Єдиний звіт з ЄСВ і ПДФО

Головбух: Бюджет

Коригування відпускних 2019 року

24 квітня 2019
30569
Середній бал: 0 із 5

Коригування відпускних — запорука їх правильного розрахунку. Коефіцієнти коригування відпускних потрібні, аби не занизити ці виплати працівникам, яким у розрахунковому періоді підвищили посадові оклади. Про нюанси коригування — у статті.

Законодавчим документом, що регулює оплату відпусток працівників, є Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР. За статтею 21 цього закону встановлювати порядок обчислення відпускних уповноважений Кабмін.

Середня зарплата для розрахунку відпускних обчислюється за Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100). Пункт 10 цього порядку зобов’язує використовувати коефіцієнт коригування відпускних у разі підвищень посадових окладів. Коефіцієнт враховують і під час розрахунку середньої зарплати для оплати відряджень, періодів мобілізації, вихідної та матеріальної допомоги тощо (п. 10 Порядку № 100).

Для кого коригування відпускних обов’язкове

Коефіцієнт коригування відпускних обов’язково мають враховувати бюджетні установи, держоргани, органи місцевого самоврядування (абз. 1 п. 10 Порядку № 100). Вони коригують відпускні у разі збільшення мінімальної заробітної плати і мінімального окладу за законодавчими актами та колективним договором.

НЕ обов’язкові коефіцієнти для госпрозрахункових організацій. Такі організації можуть самостійно приймати рішення про збільшення окладів, тому коригують відпускні виходячи зі своїх фінансових можливостей. Тобто можуть зменшити коефіцієнти підвищення, але скоригувати зарплату все одно повинні.

Якщо окремим працівникам посадові оклади підвищили у зв’язку з переходом на вищеоплачувану посаду, присвоєнням вищого розряду, то середня зарплата не коригується (абз. 3 п. 10 Порядку № 100).

Отже, основною умовою для коригування відпускних у 2019 році є рішення, передбачене колективним договором, і зміна посадових окладів всіх робітників, що пов’язана з підвищенням на законодавчому рівні соціальних мінімальних показників.

У яких випадках коригувати відпускні

Посадові оклади працівників з оплатою праці за ЄТС відрізняються залежно від тарифного розряду. Тому коефіцієнти коригування потрібно розраховувати окремо для кожного працівника. Так, коефіцієнти потрібно застосовувати до:

 • заробітку за місяці розрахункового періоду, аби визначити середню заробітну плату для обчислення відпускних (абз. 1 п. 10 Порядку № 100). У місяцях розрахункового періоду після підвищення посадових окладів заробітна плата не коригується;
 • виплат у періоди, коли установа зберігає за працівником середній заробіток (абз. 2 п. 10 Порядку № 100). Тобто коригується середня зарплата за період відпустки (або інших періодів, коли за працівником зберігається середній заробіток), під час якої відбувається підвищення окладу (лист Мінсоцполітики від 20.04.2017 № 1227/0/101-17/282).

Зарплата не коригується у разі збільшення інших її складових (надбавка, доплата чи премія), посадовий оклад при цьому не підвищується (лист Мінпраці від 05.12.2005 №06-4/165).

Які виплати підлягають коригуванню

Види виплат, до яких потрібно застосовувати коефіцієнт коригування відпускних, перераховані у пунктах 3 та 4 Порядку № 100. Наведемо їх у таблиці.

Виплати, що коригуються

Виплати, що не коригуються

Основна зарплата

Оплата за окремі доручення разового характеру, що не є обов’язком працівника

Доплати і надбавки за:

 • суміщення посад;
 • підвищення обсягів роботи;
 • високі досягнення;
 • працю в нічну пору;
 • складні умови та інтенсивність праці;
 • керівництво бригадою;
 • вислугу років;
 • доплата до мінзарплати і т. п.

Різниця в розмірі тарифної ставки за суміщення на посаді з вищою ставкою

Разова виплата (компенсація відпустки, матеріальна допомога, при виході на пенсію, вихідна допомога)

Суми відряджень і переведень (добові, оплата проїзду, витрати на оренду житла тощо)

Премії та винагороди за винаходи, пропозиції, впровадження нових технологій тощо

Грошова та речова винагорода у змаганні, конкурсі тощо

Виробнича премія постійного характеру (за місяць, квартал, півроку)

Пенсія, держдопомога та соціальна допомога

Премії за економію окремих видів палива, електро- та теплової енергії

Літературний гонорар працівникам преси

Винагорода щодо підсумків річної роботи і вислугу років

Вартість безоплатно виданого спецодягу, спецвзуття та ін.

Індексація зарплати

Дотації за обіди, проїзд, вартість путівок

Виплати до ювілеїв

Разова винагорода за роботу за рік

Вартість надання безоплатних комунальних послуг, житла, палива і т. п.

Зарплата на роботі за сумісництвом

Суми оплати за період, у який зберігається середня зарплата:

Доходи у вигляді дивідендів, процентів, нараховані по акціяхтрудового колективу

Суми відшкодування працівникам шкоди, заподіяної здоров’ю

Суми компенсації втраченої частини зарплати у разі порушення термінів її виплати

Як розрахувати коефіцієнт коригування відпускних 2019

Перш ніж коригувати заробіток працівника на коефіцієнти підвищень посадового окладу для розрахунку відпускних, треба їх обчислити:

Коефіцієнт коригування відпускних формула

Розраховувати коефіцієнт потрібно за кожний період підвищення окремо. Розглянемо це на прикладі.

Приклад. Працівник йде у щорічну відпустку з 02.04.2019. Його посадовий оклад встановлено за 1 тарифним розрядом за ЄТС. Розрахунковий період — квітень 2018 — березень 2019.

Потрібно визначити коефіцієнт коригування відпускних.

Оклад за 1 тарифним розрядом з 01.01.2018 — 1762 грн, з 01.01.2019 – 1921 грн. Отже, коефіцієнт становить:

 1. за квітень — грудень 2018:

1921 грн ÷ 1762 грн = 1,0902

 1. за січень — березень 2019:

1921 грн ÷ 1921 грн = 1,0

Тобто виплати розрахункового періоду за квітень – грудень 2018 року будемо коригувати на коефіцієнт підвищення посадового окладу, а у 2019 ці виплати не коригуємо.

Покроковий алгоритм коригування

Тепер визначимося з послідовністю дій під час коригування оплати за дні відпустки:

 1. маємо законодавче підтвердження підвищення посадових окладів;
 2. визначаємо розрахунковий період для обчислення відпустки;
 3. визначаємося з виплатами, які потрібно врахувати під час розрахунку середньої заробітної плати;
 4. розрахуємо коефіцієнт коригування відпускних для кожного працівника окремо у періодах збільшення посадового окладу;
 5. множимо коефіцієнт коригування на зарплату кожного місяця розрахункового періоду до місяця підвищення, після чого отримуємо відкоригований середній заробіток;
 6. обчислюємо середньоденну заробітну плату і розраховуємо суму відпускних.

Приклади коригування відпускних

Приклад 1.

Працівник 1 тарифного розряду з окладом 1921 грн бере відпустку на 5 календарних днів з 06.04.2019. Розрахунковий період — 01.04.2018-31.03.2019. У 2018 році посадовий оклад працівника становив 1762 грн.

Потрібно нарахувати відпускні з врахуванням коригування виплат розрахункового періоду.

Розрахунок наведемо у таблиці.

Період

Зарплата

Коефіцієнт підвищення

Відкоригований заробіток

квітень – грудень 2018 року

3723 грн × 9 міс. = 33507 грн

1921 грн ÷ 1762 грн = 1,0902

33507 грн × 1,0902 = 36529,33 грн

січень – березень 2019 року

4173 грн × 3 міс. = 12519 грн

1921 грн ÷ 1921 грн = 1,0

12519 грн× 1,0 = 12519 грн

Разом

-

-

49048,33 грн

Отже, розмір відпускних становитиме:

49048,33 ÷ (365 к. дн. – 11 к. дн.) × 5 к. дн. = 692,77 грн.

Приклад 2.

Припустимо, працівниця, яка прийнята на роботу 29.12.2017, з посадовим окладом за 1 тарифним розрядом (з 01.01.2018 — 1762 грн, з 01.01.2019 — 1921 грн) пішла у відпустку на 20 календарних днів з 26.12.2018 по 16.01.2019. Розрахунковий період — січень — листопад 2018.

Потрібно здійснити коригування відпускних.

Для 6 днів відпустки у грудні скоригуємо середній заробіток без урахування січневого підвищення окладу. Для 16 днів січня середню зарплату скоригуємо з урахуванням січневого підвищення (див. табл.).

Період

Зарплата

Коефіцієнт підвищення

Відкоригований заробіток

Для оплати 6 днів з 26.12.2018 по 31.12.2018

січень — листопад 2018 року

3723 грн × 11 міс. = 40953,00 грн

1762 грн ÷ 1762 грн = 1,0

40953,00 грн × 1,0 = 40953,00 грн

Разом

-

-

40953,00 грн

Для оплати 16 днів з 01.01.2019 по 16.01.2019

січень — листопад 2018 року

3723 грн× 11 міс. = 40953,00 грн

1921 грн ÷ 1762 грн = 1,0902

40953,00 грн × 1,0902 = 44646,96 грн

Разом

-

-

44646,96 грн

За 20 днів відпустки працівниці у грудні 2018 року нарахували відпускних в сумі 2528,00 грн (40953,00 грн÷ (334 к. дн. – 10 к. дн.) × 20 к. дн.), у т. ч. за 16 днів поточного року — 2022,40 грн (40953,00 грн÷ (334 к. дн. – 10 к. дн.) × 16 к. дн.).

У зв’язку з підвищенням посадового окладу у січні 2019 року, працівниці слід нарахувати суму відпускних за 16 к. дн., обчислену за скоригованими виплатами розрахункового періоду 2204,80 грн (44646,96 грн ÷ (334 к. дн. – 10 к. дн.) × 16 к. дн.).

Отже, працівниці слід донарахувати відпускні за 16 к. дн. поточного року в сумі — 182,40 грн (2204,80 грн – 2022,40 грн).

Коефіцієнти коригування відпускних 2019 — таблиця

Розгляньте коефіцієнти, які знадобляться вам у 2019 році під час коригування виплат розрахункового періоду за місяці 2018 року.

Коефіцієнти коригування відпускних 2019 таблиця

Скачати таблицю

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися