Головбух: Бюджет

Основні засоби 2018

 • 5 квітня 2018
 • 8334
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Основні засоби це матеріальні активи, без яких жодна установа чи орган функціонувати не зможе. Та не усі матеріальні активи є основними засобами. Розглянемо детальніше, що таке основні засоби та які вони бувають.

Основні засоби (ОЗ) — це матеріальні активи, які бюджетна установа утримує для досягнення мети та/або задоволення своїх потреб шляхом:

 • використання їх у виробництві чи діяльності;
 • під час постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг;
 • здавання в оренду іншим особам (юридичним чи фізичним).

Тобто основні засоби це активи, які установи використовують у процесі своєї діяльності для досягнення тієї чи іншої мети, завдання.

Поняття ми розглянули. А які ж засоби належать до основних? Визначимо критерії, за якими ОЗ можна виділити з поміж окремих матеріальних цінностей.

Які засоби належать до основних

Строк використання

Строк використання матеріальних цінностей — ключовий критерій, за яким визначаємо, чи відносити їх до основних засобів. До останніх належать ті матеріальні цінності, які плануємо використовувати більше одного року (3, 5, 7, 10, 15, 20 або більше). Строки корисного використання різні й залежать від виду ОЗ.

Вартість

Ще один критерій — вартісний. Основні засоби це ті матеріальні активи, вартість яких за одиницю — 6000 грн (без ПДВ) або більша.

Якщо строк використання матеріального активу більше року а вартість — менше 6000 грн, то це малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).

Що не є основними засобами

Якщо за строком використання й вартістю матеріальні цінності можна віднести до ОЗ, але їх утримують для продажу в майбутньому, то це запаси, бухоблік яких змінився у 2017 році.

Більше того, не належать до ОЗ:

 • невідтворювані природні ресурси;
 • корисні копалини;
 • довгострокові біологічні активи.
Основні засоби 2018 У 2018 році біологічні активи обліковуємо за новими правилами.

Якщо основні засоби 2018 року обліковують за НП(с)БОДС 121, то облік перелічених матеріальних цінностей регулюють інші стандарти бухгалтерського обліку. Тож важливо знати, який НП(с)БОДС і коли застосовувати.

Основні засоби бюджетних установ

ОЗ використовують як бюджетні установи, організації, органи місцевого самоврядування, так і підприємства недержавного сектору. Відмінність полягає в тому, що облік основних засобів у бюджетних установах регулюється іншими законодавчими документами. Так, бюджетні установи обліковують ОЗ за НП(с)БОДС 121 «Основні засоби» і оновленими методрекомендаціями по його застосуванню

Відмінна також методика нарахування амортизації.

Види основних засобів

Залежно від виду цінностей ОЗ поділяють на:

 • будівлі, споруди та передавальні пристрої;
 • земельні ділянки й капвитрати на поліпшення земель;
 • транспортні засоби;
 • машини й обладнання;
 • тварини й багаторічні насадження;
 • інструменти, прилади й інвентар;
 • інші ОЗ.

Якщо матеріальні цінності не можна віднести до однієї із цих груп, згідно з НП(с)БОДС 121 «Основні засоби» їх відносимо до інших необоротних матеріальних активів. Перелік їх груп залежно від виду:

 • МНМА;
 • музейні фонди;
 • бібліотечні фонди;
 • необоротні матеріальні активи спецпризначення;
 • інвентарна тара;
 • білизна, постільні речі, одяг і взуття;
 • природні ресурси;
 • інші необоротні матеріальні активи.

ОЗ і інші необоротні матеріальні активи обліковують за НП(с)БОДС 121.

Зверніть увагу!

Якщо ОЗ вважають інвестиційною нерухомістю, їх обліковують за НП(с)БОДС 129 «Інвестиційна нерухомість».

Якщо установа в найближчій перспективі отримає економічну вигоду від використання цих матеріальних цінностей або потенціал корисності, основні засоби «інвестиційна нерухомість» визнаємо активом.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Склад ОЗ: що й куди відносити

Що таке основні засоби бюджетних установ, ми з’ясували. Та на практиці все не так просто і часто виникають питання, які ж саме матеріальні цінності й до якого виду ОЗ відносити? З’ясуємо разом.

Будівлі, споруди, передавальні пристрої

Споруди, будівлі, передавальні пристрої обліковують на однойменному субрахунку 1023. Для нього, як правило, вводять рахунки аналітичного обліку залежно від призначення, що мають основні засоби. Так, до складу ОЗ входять:

 • будівлі, у яких розміщується адміністрація, виробничо-господарські, соціально-культурні чи інші підрозділи установи чи власне такі установи;
 • жилі будинки (як правило, мова йде про облік гуртожитків);
 • специфічні споруди: пам’ятники, стадіони, водокачки, загорожі зелених насаджень, дороги, мости,басейни;
 • лінії зв’язку (кабельні, повітряні), електропередач, якщо ці ОЗ належать установі і є на її балансі;
 • споруди гідротехнічного характеру (як правило, водозахисні об’єкти, канали, греблі, водомірні пости).

Якщо ці споруди утримуємо, аби здавати в оренду, їх вартість обліковуємо на субрахунку 1010 «Інвестиційна нерухомість».

Земельні ділянки

Як правило, установи обліковують земельні ділянки, які за ними закріплені на праві постійного користування. Їх вартість обліковуємо на субрахунку 1011 «Земельні ділянки».

Якщо основні засоби 2018 року утримуємо, щоб здати в оренду, їх вартість обліковуємо на субрахунку 1010 «Інвестиційна нерухомість».

Якщо установа за рахунок капвкладень поліпшує земельні ділянки для використання у сільському господарстві, їх обліковуємо окремо на субрахунку 1012 «Капітальні витрати на поліпшення земель». Хоча не ОЗ, але витрати з планування земельних ділянок теж обліковуємо на цьому субрахунку.

Транспортні засоби

Транспортні засоби — це також основні засоби, які обліковуємо на однойменному субрахунку 1015. До нього вводимо аналітичні рахунки для усіх підгруп, за якими розділені засоби переміщення вантажів (грузовий) чи людей (пасажирський транспорт).

У групі транспортні засоби виділяють підгрупи за видом транспорту:

 • автомобільний, водний, залізничний — ОЗ, до яких відносимо автомобілі, трактори, автобуси, причепи, човни, плавучі пристані, парусні судна, електровози, тепловози, вагони, платформи, цистерни та інший рухомий склад транспорту, що належить установі;
 • повітряний — гелікоптери, гвинтокрили, аеростати, планери, літаки тощо;
 • гужовий — ОЗ, які використовують разом з тваринами (наприклад, вози, карети, сани);
 • виробничий — мова йде про велосипеди, мопеди, мотоцикли, квадроцикли, візки тощо;
 • спортивний — транспортні засоби, які зареєстровані і використовуються для участі у спортивних змаганнях.

Машини й обладнання

Машини й обладнання обліковують на однойменному субрахунку 1024. Щоб обліковувати ці ОЗ правильно, доцільно ввести рахунки аналітичного обліку до субрахунку 1024 в розрізі підгруп:

 • ті, які генерують тепло чи електроенергію, силові машини й обладнання, машини-двигуни;
 • робочі машини й обладнання, машини, апарати й їх обладнання, за допомогою яких здійснюють механічний, термічний, хімічний вплив на предмет праці або переміщують його ручним способом, використовуючи силу людини, або з допомогою тварин чи механічних двигунів;
 • за допомогою яких вимірюють кількість, обсяг (мова йде про касові апарати, спецваги, дозатори, мірники, барометри, індикатори, водоміри тощо);
 • прилади й пристрої, за допомогою яких регулюють певні процеси (наприклад, киснево-дихальні прилади у медзакладі, пульти автоматичного управління де процеси автоматизовані, лінійні пристрої диспетчерського контролю за наявності в установи диспетчерської служби, гідравлічні, пневматичні, регулюючі, електричні пристрої);
 • за допомогою яких проводять дослідження, вимірювання різних хімічних, фізичних, біологічних процесів в лабораторіях (мова йде про перегінні куби, витяжні шафи, пірометри, вологоміри, термостати, мікроскопи, калориметри й інші лабораторні прилади);
 • обчислювальні пристрої, зокрема комп’ютерна техніка,електронні машини і пристрої, з допомогою яких обробляють інформацію;
 • медичне обладнання (мова йде про столи для хірургічних втручань, крісла в стоматологічних кабінетах, ліжка зі спеціальним медобладнанням), спецобладнання дезінфекційного чи дезінсекційного характеру, обладнання станцій переливання крові і інше обладнання;
 • інші основні засоби цієї групи, тобто усі машини й обладнання, які не можна віднести до зазначених підгруп (мова йде про сканери, ксерокси, телефони, холодильники, телевізори, обладнання на спортмайданчиках чи у спортзалах, кіно-, радіоапаратура, обладнання сцен тощо).

Тварини та багаторічні насадження

На субрахунку 1017 «Тварини та багаторічні насадження» обліковуємо живу природу, яку установи використовують в процесі своєї діяльності. До цього субрахунку також вводять аналітичні рахунки у розрізі підгруп:

 • робоча худоба — ОЗ, що використовуються у гужовому транспорті, як спортивні тварини, або як в’ючні тварини. Так, мова йде про коней, волів, яків, ослів тощо;
 • продуктивна та племінна худоба — тобто це тварини, які використовуються для отримання продукції та у племінній справі (велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози тощо);
 • службові собаки — яких використовують для охорони територій, для пошуку предметів, людей, на митниці, в поліції тощо;
 • декоративні тварини — мова йде про тварин у зоопарку;
 • піддослідні тварини — усі тварини, з якими проводять досліди у відповідних лабораторіях (наприклад, миші, щури);
 • багаторічні насадження — дерева і кущі, які висаджені природнім чи штучним способом, у т. ч. озеленювальні, декоративні насадження, живі огорожі. Слід обліковувати усі дерева і кущі, що ростуть на території (земельній ділянці), яка належить установі. Не залежно від виду дерева, головне щоб воно було в фазі плодоношення чи зімкнення крони.

Інструменти, прилади й інвентар

На субрахунку 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» обліковуємо основні засоби у розрізі аналітичних рахунків, які відповідають таким підгрупам:

 • інструменти — мова йде про механічні й ручні знаряддя праці. До цієї підгрупи відносимо електродрелі, бензопили, пульверизатори. Також відносимо пристрої, з допомогою яких матеріали обробляють чи здійснюють монтажні роботи, наприклад, лещата;
 • виробничий інвентар та приладдя (мова йде про обладнання, що сприяє охороні праці, робочі поверхні (наприклад, робочі столи, парти), кафедри, верстаки й інше);
 • господарський інвентар і предмети протипожежного значення — це, як правило, різні шафи, вішалки, дивани, крісла, гардероби, столи, ліжка, килими. З числа предметів протипожежного значення — як правило, це ручні (не механічні) драбини, гідропульти тощо.

Інші основні матеріальні цінності

На субрахунку 1018 «Інші основні засоби» обліковуємо все те, що відносимо до ОЗ, але за їх класифікацією не можемо обліковувати на субрахунках 1010-1017. На цьому субрахунку (1018) обліковуємо сценічно-постановочні засоби, такі як декорації, бутафорії, меблі і реквізити, театральні та національні костюми, навчальні кінофільми тощо.

МНМА

Все що за вартістю менше 6000 грн (без ПДВ), а за строком корисного використання перевищує рік — це не основні засоби, а МНМА, їх обліковуємо на субрахунку 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Сюди можна віднести бензомоторні пилки, сучкорізи, спецінструменти й спецпристосування, тобто усе, що відповідає критерію вартості й строку використання.

Зверніть увагу!

Якщо мова йде про музейні чи бібліотечні фонди, їх обліковуємо на відповідних субрахунках бухобліку.

Від придбання до списання:

Музейні фонди

Музейні фонди — це основні засоби, які є іншими необоротними матеріальними активами. До них можемо віднести музейні цінності і експонати тваринного світу. При цьому немає значення, яка вартість одиниці (до чи більше 6000 грн), їх все одно обліковуємо на субрахунку 1111 «Музейні фонди».

Але деякі цінності у держмузеях обліковуємо по іншому. Мова йде про експонати наукового, технічного, історичного значення, про предмети мистецтва, старовини, народного побуту і природознавства.

Бібліотечні фонди

Аналогічно основні засоби як інші необоротні матеріальні активи розглядаємо бібліотечні фонди. Їх складовими є навчальна, наукова, художня література, спецлітература, інші видання. На субрахунку 1112 обліковуємо усю цю літературу чи видання, навіть якщо вартість примірника до чи більше 6000 грн.

Необоротні матеріальні активи спецпризначення

Якщо матеріальні активи мають специфічне призначення і обмежене застосовування у інших галузях, їх обліковуємо на субрахунку 1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення». Це інші необоротні матеріальні активи, які НП(с)БОДС 121 ототожнює з ОЗ.

Інвентарна тара

Якщо для зберігання товарно-матеріальних цінностей установа використовує шафи, стелажі, засіки, скрині, баки чи інші ємності, ці основні засоби в бухгалтерському обліку відображаємо на субрахунку 1115 «Інвентарна тара».

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

На субрахунку 1114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» обліковуємо ОЗ як інші необоротні матеріальні активи у вигляді спідньої білизни, одежі (верхньої і нижньої), взуття, постільних речей, якщо установа їх отримує у процесі своєї діяльності систематично і в значній кількості. Інші установи їх обліковують на субрахунку 1018 «Інші необоротні матеріальні активи».

Природні ресурси

Мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, які контролює бюджетна установа, обліковуємо на субрахунку 1117 «Природні ресурси».

Інші необоротні матеріальні активи

Якщо матеріальні цінності — не основні засоби і їх не можна віднести до музейних чи бібліотечних фондів, МНМА, інвентарної тари, необоротних матеріальних активів спецпризначення чи природніх ресурсів, їх слід обліковувати окремо на спеціальному субрахунку — 1118 «Інші необоротні матеріальні активи».

Зверніть увагу!

Установі не обов’язково обліковувати основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які вона не використовує.

Бухгалтерський облік основних засобів

Що таке основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, як їх розмежовувати — ми з’ясували.

Щоб відобразити господарські операції у бухгалтерському обліку, спершу їх слід затвердити.

Обліковують ОЗ з моменту придбання, введення в експлуатацію. Протягом року нараховують амортизацію, внаслідок чого збільшують суму зносу тих чи інших матеріальних цінностей. Якщо вони не придатні для використання, продажу, їх списують.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися