Головбух: Бюджет

Розрахунок лікарняних 2018 року

 • 20 лютого 2018
 • 132723

Нарахування лікарняних у 2018 році відбувається за оновленим законом. Розповімо, за якими правилами розраховувати лікарняні та як цьогоріч впливає на розмір лікарняних страховий стаж.

Розрахунок лікарняних 2018 року є компенсаційною допомогою у разі непрацездатності. Її виплачує:

На основі яких документів можливе нарахування лікарняних працівникам 2018 року та як їх розрахувати — читайте далі.

Листок непрацездатності: не ігноруємо правила заповнення

Документом, на підставі якого здійснюється оплата лікарняних, є заповнений у встановленому порядку листок непрацездатності (лікарняний лист).

Коли установа отримує від працівника лікарняний лист, перш ніж оплатити дні хвороби, вона має перевірити правильність його заповнення. Цим у бюджетних установах займається спеціально створена комісія. Вона:

 1. розглядає підстави видачі і правильність заповнення листка непрацездатності;
 2. приймає рішення про призначення чи відмову у виплаті лікарняних;
 3. оформляє своє рішення протоколом.

На усе це у комісії 10 днів (п. 1 ст. 32 Закону № 1105). Лікарняний лист разом із протоколом передають до бухгалтерії.

Бухгалтеру, перш ніж виплатити лікарняні працівникам, теж слід перевірити, чи правильно заповнений листок непрацездатності. Це єдиний документ, на підставі якого виплачують лікарняні 2018 року, і оформлення його має бути бездоганним. Відзначимо, на що слід звернути увагу.

1. Лицьова сторона:

 • правильно вказана юридична назва і адреса установи;
 • діагноз не є обов’язковим, тільки шифр;
 • підкреслення причини непрацездатності;
 • відмітка про порушення лікувального режиму. Якщо відсутня, то лікарняний оплачуємо. Якщо така відмітка є, дні порушеного режиму оплаті не підлягають, тобто оплачуємо частково (лист Мінсоцполітики від 24.04.2013 № 4566/0/14-13/13). Якщо є відмітка про алкогольне сп’яніння під час лікувального процесу, лікарняні не оплачуємо;
 • вказані дати початку та закінчення лікування;
 • підпис та печатка лікаря;
 • дата виходу на роботу чи продовження листка непрацездатності, де обов’язково проставляється номер попереднього.

2. Зворотна сторона:

 • верхню частину заповнює табельник — дані про робітника і пропущені дні;
 • наступну — відділ кадрів (відмітка про стаж);
 • третю заповнює комісія з соцстрахування. Тут звертаємо увагу на дні хвороби та відсоток оплати;
 • четверту — бухгалтер. Вказуємо суму лікарняних, яку потрібно оплатити (окремо за рахунок установи та ФСС). Листок непрацездатності підписують головбух та керівник, підпис закріплюють печаткою.

Щодо довідки про заробітну плату, цей розділ можна не заповнювати, якщо обчислення середньої зарплати здійснюється автоматизовано. При цьому до лікарняного треба додати розрахунок (лист ФСС від 20.07.2016 № 2.4-46-1257).

Листок непрацездатності, заповнений із порушенням установлених правил, не оплачується.

Зверніть увагу!

Якщо у тексті листка непрацездатності є помилки, їх виправляють і підтверджують написом «Виправленому вірити», підписом лікаря і печаткою лікувального закладу.

На лицьовій частині листка непрацездатності не має бути більше двох виправлень.

Оформлення лікарняного: на що звертають увагу перевіряльники

Ірина Чернушенко
Ірина Чернушенко Завідувач відділу соціальних виплат і перевірок Черкаської міської виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Неправильне оформлення листків непрацездатності тягне за собою певні наслідки, особливо під час перевірок органами ФСС з ТВП. Що слід врахувати, аби запобігти зауваженням перевіряльників?

Коли можливе нарахування лікарняних працівникам

Нарахування лікарняних можливе у разі (ст. 22 Закону № 1105):

 • захворювань або травм, окрім тих, які працівник отримав через нещасний випадок на виробництві;
 • догляду за хворою дитиною;
 • догляду за хворим членом сім’ї;
 • догляду за дитиною до 3 років або дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби матері чи особи, що доглядає за такою дитиною;
 • вагітності та пологів;
 • карантину, накладеного санепідемслужбою;
 • переведення за медичним висновком на легшу роботу;
 • протезування у стаціонарі;
 • санітарно-курортного лікування.

Лікарняний лист у разі хвороби дитини не надають працівникам під час:

За таких обставин листок непрацездатності можна отримати у день виходу на роботу.

Також заборонено видавати лікарняний лист для догляду за:

 • хронічно хворим у період ремісії;
 • здоровою дитиною під час карантину;
 • хворою дитиною від 14 років на стаціонарному лікуванні (п. 3.15 Інструкції № 455).

Коли лікарняні працівникам не виплачують

Лікарняні не оплачують (ст. 23 Закону № 1105):

 • у разі травматизму або захворювання особи при вчиненні злочину;
 • якщо особа заподіяла шкоду своєму здоров’ю, аби ухилитися від роботи, або якщо симулює хворобу;
 • під час арешту або під час проходження судмедекспертизи;
 • під час примусового лікування за постановою суду;
 • у разі хвороби чи травми, отриманої через алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння;
 • під час відпусток: без збереження заробітної плати, творчої, у зв’язку з навчанням;
 • якщо працівник порушує режим, встановлений лікарем, не відвідує лікаря чи не проходить медичну комісію (право на лікарняні втрачається з дня порушення).

Розрахунок лікарняних 2018 – враховуємо страховий стаж

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу працівника та часу, за який він його набув.

Зверніть увагу!

Із 11.10.2017 діють зміни, які парламентарі внесли у Закон № 1105. Ці зміни зачепили й порядок зарахування стажу. Тепер до страхового стажу також зараховують період, коли особа:

 • перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • отримувала виплати за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності);
 • працювала на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Закону № 1105;
 • сплачувала ЄСВ з 1 січня 2016 року, хоч і не підлягала страхуванню.

Відсоток середньої заробітної плати, яку працівник отримає за дні хвороби залежно від кількості відпрацьованих років, ми навели у таблиці. Цей відсоток однаковий як для роботодавця (ч. 5 Порядку № 440), так і для ФСС (ст. 24 Закону № 1105).

Страховий стаж працівника, роки

% середньої заробітної плати

До 3

50

3-5

60

5-8

70

8 і більше

100

Лікарняний в розмірі 100% середньої заробітної плати незважаючи на розмір страхового стажу отримують:

 • чорнобильці 1-3 категорій;
 • батьки або опікуни дитини віком до 14 років, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • донори;
 • жертви нацистських переслідувань;
 • ветерани війни;
 • учасники АТО (ст. 24 Закону № 1105).

Виплата лікарняних працівникам на місяць не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ. У 2018 році база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат (55 845 грн).

Як оплачувати лікарняні та декретні по-новому

Розрахунок лікарняних 2018 року
Микола ПОСТЕРНАК експерт із соціального страхування
Розрахунок лікарняних та декретних здійснюйте за новими правилами. Також зважте, що не терпить помилок заповнення нової форми заяви розрахунку для лікарняних, яка почала діяти з 01.10.2018. Покроково і з прикладами про те, як: • заповнити нову заяву-розрахунок; • обчислити суму допомоги з тимчасової непрацездатності; • визначити, як обмежити розмір допомоги особам, страховий стаж яких менше шести місяців:

Алгоритм нарахування лікарняних

Щоб провести розрахунок лікарняних, спершу потрібно визначити середню заробітну плату працівника. Робимо це за Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок № 1266). Послідовність дій наведемо у вигляді кроків.

Крок 1. Визначаємо розрахунковий період. При цьому зважаємо на час роботи працівника в установі (п. 25-27 Порядку № 1266):

Відпрацьовано

Розрахунковий період

1 рік і більше

12 календарних місяців

До 1 року

Фактично відпрацьовані повні місяці

До 1 місяця

Трудові календарні дні

Крок 2. Віднімаємо від розрахункового періоду календарні дні або місяці, які працівник не відпрацював з поважних причин (п. 3 Порядку № 1266):

 • лікарняний;
 • лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустку за власний рахунок;
 • відпустку для догляду за дитиною віком до трьох і шести років.

Крок 3. Враховуємо обов’язкові для розрахунку середньоденної зарплати виплати. Це ті ж виплати, відомості про які містить Звіт з ЄСВ у додатку 4 (п. 32 Порядку № 1266).

Разові заохочувальні та компенсаційні виплати під час нарахування лікарняних враховуються повністю (якщо входять до бази нарахування ЄСВ), коли працівник пропустив лише частину місяця, якщо повний місяць — не враховуються (лист Мінсоцполітики від 25.08.2015 № 5.2-32-1380).

Крок 4. Розрахуємо середньоденну заробітну плату за формулою (п. 3 Порядку № 1266):

дохід за 12 місяців ÷ кількість днів розрахункового періоду = середньоденна зарплата

Якщо у розрахунковому періоді працівник з відпрацював менше 180 календарних днів або з поважних причин не мав заробітку, формула виглядатиме так (п. 5 Порядку № 1266):

тарифний оклад (або мінімалка) ÷ середньомісячна кількість календарних днів (30,44) = середньоденна зарплата

Зверніть увагу!

Якщо працівник працює в установі на умовах неповного робочого часу, для розрахунку використовуємо відповідну частину тарифного окладу (мінімальної заробітної плати).

Крок 5. Розраховуємо максимальну величину бази нарахування ЄСВ (МВБН ЄСВ) за один календарний день та порівнюємо її з середньоденною зарплатою:

МВБН ЄСВ за останній місяць розрахункового періоду ÷ 30,44 = МВБС ЕСВ за 1 к. д.

Якщо середньоденна зарплата:

 • нижча — розраховуємо за середньоденною зарплатою;
 • вища — розраховуємо за МВБН ЄСВ.

Крок 6. Розрахунок лікарняних проводимо за формулою (п. 2 Порядку № 1266):

середньоденна зарплата × % середньої заробітної плати × кількість днів непрацездатності = сума лікарняних

Як розрахувати лікарняні працівникам, ви можете розглянути у Прикладі.

Приклад розрахунку лікарняних у 2018 році

Працівник за пропущені дні роботи з 17.01.2018 по 31.01.2018 (15 к. дн.) приніс листок непрацездатності. Розрахунковий період — січень 2017 — грудень 2018 року. Зарплата за цей час — 134 072 грн (у т. ч. відпускні і доплата за вислугу років). Працівник був у відпустці за свій рахунок 6 днів, на лікарняному — 9, і отримав оплату за ці дні — 2087 грн. Стаж працівника — 7 років, тобто використовуємо для розрахунку 70% середньої заробітної плати.

1) Визначаємо розрахунковий період:

365 днів – 6 днів – 9 днів = 350 днів

2) Обчислюємо дохід за 12 місяців:

134 072 грн – 2087 грн = 131 985 грн

3) Розраховуємо середньоденну зарплату:

131 985 грн ÷ 350 днів = 377,10 грн

4) Визначаємо МВБС ЕСВ за один календарний день:

55 845 ÷ 30,44 = 1834,59 грн

5) Порівнюємо середньоденну зарплату і МВБС ЕСВ за 1 к. д.:

377,10 грн < 1834,59 грн

Середньоденна зарплата нижча, отже лікарняні розраховуємо за нею.

6) Розрахунок лікарняних:

377,10 грн × 15 днів × 70% = 3959,55 грн

Оподатковуємо лікарняні

Для початку визначимося, який податок вираховуємо:

 • 18% ПДФО і 1,5% військовий збір — у частині утримань;
 • 22% (для усіх працівників) і 8,41% (для інвалідів) ЄСВ — у частині нарахувань.

Оплатити утриманий ПДФО та військовий збір потрібно протягом 30 днів після місяця утримання (п. 168, п. 16 розд. XX ПК). Для звітування призначена форма 1ДФ. У ній вказуємо лікарняні в одному рядку у складі загального доходу з позначкою «101».

ЄСВ 2018 нараховуємо на зарплату без відрахувань податків. При цьому зарплата не повинна бути нижчою за мінімальну (ст. 8. Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI). Якщо зарплата нижча, ЄСВ вираховуємо з мінімальної зарплати. Сплатити ЄСВ потрібно до 20 числа наступного місяця. Відомості про лікарняні звіт з ЄСВ відображає у додатку 4 в окремому рядку з кодом 29 (для інвалідів — 36).

Оплата лікарняних, якщо страховий стаж менше шести місяців

Зміни до Закону № 1105 зачепили, зокрема, порядок обмеження розміру страхових виплат для працівників, страховий стаж яких за останні 12 місяців роботи менше шести місяців.

Тож нарахування лікарняних 2018 року працівникам, які відпрацювали менше шести місяців і при цьому за рік перед страховим випадком мають менше шести місяців страхового стажу, здійснюйте з урахуванням обмежень, визначених Законом № 1105 та Порядком № 1266:

Розмір страхових виплат відповідно до:

частини 4 статті 19 Закону № 1105

пункту 29 Порядку № 1266

не більший за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку

у розрахунку на місяць не вищий за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у місяці настання страхового випадку

Зміни до Закону № 1105 значно спростили розрахунок лікарняних працівникам, а також врегулювали розбіжності щодо обмеження мінімального і максимального розмірів страхових виплат у розрахунку на місяць. Адже раніше якщо лікарняні в розрахунку на місяць перевищували розмір мінімальної зарплати, їх потрібно було обмежувати. Наразі лікарняні можуть бути більшими за розмір мінімальної зарплати у місяцях, що мають 31 день. 

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів та отримайте:


➤ нові КЕКВ 2019-го
➤ лайфхаки з анулювання актів ревізії
➤ понад 700 рішень щоденних робочих ситуацій
➤ користування онлайн-сервісами без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати