Активуйте подарунковий доступ до журналу

Головбух: Бюджет

Коли стане реальністю рамкова угода в сфері публічних закупівель

 • 7 лютого 2018
 • 5585

Замовники вже давно очікують можливості укладати рамкові угоди і в такий спосіб проводити довготермінові закупівлі товарів широкого вжитку. Здавалося б, для цього вже є потрібні передумови: і закон, і підзаконний акт. Але поки що немає технічної можливості в самій електронній системі закупівель. Коли ж рамкові закупівлі стануть реальністю і який порядок проведення закупівлі передбачає рамкова угода?

Так, рамкова угода урегульована на законодавчому рівні — статтею 13 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922). А механізм її укладення і виконання детально прописаний у Порядку укладання і виконання рамкових угод, затвердженому наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2007 № 1372 (далі — Порядок № 1372).

Визначення, що таке рамкова угода, містить стаття 1 Закону № 922.

Рамкова угода — це правочин, який укладають один чи кілька замовників (централізовані закупівельні організації; далі — ЦЗО) у порядку, встановленому Законом № 922, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі, щоб визначити основні умови закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди.

Тобто коли кільком замовникам потрібно закупити одну й ту саму продукцію (один і той самий предмет закупівлі), аби обрати постачальника, вони можуть провести закупівлі, уклавши рамкову угоду. Так вдасться об’єднати однорідні закупівлі, що повторюються, в рамках однієї процедури торгів. І не потрібно буде щоразу для таких стандартних закупівель проводити повторні торги.

Тож очевидною є економія коштів та часу таких замовників.

Є ще й низка інших переваг, що їх дає замовникам і учасникам рамкова угода публічні закупівлі.

Передусім варто згадати про таку перевагу, як можливість налагодити тривалу ділову співпрацю. Адже рамкову угоду можна укладати строком до чотирьох років. До того ж можна сформувати зведену потребу в інтересах кількох замовників та провести меншу кількість торгів.

Звичайно, рамкові угоди мають не лише плюси. Вони можуть нести і потенційні ризики. А саме:

 • обмеження конкуренції на ринку на час дії рамкової угоди;
 • зменшеної гнучкості замовника у разі появи якісніших і новітніших товарів (за тими самими або навіть нижчими цінами) і продавців;
 • замовник має право відмовитися укласти договір про закупівлю за рамковою угодою.

Як бачимо, ризики є, і замовники в своїй роботі мають обов’язково про них пам’ятати.

Проводять закупівлі за рамковою угодою у порядку, передбаченому для процедури процедури відкритих торгів.

Оскільки чекати залишилося зовсім не багато, варто почати опановувати сам механізм «рамок».

Хто і коли укладає рамкову угоду

Будь-який замовник має право проводити процедури закупівель, щоб придбати товари чи послуги за рамковими угодами. Перелік товарів і послуг, які можуть закуповувати замовники за такими угодами, наразі жодними нормами не обмежений (на відміну від вимог, під які потрапляла рамкова угода).

Закупівлю за рамковими угодами можуть проводити:

 • замовник;
 • ЦЗО в інтересах замовників.

Відповідно, рамкову угоду укладають:

Хто

За яких умов

замовник та учасники-переможці

якщо закупівлю за такою угодою проводить замовник

ЦЗО, усі замовники, в інтересах яких проводиться така закупівля, а також усі учасники-переможці

якщо закупівлю за такою угодою проводить ЦЗО

Сторони рамкової угоди укладають її, керуючись:

 • Цивільним кодексом України;
 • Господарським кодексом України;
 • Законом № 922;
 • Порядком № 1372.

І що важливо — рамкові угоди повинні діяти за суворими законодавчими нормами з дотриманням принципів публічних закупівель:

 • конкуренції;
 • рівного ставлення;
 • прозорості.

У жодному разі замовник не може нехтувати й загальними правилами публічних закупівель.

Як планувати закупівлю за рамковою угодою

Необхідною передумовою процедур публічних закупівель є їх наявність у річному плані закупівель (ч. 1 ст. 4 Закону № 922).

Тому кожну закупівлю слід запланувати у річному плані за формою, затвердженою наказом Мінекономрозвитку від 22.03.2016 № 490 (далі — Наказ № 490).

Проте під час планування закупівлі за рамковою угодою замовники не лише керуються статтею 4 Закону № 922, а й ураховують вимоги Порядку № 1372. Що ж саме вимагає Порядок № 1372 в частині планування? Все залежить від того, замовник чи ЦЗО проводитиме закупівлю за рамковою угодою.

Якщо таку закупівлю проводитиме замовник, він і складатиме план. У такому разі він враховує важливий нюанс: коли зазначатиме розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувану вартість предмета закупівлі у річному плані, вкаже орієнтовний річний обсяг закупівлі. А якщо рамкову угоду він укладає на строк менше одного року, — орієнтовний обсяг такої закупівлі.

Якщо ж закупівлю в інтересах замовника проводитиме ЦЗО, на її плечі ляже і планування такої закупівлі. Натомість замовник у своєму річному плані цю закупівлю не відображатиме.

ЦЗО оприлюднює у власному річному плані закупівель інформацію про таку закупівлю. У ньому вона додатково зазначає для замовників, в інтересах яких вона проводить закупівлю:

 • найменування;
 • місцезнаходження;
 • код за ЄДРПОУ.

Якщо рамкову угоду укладають на строк більше одного року, в наступні роки у річному плані закупівель замовника/ЦЗО в полі «Примітки» зазначають номер процедури закупівлі в ЕСЗ, за якою сторони уклали рамкову угоду.

Який порядок закупівлі

Як ми говорили, рамкова угода передбачає такий самий порядок закупівлі, як і відкриті торги. Але — за особливими правилами, встановленими Порядком № 1372.

Стосовно оголошення про проведення закупівлі за рамковою угодою, то його замовник/ЦЗО оприлюднює за формою оголошення про проведення відкритих торгів, затвердженою Наказом № 490. Однак має заповнити також «особливі» поля:

 • строк, на який укладають рамкову угоду;
 • кількість учасників, з якими буде укладена рамкова угода. Це поле можна не заповнювати, якщо рамкову угоду укладуть з одним учасником;
 • найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ замовників, в інтересах яких проводять закупівлю за рамковою угодою, — якщо таку закупівлю проводить ЦЗО;
 • очікувану ціну за одиницю товару (послуги).

Має свої особливості і тендерна документація. У ній вказують також:

 • орієнтовні строки та/або графіки, за якими постачальники постачатимуть товари (надаватимуть послуги);
 • проект рамкової угоди, зміст якої має відповідати вимогам, визначеним у розділі IV Порядку № 1372. У проекті визначають всі істотні умови договору про закупівлю. Якщо, звичайно, не йдеться про закупівлю за рамковою угодою за конкурентним відбором, коли встановити всі істотні умови неможливо.

До відома

Положення Порядку № 1372, що регулюють закупівлі за рамковою угодою із застосуванням конкурентного відбору, наберуть чинності 01.01.2019.

Замовник/ЦЗО може вимагати від учасника надати забезпечення тендерної пропозиції (п. 4 розд. 3 Порядку № 1372). Однак розмір такого забезпечення Мінекономрозвитку обмежив. Так, у грошовому виразі він не може перевищувати:

Скільки

За якої умови

3% орієнтовного річного обсягу закупівлі

якщо рамкову угоду сторони уклали на кілька років

3% орієнтовного обсягу закупівлі

якщо рамкову угоду сторони уклали менше ніж на один рік

Пропозиція без потрібного документа: відхиляти чи дозавантажувати

У своїй тендерній пропозиції учасники обов’язково зазначають ціну за одиницю товару (послуги).

До того ж і подання тендерної пропозиції учасниками, і повернення забезпечення тендерної пропозиції має відбуватися за вимогами Закону № 922.

Це важливо!

Аби закупівля за рамковою угодою відбулася, мають надійти не менше трьох тендерних пропозицій від трьох учасників. Якщо замовник/ЦЗО отримає менше трьох пропозицій або до оцінки будуть допущені менше трьох пропозицій, він муситиме дотримати вимог абзаців 5 і 6 частини 1 статті 31 Закону № 922 і відмінити закупівлю.

Як укладається рамкова угода

Замовник/ЦЗО після розгляду та оцінки тендерних пропозицій ухвалює рішення про намір укласти рамкову угоду. Далі після прийняття такого рішення протягом одного дня  він має розмістити в ЕСЗ повідомлення про намір укласти рамкову угоду за формою, затвердженою Наказом № 490.

Це важливо!

У рамковій угоді зазначають найвищу ціну за одиницю товару (послуги) серед учасників, яких визначено переможцями торгів.

Слід врахувати загальні правила до укладення рамкової угоди, установлені пунктом 4 Порядку № 1372.

ПО-ПЕРШЕ, рамкова угода укладається сторонами відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника, якого визначено переможцем торгів.

ПО-ДРУГЕ, з дня прийняття рішення про намір укласти рамкову угоду до власне укладення рамкової угоди не повинно минути 45 днів.

ПО-ТРЕТЄ, сторони не можуть укласти рамкову угоду раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в ЕСЗ повідомлення про намір укласти рамкову угоду. Адже мають бути забезпечені права учасників на оскарження рішення замовника/ЦЗО.

Рамкова угода, що її підписали замовник та щонайменше три учасники-переможці, чинна для усіх. Так само, як і рамкова угода ЦЗО, яку підписали щонайменше один із замовників, в інтересах яких ЦЗО проводила закупівлю за рамковою угодою, а також щонайменше три учасники-переможці.

А як бути, якщо учасники-переможці чи замовники, в інтересах яких ЦЗО проводила закупівлю, відмовляються підписувати рамкову угоду? Є чіткий порядок дій за таких обставин. Так, якщо в 45-денний строк рамкову угоду не підписали або відмовилися її підписувати:

Хто

Які наслідки

один або кілька учасників-переможців

така рамкова угода є укладеною для тих учасників-переможців, які її підписали. Проте лише тоді, коли їх не менше трьох (абз. 1 п. 6 розд. V Порядку № 1372)

один або кілька замовників

така рамкова угода є укладеною для тих сторін рамкової угоди, які її підписали. Але за умови, що рамкову угоду підписали ЦЗО, щонайменше один із замовників, в інтересах якого проведена закупівля за рамковою угодою, а також щонайменше троє учасників-переможців (абз. 1 п. 6 розд. V Порядку № 1372)

Коли всі сторони підписали рамкову угоду, замовник/ЦЗО має оприлюднити в в ЕСЗ:

 • рамкову угоду;
 • оголошення з відомостями про рамкову угоду, за формою, затвердженою Наказом № 490. Таке оголошення оприлюднюють протягом семи днів з дня укладення рамкової угоди.

Коли за рамковою угодою укладають договір про закупівлю

Договір про закупівлю у разі «рамок» укладають:

 • замовник, у т. ч. замовник, в інтересах якого проводилася закупівля ЦЗО;
 • учасник, який визнаний переможцем відбору або конкурентного відбору.

Для цього з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю за рамковою угодою вони мають лише 10 днів. Іі що важливо — договір має бути укладений протягом строку дії пропозиції цього учасника-переможця.

Якщо переможець відбору відмовляється підписувати договір про закупівлю за рамковою угодою, замовник/ЦЗО відхиляє пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії пропозиції яких ще не минув.

Це важливо!

Учасник, який підписав договір про закупівлю за рамковою угодою, не має права:

 • передавати (відступати) права та обов’язки за таким договором будь-яким іншим особам;
 • покладати виконання зобов’язань за ним на будь-яку іншу особу.

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів та отримайте:


➤ нові КЕКВ 2019-го
➤ лайфхаки з анулювання актів ревізії
➤ понад 700 рішень щоденних робочих ситуацій
➤ користування онлайн-сервісами без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати