Головбух: Бюджет

Які для нарахування лікарняних проводки використовувати установам

 • 4 жовтня 2017
 • 19160

З приходом холодів почастішали випадки захворювань працівників. І якщо вони приносять до установи листок непрацездатності, у якому всі реквізити заповнені правильно, а комісія із соціального страхування не заперечує проти виплати належних коштів, справа переходить до рук бухгалтера. А той має всі виплати нарахувати і в бухгалтерському обліку відобразити. І при цьому — для нарахування лікарняних проводки правильно застосувати.

Наразі для нарахування лікарняних проводки, як і в решті випадків відображення в бухобліку проведених операцій, визначає Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Звичайно, перш ніж настане час згадати про бухоблік, на бухгалтера очікує багато роботи. За дні хвороби працівника він має нарахувати суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності коштом установи, лікарняних, що будуть виплачені коштом Фонду соціального страхування України (ФСС), тощо. Далі не можна забувати про оподаткування, тож на ці суми він нараховує ЄСВ, утримує з них ПДФО і військовий збір. Подає до ФСС заяву-розрахунок, щоб отримати страхові кошти для виплати працівникам матеріального забезпечення. Сплачує ЄСВ, ПДФО і військовий збір. Виплачує працівникам належні суми виплат.

Уявімо, всю цю роботу зроблено, і час подумати про бухоблік і при цьому правильно для нарахування лікарняних проводки застосувати. Допоможемо впевнитися, що і в бухобліку лікарняних у вас все зроблено до ладу.

Які для нарахування лікарняних проводки 2017 року обрати

Для нарахування лікарняних проводки 2017 року змінилися, що пов’язано із запровадженням нових субрахунків бухгалтерського обліку з січня місяця. Тепер для цього використовують такі субрахунки бухгалтерського обліку:

 • 2114 «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування»;
 • 2313 «Реєстраційні рахунки»;
 • 2314 «Інші рахунки в Казначействі»;
 • 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами», для якого відкрито аналітичні рахунки:
 • 6311/1 «Податок на доходи фізичних осіб»;
 • 6311/2 «Військовий збір»;
 • 6313 «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування»;
 • 6511 «Розрахунки із заробітної плати»;
 • 8011, 8111 «Витрати на оплату праці»;
 • 8012, 8112 «Відрахування на соціальні заходи».

Приклади проводок для нарахування лікарняних

Як у різних життєвих ситуаціях для нарахування лікарняних проводки обрати, покажемо на прикладах.

Приклад 1. Відображення в обілку для нарахування лікарняних проводок

Працівник з 25 вересня по 5 жовтня хворів. За дні хвороби бухгалтер нараховує йому оплату в сумі 1375,00 грн, з якої 625,00 грн — за перші 5 днів тимчасової непрацездатності, 750,00 грн — за інші 6 днів.

Бухгалтер:

 • нараховує ЄСВ за ставкою 22% — 302,50 грн (1375,00 × 22%);
 • утримує ПДФО за ставкою 18% із суми:
 • оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 112,50 грн (625,00 × 18%);
 • допомоги по тимчасовій непрацездатності (тобто решти лікарняних) — 135,00 грн (750,00 × 18%);
 • утримує військовий збір за ставкою 1,5% із суми:
 • оплати перших п’яти днів — 9,38 грн (625,00 × 1,5%);
 • лікарняних за решту днів — 11,25 грн (750,00  × 1,5%);
 • перераховує на картковий рахунок працівника:
 • оплату перших п’яти днів — 503,12 грн (625,00 – 112,50 – 9,38);
 • лікарняні за решту часу хвороби — 603,75 грн (750,00  – 135,00 – 11,25).

Відобразимо за нарахування лікарняних проводки у Таблиці 1.

Таблиця 1

Кореспонденція субрахунків з відображення оплати днів тимчасової непрацездатності

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

Д-т

К-т

Нараховано:

 • оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

8011, 8111

6511

625,00

 • лікарняні за решту часу звороби

2114

750,00

Нараховано ЄСВ

8012, 8112

6313

302,50

Утримано з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності:

 • ПДФО

6511

6311/1

112,50

 • військовий збір

6311/2

9,38

Утримано з лікарняних за часу хвороби:

 • ПДФО

6511

6311/1

135,00

 • військовий збір

6311/2

11,25

Отримано страхові кошти на спецрахунок

2314

2114

750,00

Сплачено ЄСВ

6313

2313

302,50

Сплачено ПДФО за рахунок:

 • бюджетних коштів

6311/1

2313

112,50

 • страхових коштів

2314

135,00

Сплачено військовий збір із:

 • бюджетних коштів

6311/2

2313

9,38

 • страхових коштів

2314

11,25

Виплачено працівникові на картковий рахунок:

 • оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

6511

2313

503,12

 • лікарняні за решту часу хвороби

2314

603,75

Тепер для нарахування лікарняних проводки відобразимо у разі оплати відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Приклад 2. Відображення в обліку нарахування допомоги по вагітності та пологах

Працівниці згідно з листком непрацездатності надано з 5 жовтня відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів.

Бухгалтер:

 • нараховує допомогу по вагітності та пологах в сумі 18 270,00 грн;
 • нараховує ЄСВ за ставкою 22% — 4019,40 грн (18 270,00 × 22%);
 • перераховує на картковий рахунок працівниці суму допомоги — 18 270,00 грн.

Відобразимо нарахування лікарняних проводки для оплати днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у Таблиці 2.

Таблиця 2

Кореспонденція субрахунків з відображення оплати днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків 

Сума, грн

Д-т

К-т

Нараховано допомогу по вагітності та пологах

2114

6511

18 270,00

Нараховано ЄСВ

8012, 8112

6313

4019,40

Отримано страхові кошти на спецрахунок

2314

2114

18 270,00

Сплачено ЄСВ

6313

2313

4019,40

Виплачено працівникові на картковий рахунок допомогу по вагітності та пологах

6511

2314

18 270,00

Окремо під час нарахування лікарняних слід виділити дві господарські операції (див. табл. 1):

 • нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності;
 • нараховано ЄСВ.

Правильність вибору субрахунків 8-го класу залежить від того, з якого фонду (загального чи спеціального) державного чи місцевого бюджету отримує працівник заробітну плату.

Якщо він отримує зарплату із загального фонду відповідного бюджету, ці операції слід відобразити так:

Зміст госпоперації

Кореспонденція субрахунків 

Сума, грн

Д-т

К-т

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

8011

6511

625,00

Нараховано ЄСВ

8012

6313

302,50

Якщо ж йдеться про виплату зарплати із спеціального фонду відповідного бюджету, ці операції слід відобразити так:

Зміст госпоперації

Кореспонденція субрахунків 

Сума, грн

Д-т

К-т

Нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

8111

6511

625,00

Нараховано ЄСВ

8112

6313

302,50

Відобразимо за нарахування лікарняних проводки для оплати днів тимчасової непрацездатності, за які нараховано зарплату (див. приклад 3).

Приклад 3. Визначаємо проводки для нарахування оплати за дні тимчасової непрацездатності, за які нараховано зарплату

Працівнику нарахували заробітну плату за вересень 4200,00 грн. У жовтні він приніс бухгалтеру листок непрацездатності, що підтверджує його хворобу з 25 вересня по 5 жовтня.

За вересень за дні хвороби  працівникові нарахували заробітну плату у сумі 1000,00 грн, а потрібно було дні хвороби вересня оплатити в сумі 750,00 грн, з яких 625,00 грн — оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності коштом установи (див. приклад 1).

Бухгалтер сторнує (знімає) суми:

 • заробітної плати за дні хвороби — 1000,00 грн;
 • ЄСВ, нарахованого на цю суму, — 220,00 грн (1000,00 ×22%);
 • ПДФО, утриманого з цієї зарплати, — 180,00 грн (1000,00 ×18%);
 • військового збору, утриманого з цієї зарплати, — 15,00 грн (1000,00 ×1,5%).

За першу половину жовтня він:

 • нараховує аванс в сумі 1680,00 грн, ЄСВ на суму авансу — 369,60 грн;
 • утримує ПДФО — 302,40 грн, військовий збір — 25,20 грн.

Суми нарахованих оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, лікарняних за решту часу хвороби, ЄСВ, утриманих ПДФО і військового збору, а також визначені за такого за нарахування лікарняних проводки — див. у прикладі 1.

Відобразимо тепер бухгалтерські проводки для нарахування оплати за дні тимчасової непрацездатності, за які нараховано зарплату (див. Таблицю 3).

Таблиця 3

Кореспонденція субрахунків із відображення оплати днів тимчасової непрацездатності

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків 

Сума, грн

Д-т

К-т

Сторновано суми:

 • нарахованої заробітної плати за вересень за дні хвороби

8011, 8111

6511

–1000,00

 • нарахованого ЄСВ за вересень

8012, 8112

6313

–220,00

 • утриманого ПДФО за вересень

6511

6311/1

–180,00

 • утриманого військового збору за вересень

6311/2

–15,00

Нараховано:

 • оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

8011, 8111

6511

625,00

 • лікарняні за решту днів

2114

750,00

Нараховано ЄСВ

8012, 8112

6313

302,50

Утримано з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності:

 • ПДФО

6511

6311/1

112,50

 • військовий збір

6311/2

9,38

Утримано з лікарняних за решту періоду хвороби:

 • ПДФО

6511

6311/1

135,00

 • військовий збір

6311/2

11,25

Нараховано аванс за першу половину жовтня

8011, 8111

6511

1680,00

Нараховано ЄСВ

8012, 8112

6313

369,60

Утримано ПДФО

6511

6311/1

302,40

Утримано військовий збір

6311/2

25,20

Отримано страхові кошти на спецрахунок

2314

2114

750,00

Сплачено ЄСВ (–220,00 + 302,50 + 369,60)

6313

2313

452,10

Сплачено ПДФО за рахунок:

 • бюджетних коштів (–180,00 + 112,50 + 302,40)

6311/1

2313

234,90

 • страхових коштів

2314

135,00

Сплачено військовий збір за рахунок:

 • бюджетних коштів (–15,00 + 9,38 + 25,20)

6311/2

2313

19,58

 • страхових коштів

2314

11,25

Виплачено працівникові на картковий рахунок:

 • оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

6511

2313

503,12

 • аванс за першу половину жовтня (–1000,00 + 1680,00 – (302,40 – 180,00) – (25,20 – 15,00))

587,40

 • решту лікарняних

2314

603,75

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися