Головбух: Бюджет

Як змінилися коди економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) 2019 року

 • 18 березня 2019
 • 94623

Мінфін оновив інструкцію із застосування КЕКВ. Це зумовило проблеми в установах, адже вони запланували видатки у кошторисах за старими КЕКВ, а проводити їх потрібно вже за новими. Що змінилося, які коди економічної класифікації видатків бюджетних установ і коли застосовувати — у статті.

Усі видатки, які проводять бюджетні установи, розмежовані за економічною суттю платежу. Для цього використовують коди економічної класифікації видатків бюджету, скорочена назва яких — КЕКВ.

Установа може використовувати кошти лише на ті цілі, на які планувала, за напрямами, визначеними в Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженій наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333 (далі — Інструкція № 333). Із 01.01.2019 Мінфін змінив цю Інструкцію наказом «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету» від 03.12.2018 № 953 (далі — Наказ № 953). Про запроваджені новації й поговоримо.

Коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2019 для поточних видатків 

Кожна установа для забезпечення своєї діяльності постійно проводить поточні видатки. Розглянемо типові для більшості бюджетних установ, а також з’ясуємо, за якими КЕКВ установи мають оплачувати ці видатки.

КЕКВ для виплати заробітної плати

За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» виплачують:

Утримані суми ПДФО 2019 року і військовий збір сплачують також за цим кодом.

За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» не виплачують: 

оскільки це не бюджетні кошти, а страхові. Відповідно бюджетні установи не застосовують до цих платежів КЕКВ.

За КЕКВ 2112 «Грошове забезпечення військовослужбовців» проводьте видатки на грошове утримання (забезпечення) співробітників Служби судової охорони, відшкодовуйте ПДФО, який утримуєте з їх грошового забезпечення, грошових винагород чи інших виплат. Також за цим КЕКВ виплачуйте одноразову грошову допомогу при звільненні їх зі служби.

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» відшкодовують підприємствам, організаціям, установам середній заробіток працівників або виплачують винагороду громадянам, які залучені до виконання обов’язків, передбачених законодавством та не пов’язаних з виконанням своїх службових обов’язків, або які проходять стажування в іншому державному органі.

КЕКВ для інших виплат населенню

За КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» виплачуйте:

 • допомогу сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам із інвалідністю, дітям із інвалідністю;
 • тимчасову державну допомогу дітям;
 • тимчасової державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
 • допомогу по догляду за особами з інвалідністю I чи II груп унаслідок психічного розладу;
 • компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-рiчного віку;
 • грошове забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;
 • соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків;
 • грошову компенсацію вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації — особам із інвалідністю, дітям із інвалідністю та іншим окремим категоріям населення.

За цим же КЕКВ виплачуйте одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності співробітника Служби судової охорони.

Назви допомог та інших виплат Наказ № 953 приводить у відповідність до чинного законодавства.

КЕКВ для сплати ЄСВ

Єдиний соціальний внесок, який нараховують на заробітну плату, винагороду за договорами ЦПХ, сплачують за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці».

Оплата інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів і МШП

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» бюджетна установа оплачує усе, що має придбати для забезпечення своєї діяльності і в бухгалтерському обліку відображатиме на субрахунках:

1113

 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

1114

 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»

1115

 «Інвентарна тара»

1118

 «Інші необоротні матеріальні активи»

1511

 «Продукти харчування» — лише вода чи мінеральна вода (яку не використовують у лікувальних цілях)

1512

 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» — ті лікзасоби і вироби медпризначення, що входять до складу медаптечок, якщо в установі немає медичного кабінету чи пункту, або які використовують у навчальному процесі медичні навчальні заклади

1513

 «Будівельні матеріали», крім тих, які купують для проведення нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту

1514

 «Пально-мастильні матеріали»

1515

 «Запасні частини»

1516

 «Тара»

1517

 «Сировина і матеріали»

1518

 «Інші виробничі запаси»

1812

 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Основною умовою для цього є така — вартість одиниці відповідного активу не повинна перевищувати 6000 грн.

У разі поповнення музейних чи бібліотечних фондів установи використовують коди економічної класифікації видатків для придбання основного капіталу — КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

КЕКВ для оплати лікарських засобів, медвиробів, крові та її компонентів

Бюджетні установи — медичні заклади чи бюджетні установи, у складі яких є медичний кабінет чи пункт, за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» оплачують:

 • лікарські засоби, ветприпарати;
 • вироби медичного призначення;
 • кров та її компоненти;
 • дезінфекційні засоби;
 • мінеральну воду для лікувальних цілей;
 • допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування для кардіології, ендопротезів, інших протезів тощо.

За КЕКВ 2220 оплачуйте також лікування і послуги за лікування співробітників Служби судової охорони у медичних закладах.

Інші коди економічної класифікації видатків бюджету не застосовують, за винятком випадків, коли вартість одиниці перевищує 6000 грн.

КЕКВ для оплати продуктів харчування чи послуг з харчування

Установи, які мають у своєму складі харчоблоки, їдальні тощо і закуповують продукти харчування або оплачують послуги з харчування, зокрема для лікувально-профілактичних закладів, будинків-інтернатів, дитячих будинків, ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, вишів, використовують КЕКВ 2230 «Продукти харчування».

Послуги з харчування на період проведення певного заходу оплачують за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

КЕКВ для оплати послуг

Бюджетні установи для оплати послуг використовують коди економічної класифікації видатків бюджету:

 • 2111 «Заробітна плата» — для виплати винагороди фізичним особам, які уклали з установою цивільно-правовий договір і надали певні послуги;
 • 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» — для оплати послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження (крім послуг, які віднесли до комунальних), у т. ч. біовідходів, відходів із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин тощо.

За КЕКВ 2240 оплачуйте також послуги сторонніх фахівців (юридичних осіб та суб’єктів господарювання) з:

 • розробки ескізів (емблем, відомчих відзнак тощо);
 • поточного ремонту об’єктів культурної спадщини (пп. 1 і 8 пп. 2.2.4 Інструкції № 333).

Якщо потрібно оплатити послуги з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення, врахуйте, що за КЕКВ 2240 тепер можна придбавати (постачати) не лише програмне забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, а й ліцензії на право користування цим програмним забезпеченням.

Наказ № 953 уточнює, що за КЕКВ 2240 у 2019 році оплачуватимуть видатки, пов’язані з висиланням, добровільним поверненням, примусовим поверненням, примусовим видворенням, реадмісією іноземців-порушників за межі України. Раніше установи оплачували видатки, пов’язані з депортацією таких осіб.

Оплата комунальних послуг, енергоносіїв, послуг енергосервісу

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв — це захищені видатки бюджету. Їх обсяг не може змінюватися в разі скорочення затверджених бюджетних призначень.

У 2019 році перелік бюджетних призначень Мінфін привів у відповідність до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV, зокрема ті, що стосуються послуг із вивезення побутових відходів.

Однак Інструкція № 333 містить ширше поняття — послуги з поводження з побутовими відходами. Це дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення. Ці дії включають також контроль за переліченими операціями та нагляд за місцями видалення (абз. 5 ст. 1 Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР).

Тож формулювання напрямів, за якими установи використовуватимуть кошти, тепер також відповідають нормам законодавства (див. табл.).

Коди

Щоб оплатити:

2271

 «Оплата теплопостачання»

вартість теплової енергії, виробництва, транспортування і постачання, послуг із постачання теплової енергії, постачання гарячої води і пари

2272

 «Оплата водопостачання та водовідведення»

вартість води, водопостачання, послуг із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

2273

 «Оплата електроенергії»

вартість електроенергії (у т. ч. за освітлення вулиць). Ця вартість уключає оплату послуг із передачі електроенергії, її розподілу та постачання, перетікання реактивної електричної енергії

2274

 «Оплата природного газу»

скраплений або природний газ, послуги з його розподілу, зберігання, постачання і транспортування

2275

 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»

послуги з поводження з побутовими відходами

2276

 «Оплата енергосервісу»

 енергосервіс у межах суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Оплата відряджень

Оплата відрядження (вартість проїзду, проживання, добові та інші витрати у відрядженнях), виплата надбавок за роз’їзний характер робіт, оплата службових проїзних квитків чи проїзду за маршрутними листами відбувається за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження». Це стосується також співробітників Служби судової охорони.

Оплата досліджень і розробок

Нарешті Наказ № 953 уточнив, як оплачувати вартість окремих заходів з реалізації державних (регіональних) програм, що включають оплату різноманітних послуг, які надали сторонні установи та організації згідно з укладеними договорами, до ціни яких включають витрати установи — надавача послуг. Такі видатки проводьте за КЕКВ 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм».

Дослідження і розробки та інші заходи, визначені Інструкцією № 333, оплачуйте, використовуючи коди економічної класифікації видатків бюджету:

 • 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»;
 • 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».

Оплата інших поточних видатків

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» сплачуйте обов’язкові реєстраційні, інші платежі та внески, пов’язані з витратами на відкриття та провадження у справах, які розглядають закордонні юрисдикційні органи.

Якщо ви держорган, за цим КЕКВ відшкодовуйте непередбачені витрати держслужбовця.

Коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2019 для капітальних видатків

Жодна установа з моменту її створення не може обійтись без капітальних видатків. Як і поточні, капітальні видатки теж розмежовують за кодами економічної класифікації видатків бюджету. Розглянемо основні з них.

Оплата основних засобів

За КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» бюджетна установа оплачує вартість основних засобів, поповнення музейних і бібліотечних фондів, тобто те, що потім буде обліковуватись у бухгалтерському обліку на субрахунках:

1014

 «Машини та обладнання»

1015

 «Транспортні засоби»

1016

 «Інструменти, прилади, інвентар»

1017

 «Тварини та багаторічні насадження»

1018

 «Інші основні засоби»

1111

 «Музейні фонди»

1112

 «Бібліотечні фонди»

Оплата житла чи його будівництва

Придбання житлових будівель чи їх будівництво оплачують за КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла».

За цим кодом також оплачують виготовлення проектно-кошторисної документації на їх будівництво, видатки на утримання будови у зв’язку з тимчасовим зупиненням будівництва, консервацію та розконсервацію.

Оплата об’єктів виробничого і невиробничого призначення, їх будівництва

Придбання нежитлових приміщень чи їх будівництва бюджетні установи оплачують за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів».

Оплата капітального ремонту, реконструкції та реставрації

Для оплати капітального ремонту, реконструкції та реставрації бюджетні установи використовують ті коди економічної класифікації видатків бюджету, що залежать від виду фонду (житловий, нежитловий). Так, роботи з капітального ремонту або реконструкції чи реставрації житлового фонду оплачують, відповідно, за КЕКВ:

 • 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)»;
 • 3141 «Реконструкція житлового фонду (приміщень)».

Роботи з капітального ремонту або реконструкції чи реставрації нежитлового фонду оплачують, відповідно, за КЕКВ:

 • 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»;
 • 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»;
 • 3143 «Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури».

Оплата нематеріальних активів

Нематеріальні активи бюджетні установи оплачують за КЕКВ 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів». Перелік нематеріальних активів, які оплачують за цим кодом, визначає Інструкція № 333. Також за цим КЕКВ оплачують придбання земельних ділянок.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати