обліку

 • 13 квітня 2018
 • 3912
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

В установу прийняли працівника, із заробітної плати якого необхідно утримувати аліменти. У бухгалтера з’являється чимало запитань. Який граничний розмір аліментів? Які строки утримання аліментів? Які доходи не враховувати під час утримання? Як відобразити аліменти в обліку? Відповідаємо.

Граничний розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів наразі на одну дитину не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України; СК).

До 08.07.2017 мінімальний розмір аліментів становив від 30%.

Мінімальний розмір аліментів 2017 і 2018 років розглянемо у Таблиці 1.

Таблиця 1

Мінімальний розмір аліментів

Вік дитини, років

Мінімальна сума аліментів за періодами, грн

01.01.2017-30.04.2017

01.05.2017-07.07.2017

08.07.2017*-30.11.2017

01.12.2017-30.06.2018

01.07.2018-30.11.2018

01.12.2018-31.12.2018

< 6

406,50

427,80

713,00

746,00

779,50

813,00

6-18

506,70

533,10

888,50

930,00

972,00

1013,50

18-23

480,00

505,20

842,00

881,00

920,50

960,50

*Із 08.07.2017 підвищено мінімальний розмір аліментів із 30% до 50% прожиткового мінімуму на дитину

Користуйтеся цією таблицею за умови, що розмір аліментів вказаний як частина доходу, але не нижче їх мінімального розміру, у:

 • рішенні суду,
 • постанові держвиконавця,
 • виконавчому листі,
 • написі нотаріуса,
 • договорі утримання.

У інших випадках враховуйте розмір аліментів, зазначений у цих документах. Адже вони є основною підставою, і ви не маєте права самостійно приймати рішення про перерахунок аліментів, якщо мінімальний розмір у них відрізняється від законодавчого.

Підтвердні документи для утримання аліментів

Утримуйте аліменти на підставі документа, за яким їх потрібно вираховувати з доходу працівника. Вид документа залежить від способу призначення аліментів — за договором чи рішенням суду. А також способу їх сплати — добровільно чи примусово.

Підтвердні документи для утримання аліментів розглянемо в Таблиці 2.

Таблиця 2

Підтвердні документи для утримання аліментів

Спосіб призначення аліментів

Спосіб сплати (виконання рішення)

Підстава для утримання

За згодою

Добровільний

Заява працівника

За договором утримання

Добровільний

Заява працівника

Примусовий

Договір про сплату аліментів (нотаріально посвідчений)

Виконавчий напис нотаріуса

За рішенням суду

Примусово-добровільний

Заява працівника

Примусовий

Рішення суду (наказ) або виконавчий лист, надіслані отримувачем

Постанова державного чи приватного виконавця

У цих документах обов’язково вказують розмір аліментів:

 • частину заробітку з/без прив’язки до граничного їх розміру;
 • тверду грошову суму.

Порядок утримання аліментів

Аліменти утримуйте із чистої заробітної плати працівника, тобто після того, як відрахували з неї:

Зверніть увагу!

Під час виплати працівникові авансу аліменти утримувати не потрібно.

Якщо утримуєте аліменти на кількох дітей і розмір аліментів різний, при цьому чистої зарплати для утримання аліментів не вистачає, утримуйте аліменти пропорційно сумі, яку потрібно сплатити кожному отримувачу. Тобто так само, як під час утримання аліментів за виконавчими документами для стягувачів однієї черги (ч. 2 ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII; далі — Закон № 1404). Для наочності розглянемо Приклад.

Приклад утримання аліментів на двох повнолітніх дітей з урахуванням обмеження

Працівнику за лютий нарахували зарплату в сумі 6240,00 грн. На повнолітніх дітей за:

 • першим шлюбом (постанова виконавця № 1) призначено аліменти у розмірі 1/4 доходу працівника (вік дитини 22 р.), але не менше мінімального їх розміру на дитину;
 • другим шлюбом (постанова виконавця № 2) призначено аліменти у розмірі 1/3 доходу працівника (вік дітей 21 і 19 р.), але не менше мінімального їх розміру на дитину.

Які суми аліментів і заборгованості слід утримати за кожною постановою виконавця?

Оподатковуваним доходом працівника є сума 6240,00 грн (див. табл.), а база для нарахування аліментів — 5023,20 грн.

Розрахунок сум за постановами виконавця

Показник

Сума, грн

Розрахунок

Оподатковуваний дохід

6240,00

-

ЄСВ

1372,80

6240,00 грн × 22%

ПДФО

1123,20

6240,00 грн × 18%

Військовий збір

93,60

6240,00 грн × 1,5%

База для утримання аліментів

5023,20

62400,00 грн – 1123,20 грн – 93,60 грн

Сума аліментів за постановами виконавця:

№ 1

1255,80

5023,20 грн ÷ 4

умова: 1255,80 > 881,00

№ 2

1762,00

5023,20 грн ÷ 3 = 1674,40 грн

умова: 1674,40 < 1762,00 (881,00 грн × 2 дітей)

Граничний розмір відрахувань (50%) із зарплати працівника

2511,60

5023,20 грн × 50%

Коефіцієнт коригування

0,83226

2511,60 грн ÷ (1255,80 грн + 1762,00 грн)

Сума аліментів, яку утримуємо за постановами виконавця:

№ 1

1045,15

1255,80 грн × 0,83226

№ 2

1466,44

1762,00 грн × 0,83226

Сума зарплати, що виплачуємо працівнику

2511,61

5023,20 грн – 1045,15 грн – 1466,44 грн

Заборгованість з аліментів, що утворилась на 01.03.2018 за постановою виконавця:

№ 1

210,65

1255,80 грн – 1045,15 грн

№ 2

295,56

1762,00 грн – 1466,44

За постановою виконавця № 2 сума аліментів на двох дітей як третина доходу дорівнює 1674,40 грн. Це менше мінімального граничного розміру аліментів на двох дітей 1762,00 грн (881,00 грн × 2 дітей). Тож утримайте аліменти у сумі 1762,00 грн.

Водночас сума аліментів за двома постановами перевищує граничний розмір відрахувань (3017,80 > 2511,60). Суму аліментів утримайте пропорційно належній кожному отримувачу сумі. Для цього спочатку обчисліть відповідний коефіцієнт коригування — 0,83226 (2511,60 грн ÷ (1255,80 грн + 1762,00 грн)). Після цього обчисліть суми, що слід утримати за кожним документом (див. розрахунок).

Якщо утримуєте аліменти за виконавчими документами, звітуйте держвиконавцям чи приватним виконавцям про відрахування й виплату аліментів за кожним документом щокварталу та після закінчення строку відповідних виплат або у разі звільнення працівника (ч. 1 ст. 69 Закону № 1404, п. 8 розд. X Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Мін’юсту від 02.04.2012 № 512/5).

Обмеження розміру утримань

Із чистої зарплати працівника загальний розмір відрахувань не може перевищувати:

Якщо застосовуєте обмеження розміру утримань, суму аліментів, яка ще не утримана, відображайте як заборгованість у відповідних розрахунках.

Доходи, з яких аліменти не утримують

Перелік доходів, які враховуються під час визначення розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений постановою КМУ від 26.02.1993 № 146. У пункті 12 цього переліку визначено, з яких доходів аліменти не утримують, зокрема:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності;
 • допомога для догляду за хворою дитиною віком до 14 років;
 • допомога по вагітності та пологах;
 • допомога на лікування;
 • вартість речового, продовольчого забезпечення або його грошової компенсації;
 • компенсації за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за невикористану відпустку протягом кількох років;
 • вихідна допомога при звільненні.

Строки утримання аліментів і їх перерахування 

Аліменти утримуйте під час нарахування заробітної плати (доходу) й утримання податків, зборів та інших відрахувань. А в який строк перераховувати суму аліментів отримувачу, залежить від виду документа, який є підставою для їх утримання, та доходу, з якого їх утримуєте.

Якщо строк визначено у документі, дотримуйтесь цього строку. Якщо працівник не зазначив його у заяві, перераховуйте аліменти отримувачу у триденний строк від дня, встановленого для виплати зарплати. Якщо ж його не зазначено у виконавчому документі (рішенні чи наказі суду, виконавчому листі, виконавчому написі нотаріуса, постанові виконавця), перераховуйте аліменти отримувачу:

 • у строк, встановлений для виплати зарплати чи інших виплат, з яких утримуєте аліменти;
 • до 10-го числа місяця, наступного за місяцем, за який утримуєте аліменти, — якщо в установі не визначено для відповідного доходу строку виплати.

Індексація аліментів

Аліменти, визначені судом у твердій грошовій сумі, індексуйте за Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Аліменти, визначені у твердій грошовій сумі за заявою працівника або у нотаріально посвідченому договорі про сплату аліментів, індексуйте за порядком, який прописаний у цих документах. Якщо у них цього порядку не прописано, не індексуйте суму аліментів. Суму індексації аліментів за цими документами утримуйте лише на підставі рішення суду, оскільки механізм індексації аліментів, визначених за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, не визначений:

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте матеріали про:

➤ головні зміни в законодавстві
➤ методи розв'язання складних робочих ситуацій
➤ зручні сервіси для роботи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль