Головбух: Бюджет

Заробітна плата в бюджетних установах: про деталі докладно

 • 5 жовтня 2017
 • 22017

Кожен українець має право заробляти собі на життя працею, і за виконану роботу роботодавець має йому виплатити заробітну плату. В установах і організаціях, які утримуються коштом бюджету, видатки на оплату праці працівників належать до захищених видатків (а отже, їх виплачують обов’язково), а умови оплати праці чітко унормовані. Про те, з яких виплат складається заробітна плата в бюджетних установах, розповімо докладно.

Заробітна плата в бюджетних установах включає:

 • посадовий оклад та/або ставку погодинної оплати праці;
 • надбавки;
 • доплати;
 • премії;
 • матеріальні допомоги.

Умови оплати праці в держорганах і органах місцевого самоврядування визначені відповідними законами та рішеннями Уряду. В бюджетних установах, закладах, організаціях, які створені цими органами (далі — бюджетні установи), умови оплати праці визначені постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).

Далі розповімо докладно про виплати, з яких складається зарплата в бюджетних установах детальніше.

Посадовий оклад — основна складова заробітної плати

Розмір посадового окладу залежить від посади, на яку прийнято працівника, і, відповідно, розміру тарифного розряду, який встановлено для кожної посади, та суми прожиткового мінімуму станом на 1 січня відповідного року.

Суму посадового окладу обчислюють, використовуючи Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — ЄТС).

У 2017 році розмір посадових окладів визначають з розміру прожиткового мінімуму на 01.01.2017 — 1600 грн. До речі, інколи зарплата в бюджетних установах окремих категорій працівників може складатись лише з посадового окладу.

Розмір тарифних розрядів наведено у додатках до Постанови № 1298 за посадами (професіями) працівників:

 • керівні, наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, професіонали, фахівці, інші працівники бюджетних установ (додаток 2 до Постанови № 1298);
 • професіонали, фахівці, керівники інших структурних підрозділів і технічні службовці, посади яких є загальними для усіх бюджетних установ (додаток 3 до Постанови № 1298);
 • робітники, посади яких є загальними для усіх бюджетних установ (додаток 4 до Постанови № 1298).

Важлива таблиця бюджетної сфери — тарифна сітка на 2017 рік. Наведемо й ми суми посадових окладів у 2017 році для кожного тарифного розряду за ЄТС (див. табл. 1).

Заробітна плата в бюджетних установах: про деталі докладно

Зазначена у Таблиці 1 сума посадового окладу обов’язково має бути затверджена у штатному розписі. Заробітна плата в бюджетних установах без затвердженого штатного розпису неможлива.

Слід також врахувати, що посадові оклади встановлюють у меншому розмірі на:

 • 5-15% посадового окладу ректора — для проректорів;
 • 5-15% посадового окладу керівника бюджетної установи — для заступників керівника такої установи;
 • 5-15% посадового окладу керівника структурного підрозділу установи — для заступників керівника такого підрозділу;
 • 10-30% посадового окладу головного бухгалтера — для заступника головного бухгалтера;
 • 30-40% посадового окладу керівника — для помічника цього керівника.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Заробітна плата за погодинної оплати праці

Для деяких категорій працівників ставки зарплати не встановлюють, їх роботу оплачують за ставками погодинної оплати праці. Тобто зарплата в бюджетних установах для окремих категорій працівників є погодинною.

Суму ставки погодинної оплати праці обчислюють на основі відомостей з Додатку 5 до Постанови № 1298, зокрема розміру відсотку окладу (ставки) працівника I тарифного розряду. Він залежить від контингенту, з яким працює (навчає) особа-погодинник.

Наведемо діючі у 2017 році ставки погодинної оплати праці.

Заробітна плата в бюджетних установах: про деталі докладно

Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук підвищують на 25% порівняно з ставками, наведеними у Таблиці 2.

Для лікарів-консультантів, які мають науковий ступінь доктора наук чи професора і яких залучають установи охорони здоров’я для проведення консультацій з інших установ, ставки погодинної оплати праці встановлюють у розмірі 10,91% або 174,56 грн.

Для демонстраторів пластичних поз, які беруть участь у проведенні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці встановлюють у розмірі:

 • 1,72% або 27,52 грн — за позування в одязі;
 • 2,85% або 45,60 грн — за позування без одягу або у складній позі.

Працю членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт оплачують за ставками погодинної оплати праці, що визначені у Таблиці 2 для осіб, які проводять навчальні заняття зі студентами вишів III та IV рівня акредитації. Тобто так:

 • 4,55% або 72,80 грн — для членів і рецензентів, які не мають наукового ступеню;
 • 5,70% або 91,20 грн — для доцентів або кандидатів наук;
 • 7,39% або 118,24 грн — для докторів наук;
 • 9,35% або 149,60 грн — для професорів.

Додаткова заробітна плата в бюджетних установах: надбавки

Для більшості працівників з-поміж складових заробітку є надбавки: одну чи кілька. Надбавки в бюджетних установах умовно можна поділити на 4 групи:

 • за роботу;
 • за почесні звання;
 • за спортивні звання;
 • за знання і використання в роботі іноземної мови.

Окрім цього, для такої категорії працівників бюджетних установ, як водії встановлюють надбавку за класність.

Для керівника установи надбавки встановлюють за рішенням органу вищого рівня.

Надбавки за роботу

До надбавок за роботу належать надбавки за:

 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи;
 • за складність, напруженість у роботі.

Надбавку за високі досягнення у праці встановлюють працівникам, які:

 • якісно і своєчасно виконують поставлені перед ними завдання;
 • кваліфіковано і самостійно (у межах повноважень за посадовою інструкцією) вирішують робочі питання;
 • проявляють ініціативу і творчий підхід до виконання обов’язків за посадою;
 • дотримуються трудової дисципліни.

Надбавку за виконання особливо важливої роботи встановлюють на чітко визначений термін, тобто на період виконання такої роботи. Як правило, цю надбавку встановлюють з метою стимулювання прискорення виконання певної роботи та підвищення якості виконуваної роботи. У наказі про встановлення цієї надбавки слід чітко визначити кінцеву мету роботи і терміни її виконання.

Надбавку за складність, напруженість у роботі встановлюють, як правило, за:

 • виконання працівником більш складної і відповідальної роботи порівняно з іншими працівниками;
 • обсяг виконуваної роботи, її інтенсивність;
 • якість і своєчасність виконуваних робіт, творчий підхід при виконанні нових і складних робіт.

Під час встановлення цих надбавок враховують кваліфікацію працівника, його компетентність, відповідальність, ініціативність, старанність тощо.

Розмір кожної з надбавок не може перевищувати 50% посадового окладу. Є й ще одна важлива умова: сума надбавок теж не може перевищувати 50% посадового окладу. Тобто працівникові можуть встановити три надбавки у розмірі 15%, або дві — у розмірі 25%, або одну — у розмірі 50% або в інших розмірах, якщо їх сума не перевищує 50%. Отже, зарплата в бюджетних установах з урахуванням максимального розміру таких надбавок становитиме 1,5 розміру посадового окладу.

На працівників бюджетних установ, які мають статус національних, обмеження суми розміру надбавок не поширюється (пп. «а» пп. 2 п. 3 Постанови № 1298). Тобто працівникам національних природних парків, національних музеїв можуть встановити три надбавки у розмірі до 50% кожна.

Якщо ж працівник невчасно виконує завдання або якість його роботи стала гіршою, або він почав порушувати трудову дисципліну, керівник установи має повне право зменшити розмір надбавки або скасувати її у повному розмірі.

Надбавки за почесні звання

Якщо працівнику за його трудову діяльність встановлено почесне звання «народний» або «заслужений», він має право і на відповідну надбавку. І не важливо, чи це почесне звання України, чи почесне звання СРСР, чи союзних республік СРСР.

Керівник бюджетної установи визначає відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді. Якщо діяльність працівника за профілем збігається з наявним почесним званням, надбавку встановлюють у відсотках до посадового окладу у розмірі:

 • 20% — за почесне звання «заслужений»;
 • 40% — за почесне звання «народний».

Якщо працівник має почесне звання «заслужений» і «народний», надбавку встановлюють у розмірі 40% посадового окладу.

Надбавки за спортивні звання

Посадовий оклад, надбавки за спортивні звання — це заробітна плата у бюджетних установах фізичної культури і спорту. Працівнику можуть присвоїти такі спортивні звання:

 • майстер спорту;
 • майстер спорту міжнародного класу;
 • заслужений майстер спорту;
 • заслужений тренер.

Керівник установи самостійно визначає відповідність спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді. Якщо діяльність за профілем збігається з наявним спортивним званням — встановлює надбавку у відсотках до посадового окладу у розмірі:

 • 10% — за спортивне звання «майстер спорту»;
 • 15% — за спортивне звання «майстер спорту міжнародного класу»;
 • 20% — за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту».

Володарю двох або більше спортивних звань таку надбавку встановлюють за одним (вищим) званням. Тобто у такому разі зарплата у бюджетній установі фізичної культури і спорту для такого працівника може зрости на 15% або 20% посадового окладу.

Надбавки за знання і використання в роботі іноземної мови

Для працівників, які обіймають посади, де не передбачене вимогами знання іноземної мови, можуть встановлювати надбавку за знання і використання в роботі іноземної мови.

Її встановлюють виключно тоді, коли виконуючи обов’язки за посадовою інструкцією, працівник змушений використовувати іноземну мову для якісного виконання своїх обов’язків.

Надбавку за знання і використання в роботі іноземної мови встановлюють у відсотках до посадового окладу у розмірі:

 • 10% — за знання та використання в роботі однієї європейської мови;
 • 15% — за знання та використання в роботі однієї східної, угро-фінської або африканської мови;
 • 25% — за знання та використання в роботі двох і більше мов.

Надбавку за знання і використання в роботі іноземної мови не встановлюють працівникам за посадами, вимогами для зайняття яких передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

Отже, зарплата в бюджетних установах може збільшуватись на 10-25% для працівників, які використовують в роботі іноземну мову, а за їх посадами таке використання мови не передбачено вимогами до посади.

Надбавка водіям за класність

Надбавки за класність встановлюють водію залежно від його класу у відсотках установленої тарифної ставки за відпрацьований час у розмірі:

 • 10% — для водіїв 1 класу;
 • 25% — для водіїв 2 класу.

Додаткова заробітна плата в бюджетних установах: доплати

Для більшості працівників  заробітна плата включає в себе окрім надбавок ще й доплати в бюджетних установах: одну чи кілька. Доплати умовно можна поділити на 5 груп:

 • за збільшення обсягу виконуваної роботи;
 • за роботу в нічний час;
 • за вчене звання;
 • за науковий ступінь;
 • за використання в роботі дезінфекційних засобів.

Для такої категорії працівників бюджетних установ, як водії, встановлюють доплату за ненормований робочий день.

Окрім цього, у 2017 році згідно зі статтею 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР введено ще одну доплату — доплату до рівня мінімальної зарплати.

Для керівника установи доплати встановлюють за рішенням органу вищого рівня.

Розглянемо їх детальніше.

Доплати за збільшення обсягу виконуваної роботи

Серед цієї групи виділяють три доплати:

 • за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
 • за суміщення професій (посад);
 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Розмір кожної з доплат не може перевищувати 50% посадового окладу.

Ці доплати встановлюють рядовим працівникам, оскільки їх заборонено встановлювати:

 • керівникам бюджетних установ;
 • заступникам керівників бюджетних установ;
 • керівникам структурних підрозділів установ;
 • заступникам керівників структурних підрозділів установ.

Доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників встановлюють за наказом працівнику, який поряд зі своєю основною роботою виконуватиме за згодою обов’язки працівника, тимчасово відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням або з інших причин. У наказі визначають розмір доплати, перелік видів робіт, які тимчасово має виконувати працівник, та строк їх виконання.

Якщо посадовою інструкцією передбачено виконання обов’язків іншого працівника на час його відсутності, то такі обов’язки належать до трудової функції працівника. А тому наказ про виконання роботи іншого працівника не видають, як і наказ про встановлення доплати. Такому працівнику доплату не встановлюють. Тобто зарплата у нього може збільшитись або залишитись без змін —  все залежить від посадової інструкції працівника.

Доплату за суміщення професій (посад) встановлюють працівнику за його згодою за виконання роботи за вакантною посадою. Посада обов’язкова має бути передбачена штатним розписом.

Суміщати посаду можуть один або кілька працівників. У наказі про встановлення доплати зазначають суміщену посаду, розмір доплати, можуть визначати перелік видів робіт, які тимчасово має виконувати працівник, та строк їх виконання.

Слід пам’ятати, що суміщення посад є істотною зміною умов праці і згідно з частиною другою статті 32 Кодексу законів про працю України працівника слід попередити за два місяці. Якщо суміщення посад встановлено на невизначений термін, у такий же строк працівника інформують про його припинення та скасування доплати за суміщення професій (посад).

Доплату за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт встановлюють у такому самому порядку, як і доплату за суміщення професій.

При покладенні на працівника додаткових робіт і встановленні цих доплат слід враховувати наявне у працівника навантаження. Додаткове навантаження на працівника має бути економічно обгрунтованим та не призводити до погіршення якості виконуваних ним обов’язків, завдань, робіт. У разі погіршення якості виконуваних ним обов’язків, додаткове навантаження та відповідні доплати скасовують.

Доплата за роботу в нічний час

Працівникам, які працюють у нічний час, тобто з 10 години вечора до 6 години ранку, слід встановлювати доплату за роботу в нічний час. Її встановлюють за кожну годину роботи в нічний час. Розмір такої доплати не може перевищувати 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу).

Зарплата в бюджетних установах підвищується на розмір доплати за роботу в нічний час для працівників, які працюють у такий час.

Доплата за вчене звання

Якщо працівник має вчене звання старшого наукового співробітника, доцента або професора, йому слід встановити доплату за вчене звання, якщо діяльність працівника за профілем збігається з наявним вченим званням.

Керівник установи самостійно визначає відповідність вченого звання профілю діяльності працівника на займаній посаді.

Доплату за вчене звання встановлюють у відсотках до посадового окладу в розмірі:

 • до 25% — якщо працівник має вчене звання «старший науковий співробітник», «доцент»;
 • до 33% — якщо вчене звання «професор».

Якщо працівник має два вчених звання, наприклад, «доцент» і «професор», йому встановлюють доплату за вчене звання у розмірі, який не перевищує 33% посадового окладу.

Отже, для працівників, які мають вчене звання, зарплата в бюджетних установах є вищою.

Доплата за науковий ступінь

Науковцям, які мають науковий ступінь кандидата наук чи доктора наук, встановлюють доплату за науковий ступінь — за умови, що діяльність науковця за профілем збігається з наявним науковим ступенем. Керівник установи самостійно визначає відповідність вченого звання профілю діяльності працівника на займаній посаді.

Доплату за науковий ступінь встановлюють у відсотках до посадового окладу в розмірі:

 • до 15% — якщо працівник має науковий ступінь «кандидат наук»;
 • до 25% — якщо науковий ступінь «доктор наук».

Якщо працівник має два наукових ступеня, наприклад, «кандидат наук» і «доктор наук», йому встановлюють доплату за науковий ступінь у розмірі, який не перевищує 25% посадового окладу.

Тож знову можемо констатувати, що для працівників, які мають науковий ступінь, зарплата в бюджетних установах підвищується на суму цієї доплати.

Доплата за використання в роботі дезінфекційних засобів

Доплату за використання в роботі дезінфекційних засобів встановлюють тим працівникам, у посадовій інструкції яких передбачено роботу із застосуванням дезінфекційних засобів.

Перелік посад, за якими встановлюють цю доплату, визначають у колективному договорі установи.

Встановлюють доплату у розмірі 10% посадового окладу, у т. ч. працівникам, які зайняті прибиранням туалетів. Таку доплату встановлюють незалежно від часу роботи з цими засобами.

Доплата за ненормований робочий день

Доплату за ненормований робочий день встановлюють водіям у розмірі 25% тарифної ставки за відпрацьований час.

Доплата до рівня мінімальної зарплати

Доплату до рівня мінімальної зарплати нараховують працівникам, у яких зарплата за повністю виконану місячну (годинну) норму праці нижче розміру мінімальної зарплати.

Обчислюючи розмір цієї доплати не враховують:

 • доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я;
 • доплати за роботу в нічний та надурочний час;
 • доплату за роз’їзний характер робіт;
 • премії до святкових і ювілейних дат.

Розмір доплати до рівня мінімальної зарплати обчислюють шляхом віднімання від суми мінімальної зарплати суму зарплати, нараховану за фактично виконану норму праці.

Сума мінімальної зарплати буде:

 • 3200 грн — якщо працівник виконав місячну норму праці;
 • пропорційно до виконаної норми праці — якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу та/або не виконав у повному обсязі місячну (годинну) норму праці.

Якщо нарахована зарплата (без урахування зазначених виплат) перевищує розмір мінімальної зарплати, доплату до рівня мінімальної зарплати працівнику не нараховують.

Премії у складі заробітної плати в бюджетній установі

Преміюють працівників згідно із затвердженим положенням про преміювання в установі. Розмір премії працівника може визначатись або у відсотках від посадового окладу, або у фіксованій сумі залежно від особистого внеску працівника в загальні результати роботи структурного підрозділу та установи. Премії можуть бути місячними, квартальними або ж річними, за виконання завдань, роботи чи до ювілейних дат, свят тощо

У 2017 році особливо актуальними є премії, встановлені на виконання пункту 2 постанови КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 № 1037. Тобто аби забезпечити диференціацію зарплати працівників, які її отримують на рівні мінімальної зарплати.

Конкретний розмір премії працівнику зазначається у наказі про преміювання, а керівнику — у наказі про преміювання, який видає орган вищого рівня.

У положенні про преміювання також передбачають умови, які є підставою для зменшення або скасування премій. Тож зарплата в бюджетних установах для працівників за рахунок премій може підвищуватись за умови, якщо на це є кошти у межах фонду оплати праці.

Матеріальна допомога у складі зарплати в бюджетній установі

Матеріальну допомогу надають працівникам, як правило, згідно з колективним договором та/або положенням про виплату матеріальної допомоги.

Працівникам можуть надавати матеріальну допомогу на:

 • оздоровлення під час відпустки;
 • вирішення соціально-побутових питань;
 • лікування чи оздоровлення дітей тощо;
 • поховання.

Розмір такої допомоги (крім допомоги на поховання) не може перевищувати суми посадового окладу на календарний рік.

Якщо працівнику протягом року надавали матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу, іншу матеріальну допомогу (на вирішення соціально-побутових питань, на лікування, оздоровлення дітей тощо) він отримати вже не зможе.

Керівнику установи матеріальну допомогу надають за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Складові заробітної плати в бюджетних установах, які ми щойно навели, є типовими для працівників усіх бюджетних установ незалежно від відомчого підпорядкування. Виняток становлять лише військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися