Головбух: Бюджет

Податкова декларація з плати за землю: як заповнити

 • 14 лютого 2018
 • 10449

Щомісяця до 20 числа бюджетні установи — землекористувачі чи орендарі земельних ділянок мають подавати до ДФС звітність з плати за землю — податкову декларацію. Податкова декларація з плати за землю 2018 року — із оновленою формою. Розглянемо, як її заповнювати.

Бланк податкової декларації з плати за землю

Нова форма податкової декларації з плати за землю затверджена наказом Мінфіну від 16.06.2015 № 560. Зміни до неї Мінфін вніс наказом від 23.01.2017 № 9.

Форма податкової декларації з плати за землю

Заповнення декларації з плати за землю

Порядок заповнення декларації з плати за землю дещо різниться для платників:

 • земельного податку (землекористувачів);
 • орендної плати за землю (орендарів земельних ділянок державної або комунальної власності).

Як і інша звітність, податкова декларація з плати за землю умовно поділяється на три частини:

 • вступна;
 • основна;
 • кінцева.

Розглянемо, як заповнювати кожну з них.

Вступна частина

Вступна частина декларації складається з семи полів, кожне з яких має один або більше реквізитів.

Поле 1. Податкова декларація на землю має порядковий номер. Його потрібно вказати у комірці, що відповідає земельному податку або орендній платі. Якщо ваша установа є одночасно землекористувачем і орендарем, подавайте дві податкові декларації за типом декларації «звітна» з порядковим номером:

 • 1 — у комірці, що відповідає земельному податку;
 • 1 — у комірці, що відповідає орендній платі.

У комірці, де податкова декларація за землю має містити відмітку про тип («звітна», «звітна нова», «уточнююча»), поставте символ «×».

Після типу податкової декларації зазначте, за який період її подаєте:

 • за «2018» рік — якщо подаєте податкову декларацію один раз на рік (станом на 01.01.2018);
 • за «01» місяць — якщо вирішили подавати податкову декларацію щомісяця.

У реквізиті «починаючи з» зазначте дату у форматі ЧЧ.ММ, з якої набули право на земельну ділянку або уклали договір оренди.

Поля 2, 3 і 4 мають лише по одному реквізиту:

 • повне найменування установи;
 • код ЄДРПОУ установи;
 • код основного виду економічної діяльності установи (КВЕД).

Далі декларація на землю містить Поле 5. У ньому — шість реквізитів:

 • податкова адреса (вулиця, № будинку, № офісу, населений пункт, район (якщо населений пункт не є райцентром), область (якщо місто не є обласним центром);
 • поштовий індекс;
 • міжміський код;
 • телефон;
 • факс;
 • електронна адреса.

(два останні заповнювати не обов’язково)

Податкова декларація з плати за землю: як заповнити  Податкова адреса має відповідати адресі, зазначеній у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

У Полі 6 податкова декларація з плати за землю 2018 року має містити найменування органу ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки, до якого подаєте податкову декларацію.

У Полі 7 вкажіть код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Якщо установа отримала у постійне користування кілька земельних ділянок на території різних сільських, селищних чи міських рад, код КОАТУУ теж буде різний. Тож податкові декларації потрібно подавати окремо за кожним кодом органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки.

Основна частина

Основна частина декларації складається з трьох розділів:

 1. Розрахунок суми земельного податку;
 2. Розрахунок суми орендної плати;
 3. Розрахунок податкового зобов’язання.

Якщо ви сплачуєте земельний податок, у декларації заповнюйте розділи І і ІІІ, якщо ж виплачується орендна плата за землю — розділи ІІ і ІІІ.

Податкова декларація з плати за землю землекористувача: розділ І

Розділ І «Розрахунок суми земельного податку» має табличну форму і містить 17 граф.

У графі 1 зазначте номер за порядком відповідного запису у рядку.

У графі 2 «Категорія земельних ділянок» вкажіть двозначний код цільового призначення земельної ділянки за Класифікацією видів цільового призначення земель, тобто числовий код від 01 до 18. Він, як правило, зазначений у документах на право власності земельними ділянками.

У графі 3 декларація на землю має містити відомості про вид права на земельну ділянку. Тож вкажіть число:

 • 1 — якщо власність;
 • 2 — якщо постійне користування.

У графі 4 зазначте серію і номер документа, що посвідчує право власності та/або користування земельною ділянкою.

У графах 5 і 6 вкажіть дату у форматі ДД.ММ.РРРР і номер державного акта на земельну ділянку, якщо маєте такий документ.

У графі 7 зазначте кадастровий номер земельної ділянки, якщо такий є.

У графах 8 або 9 вкажіть розмір площі земельної ділянки у тих одиницях виміру, які зазначені у документах на землю (га чи м кв.). Врахуйте, що гектари декларація з плати за землю має відображати чотирма десятковими знаками, а квадратні метри — двома.

У графі 10 зазначте суму за одиницю площі (за га чи м кв.) з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки землі, якщо проводили нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Якщо оцінку земельної ділянки не проводили (для земельних ділянок поза межами населеного пункту), графу 10 не заповнюйте, а у графі 11 зазначте нормативну грошову оцінку одиниці площі ріллі по області з урахуванням коефіцієнта індексації.

З коефіцієнтами індексації можна ознайомитись із листа Держгеокадастру від 11.01.2018 № 6-28-0.22-244/2-18, а з нормативною грошовою оцінкою одиниці площі ріллі по області — на сайті Держгеокадастру.

У графі 12 податкова декларація з плати за землю 2018 року містить дані про ставку земельного податку згідно з рішенням місцевої ради про встановлення місцевих податків і зборів саме на 2018 рік. Якщо таке рішення місцева рада не прийняла, застосовуйте ставки, які діяли до 31.12.2017 (пп. 12.3.5 ПК).

Далі обчисліть річну суму земельного податку та зазначте її у графі 13.

Податкова декларація з плати за землю: як заповнити  Як обчислити річну суму земельного податку

Якщо ваша установа за рішенням місцевої ради отримала пільги зі сплати земельного податку, відомості про ці пільги теж має відображати податкова декларація на землю.

У графі 14 зазначте код пільги з плати за землю. Ці коди можна дізнатися з Довідника № 85/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 31.12.2017. Для бюджетних установ існує 12 кодів пільг, ми навели їх у таблиці.

Код пільги залежно від закладу, який має пільгу

Код пільги

Установа/заклад, звільнені від сплати земельного податку

Підстава

18010572

Бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджує КМУ

Пп. 282.1.3 ПК

18010511

Заклади культури

Пп. 282.1.4 ПК

18010550

Заклади науки (крім національних та державних дендрологічних парків)

18010551

Заклади освіти

18010552

Заклади охорони здоров’я

18010553

Заклади соціального захисту

18010554

Заклади фізичної культури та спорту

18010579

Заклади дошкільної освіти

18010580

Заклади загальної середньої освіти 

18010587

Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку

Пп. 282.1.5 ПК

18010588

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи

18010510

Пільги щодо земельного податку, встановлені місцевими радами

П. 284.1 ПК

У графі 15 зазначте розмір пільги, а в графі 16 — її суму. Для установ, звільнених від сплати земельного податку, сума пільги дорівнюватиме сумі земельного податку. Відповідно у графі 17 вкажіть «0».

Після цього обов’язково заповніть рядок «Усього».

Податкова декларація з плати за землю орендаря: розділ ІІ

Якщо ви орендуєте земельну ділянку державної або комунальної власності, у полі 1 вступної частини декларації зазначте порядковий номер у комірці, що відповідає орендній платі, а розділ І не заповнюйте — лише розділи ІІ і ІІІ.

Розділ ІІ «Розрахунок суми орендної плати» має табличну форму з 12 граф.

У графі 1 вкажіть порядковий номер запису (рядка).

У графі 2 податкова декларація з плати за землю має містити відомості про категорію земельних ділянок. Вкажіть тут двозначний код цільового призначення земельної ділянки згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель. Він має бути у договорі оренди, якщо ж ні — уточніть у орендодавця.

У графах 3 і 4 зазначте реквізити договору оренди земельної ділянки:

 • дату у форматі ДД.ММ.РРРР;
 • номер договору.

У графах 5 і 6 наведіть відомості про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки:

 • дату реєстрації — у форматі ДД.ММ.РРРР;
 • номер, за яким цей договір зареєстрований (не ототожнюйте з номером договору із графи 4).

У графі 7 зазначте кадастровий номер земельної ділянки, якщо такий є.

Із договору оренди декларація на землю дублює відомості у графах:

 • 8 або 9 — площу земельної ділянки в га або м кв.;
 • 10 — суму нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 • 11 — розмір орендної плати у відсотках.

У графі 12 зазначте річну суму орендної плати.

Податкова декларація з плати за землю: як заповнити  Як обчислити річну суму орендної плати

Заповнення декларації з плати за землю у цьому розділі завершується рядком «Усього».

Розділ ІІІ «Розрахунок податкового зобов’язання»

Далі податкова декларація з плати за землю містить Розділ ІІІ табличної форми з 15 граф.

Якщо подаєте податкову декларацію з плати за землю типу «звітна» чи «звітна нова», заповніть рядок 3 у розрізі граф:

 • 2 — зазначте рік — 2018;
 • 3 — перенесіть суму із рядка «Усього» графи 17 розділу І (якщо декларуєте земельний податок) або із рядка «Усього» графи 12 розділу ІІ (якщо звітуєте про орендну плату);
 • 4-15 — заповнюйте у розрізі місяців 1/12 річної суми, що зазначена у рядку 3 графи 3 розділу ІІІ.

Рядки 4-8 заповнюйте лише коли подається декларація на землю типу «уточнююча».

У рядку 9 податкової декларації зазначте кількість аркушів доповнення до декларації, якщо таке подаєте. Доповнення зазначайте у табличній формі. При цьому поясніть мотиви його подання.

Кінцева частина

У кінцевій частині податкова декларація з плати за землю 2018 року має містити дату складання у форматі ДД.ММ.РРРР.

Заповнену декларацію підписує керівник установи (або уповноважена особа) та головний бухгалтер (або особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку). Керівник засвідчує свій підпис печаткою.

Про осіб, які підписали податкову декларацію, у відповідних комірках зазначте:

 • ініціали й прізвище;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).

Заповнена й підписана декларація з плати за землю подається до органу ДФС.

Якщо ви подали податкову декларацію раніше, але згодом виявили у ній помилки, подайте нову типу «звітна нова» за порядковим номером «1» до 20 числа. Нову податкову декларацію вважатимуть остаточною, а попередню не братимуть до уваги.

Зразок заповнення декларації з плати за землю

Аби впевнитися, що ваша податкова декларація з плати за землю заповнена без помилок, звірте її із запропонованим зразком.

Декларація з плати за землю: зразок заповнення

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися