Головбух: Бюджет

Коди економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) 2018

 • 28 лютого 2018
 • 65781

Економічну класифікацію видатків бюджету 2018 року установи використовують, як і раніше, аби забезпечити чітке розмежування господарських операцій. Розповімо, які коди економічної класифікації видатків бюджетних установ і коли застосовувати.

Удосконалення Закону про бухоблік: до чого готуватись Зміст статті:

1. Коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2018 для поточних видатків

2. Коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2018 року для капітальних видатків

Усі видатки, які проводять бюджетні установи, розмежовані за економічною суттю платежу. Для цього використовують коди економічної класифікації видатків бюджету, скорочена назва яких — КЕКВ.

Кошторисом на поточний бюджетний рік установі затверджують бюджетні призначення за КЕКВ — кодами економічної класифікації видатків бюджету. Бюджетні асигнування установі спрямовують теж за цими кодами.

Установа може використовувати кошти лише на ті цілі, на які планувала, за напрямами, визначеними в Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженій наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333 (далі — Інструкція № 333).

Коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2018 року розподілені за видатками:

 • поточними;
 • капітальними.

Саме за цими кодами зразкові бюджетні установи мають вести бухгалтерський облік. Пояснимо, як це робити.

Коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2018 для поточних видатків 

Кожна установа для забезпечення своєї діяльності постійно проводить поточні видатки. Розглянемо типові для більшості бюджетних установ, а також з’ясуємо, за якими КЕКВ установи мають оплачувати ці видатки.

КЕКВ для виплати заробітної плати

За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» виплачують:

Утримані суми ПДФО і військовий збір сплачують також за цим кодом.

За КЕКВ 2111 «Заробітна плата» не виплачують: 

оскільки це не бюджетні кошти, а страхові. Відповідно бюджетні установи не застосовують до цих платежів КЕКВ.

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» відшкодовують підприємствам, організаціям, установам середній заробіток працівників або виплачують винагороду громадянам, які залучені до виконання обов’язків, передбачених законодавством та не пов’язаних з виконанням своїх службових обов’язків, або які проходять стажування в іншому державному органі.

КЕКВ для сплати ЄСВ

Єдиний соціальний внесок, який нараховують на заробітну плату, винагороду за договорами ЦПХ, сплачують за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці».


Оплата інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів і МШП

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» бюджетна установа оплачує усе, що має придбати для забезпечення своєї діяльності і в бухгалтерському обліку відображатиме на субрахунках:

1113

 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

1114

 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»

1115

 «Інвентарна тара»

1118

 «Інші необоротні матеріальні активи»

1511

 «Продукти харчування» — лише вода чи мінеральна вода (яку не використовують у лікувальних цілях)

1512

 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» — ті лікзасоби і вироби медпризначення, що входять до складу медаптечок, якщо в установі немає медичного кабінету чи пункту, або які використовують у навчальному процесі медичні навчальні заклади

1513

 «Будівельні матеріали», крім тих, які купують для проведення нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту

1514

 «Пально-мастильні матеріали»

1515

 «Запасні частини»

1516

 «Тара»

1517

 «Сировина і матеріали»

1518

 «Інші виробничі запаси»

1812

 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Основною умовою для цього є така — вартість одиниці відповідного активу не повинна перевищувати 6000 грн.

У разі поповнення музейних чи бібліотечних фондів установи використовують коди економічної класифікації видатків для придбання основного капіталу — КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Читайте у тижневику «Головбух: Бюджет»:

КЕКВ для оплати лікарських засобів, медвиробів, крові та її компонентів

Бюджетні установи — медичні заклади чи бюджетні установи, у складі яких є медичний кабінет чи пункт, за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» оплачують:

 • лікарські засоби, ветприпарати;
 • вироби медичного призначення;
 • кров та її компоненти;
 • дезінфекційні засоби;
 • мінеральну воду для лікувальних цілей;
 • допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування для кардіології, ендопротезів, інших протезів тощо.

Інші коди економічної класифікації видатків бюджету не застосовують, за винятком випадків, коли вартість одиниці перевищує 6000 грн.

КЕКВ для оплати продуктів харчування чи послуг з харчування

Установи, які мають у своєму складі харчоблоки, їдальні тощо і закуповують продукти харчування або оплачують послуги з харчування, зокрема для лікувально-профілактичних закладів, будинків-інтернатів, дитячих будинків, ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, вишів, використовують КЕКВ 2230 «Продукти харчування».

Послуги з харчування на період проведення певного заходу оплачують за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

КЕКВ для бюджетних установ за оплати послуг

Бюджетні установи для оплати послуг використовують коди економічної класифікації видатків бюджету:

 • 2111 «Заробітна плата» — для виплати винагороди фізичним особам за надані послуги згідно з договорами ЦПХ;
 • 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» — для оплати послуг, у т. ч. з поточного ремонту (окрім комунальних, послуг енергосервісу і послуг на дослідження і розробки), які надають юридичні особи чи інші суб’єкти господарювання.

Конкретний перелік послуг визначає Інструкція № 333.

Оплата комунальних послуг, енергоносіїв, послуг енергосервісу

Бюджетні установи використовують такі коди:

Коди

Для:

2271

 «Оплата теплопостачання»

 оплати послуг теплопостачання

2272

 «Оплата водопостачання та водовідведення»

 оплати послуг з водопостачання і водовідведення

2273

 «Оплата електроенергії»

 оплати електроенергії і послуг з її транспортування

2274

 «Оплата природного газу»

 оплати скрапленого або природного газу, послуг з його розподілу, зберігання, постачання і транспортування

2275

 «Оплата інших енергоносіїв»

 оплати дров, вугілля, торфу і послуг з їх завантаження і перевезення або інших енергоносіїв

2276

 «Оплата енергосервісу»

 оплати енергосервісу у межах суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Інші КЕКВ установи для цього не застосовують.

Оплата відряджень

Оплата відрядження (вартість проїзду, проживання, добові та інші витрати у відрядженнях), виплата надбавок за роз’їзний характер робіт, оплата службових проїзних квитків чи проїзду за маршрутними листами відбувається за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження».


Оплата досліджень і розробок

Дослідження і розробки та інші заходи, визначені Інструкцією № 333, бюджетні установи оплачують використовуючи коди економічної класифікації видатків бюджету:

 • 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм»;
 • 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»;
 • 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».

Оплата інших поточних видатків

Якщо до певних поточних видатків не можна застосовувати перелічені коди, застосовують КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки».

За ним також сплачують штрафи, пеню, у т. ч. за несвоєчасну сплату податків.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Коди економічної класифікації видатків бюджетних установ 2018 року для капітальних видатків

Жодна установа з моменту її створення не може обійтись без капітальних видатків. Як і поточні, капітальні видатки теж розмежовують за кодами економічної класифікації видатків бюджету. Розглянемо основні з них.

Оплата основних засобів

За КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» бюджетна установа оплачує вартість основних засобів, поповнення музейних і бібліотечних фондів, тобто те, що потім буде обліковуватись у бухгалтерському обліку на субрахунках:

1014

 «Машини та обладнання»

1015

 «Транспортні засоби»

1016

 «Інструменти, прилади, інвентар»

1017

 «Тварини та багаторічні насадження»

1018

 «Інші основні засоби»

1111

 «Музейні фонди»

1112

 «Бібліотечні фонди»

Інші коди економічної класифікації видатків бюджету при цьому не застосовують.


Оплата житла чи його будівництва

Придбання житлових будівель чи їх будівництво оплачують за КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла».

За цим кодом також оплачують виготовлення проектно-кошторисної документації на їх будівництво, видатки на утримання будови у зв’язку з тимчасовим зупиненням будівництва, консервацію та розконсервацію.

Оплата об’єктів виробничого і невиробничого призначення, їх будівництва

Придбання нежитлових приміщень чи їх будівництва бюджетні установи оплачують за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів».

Оплата капітального ремонту, реконструкції та реставрації

Для оплати капітального ремонту, реконструкції та реставрації бюджетні установи використовують ті коди економічної класифікації видатків бюджету, що залежать від виду фонду (житловий, нежитловий). Так, роботи з капітального ремонту або реконструкції чи реставрації житлового фонду оплачують, відповідно, за КЕКВ:

 • 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)»;
 • 3141 «Реконструкція житлового фонду (приміщень)».

Роботи з капітального ремонту або реконструкції чи реставрації нежитлового фонду оплачують, відповідно, за КЕКВ:

 • 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»;
 • 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів».

Оплата нематеріальних активів

Нематеріальні активи бюджетні установи оплачують за КЕКВ 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів». Перелік нематеріальних активів, які оплачують за цим кодом, визначає Інструкція № 333. Також за цим КЕКВ оплачують придбання земельних ділянок.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися