Головбух: Бюджет

Стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі: коли який застосувати

 • 1 березня 2018
 • 3173
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Стандарти бухгалтерського обліку 2018 року поповнились новим — із 01.01.2018 вводять у дію НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи». Тож бюджетні установи у поточному році організовують бухгалтерський облік за 20 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі. Коли який НП(С)БОДС застосовувати — у статті.

Умовно стандарти бухгалтерського обліку можна розділити за призначенням на дві групи:

 • для фінзвітності, її складання, формування;
 • для бухобліку, відображення в ньому господарських операцій установи.

Розглянемо їх детальніше.

НП(С)БОДС для складання фінзвітності

Використовуючи 4 Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні складають фінансову звітність (див. табл.). Деякі установи використовують одне Національне положення стандарт бухгалтерського обліку в державному секторі, інші — кілька. Це залежить від того, чи має установа у своєму підпорядкуванні інші установи чи структурні підрозділи, які від неї територіально відокремлені. Їх ще називають звітні сегменти.

Положення (стандарти), за якими складають фінзвітність

Положення стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

(НП(С)БОДС)

Що регулює

Назва

101

 Подання фінансової звітності

 Склад фінзвітності, її форму

 Правила, за якими формують фінзвітність

 Принципи, за якими елементи фінзвітності визнають і розкривають

102

 Консолідована фінансова звітність

 Правила складання установою консолідованої фінзвітності

 Принципи, за якими розкривають відомості щодо складання установою консолідованої фінзвітності. Інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року це питання не регулюють

103

 Фінансова звітність за сегментами

 Принципи, за якими формують відомості про активи і зобов’язання, витрати, доходи, фінансові результати звітних сегментів

 Правила, за якими ці відомості у фінзвітності розкривають

105

 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

 Правила коригування при гіперінфляції фінзвітності, в т. ч. консолідованої

 Принципи, за якими у примітках до фінзвітності розкривають відомості щодо коригування

Національні стандарти бухгалтерського обліку 102 і 103 визначають правила, за якими слід складати консолідовану фінзвітність. Окрім цього, НП(С)БОДС 103 визначає форму інформації за сегментами, яку розкривають у примітках до річної фінзвітності установи, яка складає консолідовану фінзвітність чи має структурні підрозділи, що від неї територіально відокремлені.

НП(С)БОДС для обліку господарських операцій

Стандарти бухгалтерського обліку 2018 року визначають методологію відображення в обліку тих чи інших господарських операцій, а також розкриття відомостей про них у фінзвітності. Таких стандартів усього 16 (див. табл.). Як правило, про те, які операції регулює НП(С)БОДС, говорить його найменування. Та на практиці ситуація дещо інша. Аби правильно підібрати НП(С)БОДС, розгляньте Таблицю.

Положення (стандарти), за якими відображають господарські операції в бухобліку

Положення стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

(НП(С)БОДС)

Господарські операції, на які стандарт:

Назва

поширюється

не поширюється

121

 Основні засоби

 Основні засоби й інші необоротні матеріальні активи (НМА)

 Інвестиційна нерухомість (субрахунок 1010)

 Незавершені капітальні інвестиції в НМА

 Активи, обліковувані на субрахунках 1711, 1712 (довгострокові біологічні)

 Основні засоби для продажу

 Природні ресурси й корисні копалини, які невідтворювані

122

 Нематеріальні активи

 Нематеріальні активи

 Гудвіл

 У складі субрахунка 1313 незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи

 Нематеріальні активи, облік операцій з якими визначають інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

123

 Запаси

 Запаси

 Активи, які обліковують за рахунками 2 класу (фінансові)

 Поточні біоактиви, оцінка яких справедлива

 Незакінчені роботи, які виконують згідно з будівельними контрактами

 Корисні копалини, оцінені за чистою вартістю продажу

124

 Доходи

 Доходи від операцій:

 • обмінних;
 • необмінних

 Доходи, які визнають і оцінюють інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року, у т. ч. отримані від:

 • оренди;
 • продажу чи зміни вартості основних засобів й нематеріальних активів;
 • фінансових інвестицій (дивіденди) як участь в капіталі;
 • зміни справедливої ціни фінансових активів й фінансових зобов’язань чи їх ліквідації;
 • зміни ціни інших поточних активів;
 • зміни ціни біоактивів;
 • видобутку корисних копалин

125

 Зміни облікових оцінок та виправлення помилок

 Правила, за якими:

 • змінюють облікові оцінки, облікову політику;
 • виправляють суттєві помилки

-

126

 Оренда

 Орендні операції, у т. ч. оренда земельних ділянок

 Активи, які оцінюють інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ, зокрема:

 • об’єкти інвестиційної нерухомості;
 • біоактиви

 Оренда, пов’язана з:

 • розвідкою та використанням природних й подібних невідтворюваних ресурсів;
 • використанням авторського і суміжних з ним прав

127

 Зменшення корисності активів

 Втрата користі від активу

 Запаси

 Активи, справедливо оцінені

 Активи, які виникають від виплат працівникам

 Інші активи, облікові вимоги щодо втрати їх корисності визначають інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

128

 Зобов’язання

 Зобов’язання

 Зобов’язання, непередбачувані зобов’язання і непередбачувані активи, які визнають і оцінюють інші стандарти

 Зобов’язання бюджетів усіх рівнів із соціальних виплат і відшкодування пільг

129

 Інвестиційна нерухомість

 Інвестиційна нерухомість (субрахунок 1010)

 Питання, які врегульовують інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року, зокрема:

 • дохід від оренди цієї нерухомості і його визнання;
 • класифікації оренди (операційна, фінансова);
 • оцінка установою-орендодавцем нерухомості для фінансової оренди;
 • облік операцій з продажу активів з їх подальшою орендою;
 • розкриття у фінзвітності відомостей щодо операційної оренди;
 • облік біоактивів, пов’язаних із с/г діяльністю;
 • облік прав на розвідування і видобуток корисних копалин й невідтворюваних ресурсів

130

 Вплив змін валютних курсів

 Операції в іноземній валюті

 Відображення (перерахунок) показників статей фінзвітності, наведених у валюті звітності, в іноземній валюті, яке регулюють інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

 Операції хеджування статей з іноземної валюти

131

 Будівельні контракти

 Виконання будівельних контрактів

-

132

 Виплати працівникам

 Виплати працівникам

-

133

 Фінансові інвестиції

 Фінансові інвестиції (рахунки 25, 26)

-

 Операції зі спільної діяльності

134

 Фінансові інструменти

 Фінансові інструменти, у т. ч.:

 • похідні інструменти у договорах оренди, страхових контрактах;
 • договори, за якими здійснюють виплати у разі зміни індексу цін, ставки НБУ, курсу валют, курсу цінних паперів, кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є сталими

 Питання, які врегульовують інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року, зокрема:

 • фінансові інвестиції в підприємства;
 • права й зобов’язання щодо оренди, за договорами страхування;
 • договори, за якими здійснюють платежі у разі зміни навколишнього середовища через кліматичні, геологічні чи інші фізичні фактори;
 • договори про фінансові гарантії

135

 Витрати

 Витрати

 Витрати, які визнають і оцінюють інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року, зокрема пов’язані з:

 • договорами оренди;
 • продажом чи зміною вартості основних засобів і нематеріальних активів;
 • зміною ціни інших поточних активів;
 • зміною вартості справедливо оцінених біоактивів;
 • будівельними контрактами

136

 Біологічні активи

 Біоактиви, пов’язані із с/г діяльністю

 С/г продукція, яку зберігають після її первісного визнання

 Додаткові біоактиви й с/г продукція, отримані в процесі біологічних перетворень

 Нематеріальні активи, пов’язані із с/г діяльністю, особливості обліку яких визначають інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

 Землі с/г призначення

 Продукти від переробки с/г продукції

 Біоактиви, які використовують в процесі діяльності, не пов’язаної із с/г діяльністю

 Плодоносні рослини, пов’язані із с/г діяльністю, які обліковують за НП(С)БОДС 121

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися