text
Головбух: Бюджет

Стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ: коли який застосувати

 • 1 березня 2018
 • 2552
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Стандарти бухгалтерського обліку 2018 року поповнились новим — із 01.01.2018 вводять у дію НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи». Тож бюджетні установи у поточному році організовують бухгалтерський облік, формують облікову політику згідно з 20 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі. Про все по черзі.

Умовно стандарти бухгалтерського обліку можна розділити за призначенням на дві групи:

 • для фінзвітності, її складання, формування;
 • для бухобліку, відображення в ньому господарських операцій установи.

Розглянемо їх детальніше.

НП(С)БОДС для складання фінзвітності

Фінзвітність складають згідно з 4 стандартами (див. табл. 1). Для одних установ достатньо одного стандарту, для інших — кількох. Це залежить від того, чи має установа у своєму підпорядкуванні інші установи чи структурні підрозділи, які від неї територіально відокремлені. Їх ще називають звітні сегменти.

Таблиця 1

Стандарти, за якими складають фінзвітність

Стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ
(НП(С)БОДС)

Що регулює

Назва

101

 «Подання фінансової звітності»

 Склад фінзвітності, її форму

 Правила, за якими формують фінзвітність

 Принципи, за якими елементи фінзвітності визнають і розкривають

102

 «Консолідована фінансова звітність»

 Правила складання установою консолідованої фінзвітності

 Принципи, за якими розкривають відомості щодо складання установою консолідованої фінзвітності. Інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року це питання не регулюють

103

 «Фінансова звітність за сегментами»

 Принципи, за якими формують відомості про активи і зобов’язання, витрати, доходи, фінансові результати звітних сегментів

 Правила, за якими ці відомості у фінзвітності розкривають

105

 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

 Правила коригування при гіперінфляції фінзвітності, в т. ч. консолідованої

 Принципи, за якими у примітках до фінзвітності розкривають відомості щодо коригування

Стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ 102 і 103 визначають правила, за якими слід складати консолідовану фінзвітність. Окрім цього, НП(С)БОДС 103 визначає форму інформації за сегментами, яку розкривають у примітках до річної фінзвітності установи, яка складає консолідовану фінзвітність чи має структурні підрозділи, що від неї територіально відокремлені.

НП(С)БОДС для обліку господарських операцій

Стандарти бухгалтерського обліку 2018 року визначають методологію відображення в обліку тих чи інших господарських операцій, а також розкриття відомостей про них у фінзвітності. Таких стандартів усього 16 (див. табл. 2). Як правило, про те, які операції регулює НП(С)БОДС, говорить його найменування. Та на практиці ситуація дещо інша. Аби правильно підібрати НП(С)БОДС, розглянемо Таблицю 2.

8 кроків, які наближають бухоблік до євростандартів

Таблиця 2

Стандарти, за якими відображають господарські операції в бухобліку

Стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

(НП(С)БОДС)

Господарські операції, на які стандарт:

Назва

поширюється

не поширюється

121

 «Основні засоби»

 Основні засоби й інші необоротні матеріальні активи (НМА)

 Інвестиційна нерухомість (субрахунок 1010)

 Незавершені капітальні інвестиції в НМА

 Активи, обліковувані на субрахунках 1711, 1712 (довгострокові біологічні)

 Основні засоби для продажу

 Природні ресурси й корисні копалини, які невідтворювані

122

 «Нематеріальні активи»

 Нематеріальні активи

 Гудвіл

 У складі субрахунка 1313 незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи

 Нематеріальні активи, облік операцій з якими визначають інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

123

 «Запаси»

 Запаси

 Активи, які обліковують за рахунками 2 класу (фінансові)

 Поточні біоактиви, оцінка яких справедлива

 Незакінчені роботи, які виконують згідно з будівельними контрактами

 Корисні копалини, оцінені за чистою вартістю продажу

124

 «Доходи»

 Доходи від операцій:

 • обмінних;
 • необмінних

 Доходи, які визнають і оцінюють інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року, у т. ч. отримані від:

 • оренди;
 • продажу чи зміни вартості основних засобів й нематеріальних активів;
 • фінансових інвестицій (дивіденди) як участь в капіталі;
 • зміни справедливої ціни фінансових активів й фінансових зобов’язань чи їх ліквідації;
 • зміни ціни інших поточних активів;
 • зміни ціни біоактивів;
 • видобутку корисних копалин

125

 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок»

 Правила, за якими:

 • змінюють облікові оцінки, облікову політику;
 • виправляють суттєві помилки

-

126

 «Оренда»

 Орендні операції, у т. ч. оренда земельних ділянок

 Активи, які оцінюють інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ, зокрема:

 • об’єкти інвестиційної нерухомості;
 • біоактиви

 Оренда, пов’язана з:

 • розвідкою та використанням природних й подібних невідтворюваних ресурсів;
 • використанням авторського і суміжних з ним прав

127

 «Зменшення корисності активів»

 Втрата користі від активу

 Запаси

 Активи, справедливо оцінені

 Активи, які виникають від виплат працівникам

 Інші активи, облікові вимоги щодо втрати їх корисності визначають інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

128

 «Зобов’язання»

 Зобов’язання

 Зобов’язання, непередбачувані зобов’язання і непередбачувані активи, які визнають і оцінюють інші стандарти

 Зобов’язання бюджетів усіх рівнів із соціальних виплат і відшкодування пільг

129

 «Інвестиційна нерухомість»

 Інвестиційна нерухомість (субрахунок 1010)

 Питання, які врегульовують інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року, зокрема:

 • дохід від оренди цієї нерухомості і його визнання;
 • класифікації оренди (операційна, фінансова);
 • оцінка установою-орендодавцем нерухомості для фінансової оренди;
 • облік операцій з продажу активів з їх подальшою орендою;
 • розкриття у фінзвітності відомостей щодо операційної оренди;
 • облік біоактивів, пов’язаних із с/г діяльністю;
 • облік прав на розвідування і видобуток корисних копалин й невідтворюваних ресурсів

130

 «Вплив змін валютних курсів»

 Операції в іноземній валюті

 Відображення (перерахунок) показників статей фінзвітності, наведених у валюті звітності, в іноземній валюті, яке регулюють інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

 Операції хеджування статей з іноземної валюти

131

 «Будівельні контракти»

 Виконання будівельних контрактів

-

132

 «Виплати працівникам»

 Виплати працівникам

-

133

 «Фінансові інвестиції»

 Фінансові інвестиції (рахунки 25, 26)

-

 Операції зі спільної діяльності

134

 «Фінансові інструменти»

 Фінансові інструменти, у т. ч.:

 • похідні інструменти у договорах оренди, страхових контрактах;
 • договори, за якими здійснюють виплати у разі зміни індексу цін, ставки НБУ, курсу валют, курсу цінних паперів, кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є сталими

 Питання, які врегульовують інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року, зокрема:

 • фінансові інвестиції в підприємства;
 • права й зобов’язання щодо оренди, за договорами страхування;
 • договори, за якими здійснюють платежі у разі зміни навколишнього середовища через кліматичні, геологічні чи інші фізичні фактори;
 • договори про фінансові гарантії

135

 «Витрати»

 Витрати

 Витрати, які визнають і оцінюють інші стандарти бухгалтерського обліку 2018 року, зокрема пов’язані з:

 • договорами оренди;
 • продажом чи зміною вартості основних засобів і нематеріальних активів;
 • зміною ціни інших поточних активів;
 • зміною вартості справедливо оцінених біоактивів;
 • будівельними контрактами

136

 «Біологічні активи»

 Біоактиви, пов’язані із с/г діяльністю

 С/г продукція, яку зберігають після її первісного визнання

 Додаткові біоактиви й с/г продукція, отримані в процесі біологічних перетворень

 Нематеріальні активи, пов’язані із с/г діяльністю, особливості обліку яких визначають інші стандарти бухгалтерського обліку бюджетних установ

 Землі с/г призначення

 Продукти від переробки с/г продукції

 Біоактиви, які використовують в процесі діяльності, не пов’язаної із с/г діяльністю

 Плодоносні рослини, пов’язані із с/г діяльністю, які обліковують за НП(С)БОДС 121

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте матеріали про:

➤ головні зміни в законодавстві
➤ методи розв'язання складних робочих ситуацій
➤ зручні сервіси для роботи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль