Головбух: Бюджет

Наказ про облікову політику бюджетної установи: що врахувати

 • 14 березня 2018
 • 10815
експерт MCFR Головбух

Вимоги до бухобліку постійно змінюються. Ви внесли ці зміни в Наказ про облікову політику? Переконайтеся, що зробили це правильно.

Бюджетна установа має з року в рік вести прийняту облікову політику. Наказ про облікову політику — це розпорядчий документ, у якому бюджетна установа має визначити облікову політику. Зокрема, установа фіксує методи оцінки, обліку, процедури, які вона застосовуватиме у бухгалтерському обліку, у Положенні про облікову політику установи, затвердженому згаданим наказом.

Але у виняткових випадках облікова політика бюджетної установи потребує змін, тож така установа повинна вносити відповідні записи у Наказ про облікову політику 2018 року*. Це передбачають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — НП(с)БОДС).

*Зміни вносять не безпосередньо у Наказ про облікову політику, а у Положення, затверджене цим наказом. Надалі під Наказом матимемо на увазі Положення.

Цьогоріч підстави переглянути облікову політику є. Адже Мінфін з 2018 року змінював вимоги до обліку деяких активів та зобов’язань (п. 1 розд. ІІІ НП(с)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629; далі — НП(с)БОДС 125).

Уцілому зміни у Наказі на облікову політику установи незначні. Вони зачіпають:

 1. норми самого Положення про облікову політику;
 2. 1-4 додатки до положення, такі як:
 •  Перелік НП(с)БОДС та методрекомендацій, відповідно до яких установа веде бухоблік та складає фінзвітність (далі — Перелік НП(с)БОДС);
 • Робочий план рахунків бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів (далі — Робочий план рахунків);
 • Порядок відкриття аналітичних рахунків;
 • Кореспонденція субрахунків, не визначена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами (далі — Типова кореспонденція), затвердженою наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Кореспонденція субрахунків).

У такій послідовності й розглянемо, які установи мають змінити Наказ про облікову політику та як це зробити.

Власне Положення про облікову політику установи

Як змінилася облікова політика бюджетної установи 2018 року? Спершу розповімо про зміни, що стосуються визнання основних засобів, нематеріальних активів, біологічних активів, запасів, списаних дебіторської та кредиторської заборгованостей, грошових документів.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Переглядаємо визнання комп’ютерної техніки та операційної системи

Порядок, за яким слід визнавати комп’ютерну техніку та операційну систему до нього, Наказ про облікову політику має визначати насамперед.

Скажімо, установа придбала монітор, системний блок, клавіатуру, маніпулятор «мишку» та операційну систему. Як їх обліковувати?

Найпростіше складники одного комп’ютера обліковувати як один об’єкт основних засобів. Однак якщо один об’єкт основних засобів складається з декількох частин із різним строком використання, то кожну з цих частин можна визнавати окремим об’єктом основних засобів (абз. 6 п. 1 розд. ІІ НП(с)БОДС 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202).

Отже, установа має обрати спосіб, як визнавати складові комп’ютера та операційної системи, придбаної для нього. Рекомендуємо визнавати складові комп’ютера окремими активами, зокрема, об’єктом обліку:

 • основних засобів — системний блок;
 • малоцінних необоротних матеріальних активів — монітор та клавіатуру;
 • запасів групи «малоцінні швидкозношувані предмети» — маніпулятор «мишку»;
 • орендованим нематеріальним активом — операційну систему, оскільки вона є об’єктом нематеріального активу, але лише з правом користування цим об’єктом інтелектуальної власності.

Обраний спосіб установа має внести у Наказ про облікову політику установи (див. Наказ про затвердження змін до Положення про облікову політику).

Визнаємо біологічні активи

Якщо ви маєте у складі основних засобів та запасів біологічні активи, із 2018 року обліковуйте їх за НП(с)БОДС 136 «Біологічні активи», затвердженим наказом Мінфіну від 15.11.2017 № 943 (далі — НП(с)БОДС 136).

НП(с)БОДС 136 встановлює нові принципи ведення бухгалтерського обліку біологічних активів. Цю зміну принципів має відображати Наказ про облікову політику установи.

Переглядаємо облік запасів

Для обліку й узагальнення інформації про запаси призначений рахунок 15 «Виробничі запаси». Це передбачено в Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Порядок застосування Плану рахунків). Так, у описі субрахунку 1511 «Продукти харчування» рахунку 15  визначено, що облік продуктів харчування ведуть саме на цьому субрахунку.

Утім є певна суперечність. Бюджетні установи, які придбавають лише воду, використовують КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», а не КЕКВ 2230 «Продукти харчування», адже це передбачено в пп. 9 п. 2.2.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333.

Попри цю суперечність, питна вода є продуктом харчування. Тому всі бюджетні установи мають обліковувати її на субрахунку 1511 «Продукти харчування». Установа, яка не організовує харчування, має внести інформацію про це у Наказ про облікову політику 2018 року, аби уникнути непорозумінь із контролюючими органами через суперечності у законодавстві.

Наказ про облікову політику деяких установ визначає, що запаси відображають в бухгалтерському обліку і звітності на дату балансу за первісною вартістю. У такому випадку установи мають внести уточнення (див. Наказ про затвердження змін до Положення про облікову політику) — що виробничі запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети й інші нефінансові активи, які:

 • виявили в результаті інвентаризації,
 • отримали внаслідок демонтажу,
 • отримали в результаті списання майна,

відображають в бухгалтерському обліку і звітності на дату балансу, якщо вони призначені для:

 • ремонту та інших потреб установи — за ціною можливого використання;
 • продажу — за чистою вартістю їх реалізації.

Переглядаємо визнання доходів та витрат

Зміни, що стосуються визнання доходів та витрат, вносять у Наказ про облікову політику ті установи, які зазначили в ньому, що визнають:

 • доходами від необмінних операцій — списану кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув;
 • витратами — списану дебіторську заборгованість.

Тобто такі установи мають виключити ці норми із Наказу про облікову політику (див. Наказ про затвердження змін до Положення про облікову політику). Адже з 28.07.2017, тобто з дня набрання чинності наказу Мінфіну від 13.06.2017 № 571 (далі — Наказ № 571), списану:

 • кредиторську заборгованість не визнають доходом від необмінних операцій;
 • дебіторську заборгованість не визнають витратами.

Переглядаємо облік грошових документів

Облікова політика бюджетної установи 2018 року має провадитися з урахуванням особливостей обліку грошових документів. Грошові документи і готівкові кошти — це не одне й те ж. Тому первинні документи і регістри їх обліку мають різнитися між собою, аби не було плутанини. Тож керуючись нормами НП(с)БОДС 125, внесіть зміни до Положення про облікову політику, які зафіксують порядок обліку та ідентифікації грошових документів, скажімо, знаків поштової оплати.

Зокрема, у Положенні про облікову політику зазначте, що грошові документи, у т. ч. знаки поштової оплати, ви обліковуєте у порядку, визначеному для грошових коштів. Але вестимете цей облік в окремих облікових регістрах, визначених у додатках до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148, або на окремих аркушах тих самих облікових регістрів, у яких обліковуєте грошові кошти.

Додаток 1 до Положення про облікову політику — Перелік НП(с)БОДС

Оскільки Мінфін запровадив із 2018 року НП(с)БОДС 136, Перелік НП(с)БОДС потрібно змінити, доповнивши його саме цим документом.

Можна доповнити цей перелік і іншими нормативними актами Мінфіну, які установа використовує, щоб вести облік. Скажімо, методичними рекомендаціями профільних міністерств. У такому разі змініть і назву Переліку НП(с)БОДС (див. Наказ про затвердження змін до Положення про облікову політику).

Додатки 2 та 3 до Положення про облікову політику — Робочий план рахунків та Порядок відкриття аналітичних рахунків

Зміни у додатках 2, 3 до Положення про облікову політику, тобто Робочому плані рахунків та Порядку відкриття аналітичних рахунків, спичинило оновлення:

Нагадаємо, що ці нормативні акти оновив Наказ № 571, який доповнив:

 1. План рахунків новими рахунками, зокрема:
 • рахунок 71 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» субрахунком 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»;
 • рахунок 75 «Доходи за необмінними операціями» субрахунком 7512 «Трансферти»;
 1. Порядок застосування Плану рахунків — описами субрахунків 7112 та 7512.

Усі установи мають включити ці субрахунки до Робочого плану рахунків (див. Наказ про затвердження змін до Положення про облікову політику) та, за потреби, до Порядку відкриття аналітичних рахунків.

Додаток 4 до Положення про облікову політику — Кореспонденція субрахунків

Зміни у Кореспонденції субрахунків, тобто у додатку 4 до Положення про облікову політику, ми навели у Наказі про затвердження змін до Положення про облікову політику.

Це важливо!

Типова кореспонденція не визначає проведення для оприбуткування довгострокових біологічних активів чи переведення до складу поточних біологічних активів, скажімо, нетелів до основного стада та вибракованих із основного стада тварин великої рогатої худоби. Також не визначені проведення і для оприбуткування надоїв, приплоду чи привісу, придбання молодняка тварин тощо. Тому цими проведеннями доповніть додаток 4 до Положення про облікову політику.

Наказ про затвердження змін до Положення про облікову політику

Усі зміни, які ви вносите до облікової політики бюджетної установи, потрібно належно оформити — підготувати Наказ про затвердження змін до Положення про облікову політику.

Зразок наказу про затвердження змін до Положення про облікову політику:

Наказ про затвердження змін до Положення про облікову політику

Наказ про затвердження змін до Положення про облікову політику

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися