Головбух: Бюджет

Екологічний податок 2018: ставки і строки

 • 6 листопада 2018
 • 20330
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Низькі ставки екологічного податку в Україні порівняно з іншими країнами ЄС не стимулюють підприємства та установи до екологічної модернізації виробництва. Саме тому ставки екологічного податку щороку підвищують. Як сплачувати екологічний податок 2018 року?

Екологічна ситуація в Україні щороку погіршується. Причина тому — діяльність підприємств і установ, через яку в повітря, воду, грунти потрапляють шкідливі речовини. Щоб компенсувати цю шкоду, держава ввела екологічний податок. Хто його сплачує та який його розмір у 2018-му? Про усе по черзі.

Платники екологічного податку

Екологічний податок 2018 року зобов’язані сплачувати усі юридичні особи, якщо їх діяльність призводить до:

 • викидів шкідливих речовин у повітря;
 • скидів шкідливих речовин до річок, ставків, озер, каналів, водосховищ, моря чи підземних вод;
 • розміщення відходів;
 • утворення радіоактивних відходів, їх тимчасове зберігання понад строк, встановлений особливими умовами ліцензії.

Екологічний податок це один із загальнодержавних податків. Тож його сплачують і бюджетні установи, якщо їх діяльність шкодить природному середовищу. Як правило, — за викиди шкідливих речовин у повітря внаслідок експлуатації нерухомих агрегатів, установок, генераторів, мініелектростанцій, котелень, що використовують паливо. Також екологічний податок 2018 бюджетні установи сплачують за скиди шкідливих речовин у водойми чи водотоки або за розміщення відходів.

Екологічний податок 2018: нові ставки  Якщо відходи розміщують як вторинну сировину, вони не є об’єктом оподаткування.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Ставки екологічного податку

Ставки екологічного податку залежать від виду компоненту, речовини, яка забруднює повітря, водотоки чи водойми. Наведемо ці ставки окремо за забруднення повітря, водойм, розміщення відходів.

Бюджетні установи не утворюють і не зберігають радіоактивні відходи, тож ці відходи та ставки податку для них не розглядатимемо.

Забруднення повітря і води

Екологічний податок 2018 обчислюють за Податковим кодексом України (ПК).

Ставка екологічного податку (див. табл.) залежить від кількості шкідливої речовини (у тоннах), яка потрапляє у повітря, водотоки чи водойми. Також слід враховувати:

 • до якого класу небезпечності належить шкідлива речовина;
 • безпечний рівень концентрації шкідливої речовини в повітрі, установлений у населеному пункті;
 • гранично допустиму концентрацію цієї речовини у воді.

Ставки екологічного податку залежно від виду шкідливої речовини

Шкідлива речовина

Ставка екоподатку, грн/т

за викиди у повітря

за скиди до водойм чи водотоків

Азоту оксиди

2451,84

-

Азот амонійний у воді

-

1610,48

Аміак у повітрі

459,85

-

Ангідрид сірчистий

2451,84

-

Ацетон

919,69

-

Бенз(о)пірен у повітрі

3 121 217,74

-

Бутилацетат

552,23

-

Ванадію п’ятиокис

9196,93

-

Водень хлористий

92,37

-

Вуглецю окис

92,37

-

Вуглецю двоокис (ставка екологічного податку визначена у п. 243.4 ПК)

0,41

-

Вуглеводні

138,57

-

Газоподібні фтористі сполуки

6070,39

-

Завислі у воді речовини

-

46,19

Кадмію сполуки в повітрі

19 405,92

-

Марганець і його сполуки

19 405,92

-

Нафтопродукти у воді

-

9474,05

Нікель і його сполуки у повітрі

98 872,97

-

Нітрати у воді

-

138,57

Нітрити

-

7909,77

Озон у повітрі

2451,84

-

Органічні речовини у воді (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК) 5), з обсягу яких визначають екологічний податок

-

644,60

Ртуть у повітрі і її сполуки

103 931,28

-

Свинець і його сполуки

103 931,28

-

Сірководень у повітрі

7879,65

-

Сірковуглець

5120,56

-

Спирт н-бутиловий

2451,84

-

Стирол у повітрі

17 903,89

-

Сульфати у воді

-

46,19

Тверді речовини у повітрі

92,37

-

Фенол

11 128,67

-

Формальдегід

6070,39

-

Фосфати у воді

-

1287,18

Хлориди

-

46,19

Хром і його сполуки у повітрі

65 822,27

-

Ставка екологічного податку для інших шкідливих речовин, за якими встановлено клас небезпечності й які потрапляють у повітря через стаціонарні джерела забруднення, наведемо у таблиці.

Ставки екологічного податку залежно від класу небезпечності речовини

Шкідливі речовини

Клас небезпечності

Ставка екоподатку, грн/т

Усі речовини, які не наведено у Таблиці 1, але віднесені до небезпечних

I

17 536,42

II

4016,11

III

598,4

IV

138,57

Ставки екологічного податку за шкідливими речовинами, які не належать до речовин, що наведені у таблицях 1 і 2, слід розмежовувати за:

 • установленим у містах, селищах чи селах орієнтовно безпечним рівнем впливу речовини в повітрі;
 • гранично допустимою концентрацією шкідливої речовини у воді або орієнтовно безпечним рівнем її впливу.

Ці ставки наведемо у таблиці.

Ставки екологічного податку залежно від нормативу

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин у повітрі, мг/м куб. 

Гранично допустима концентрація речовини у воді або її орієнтовно безпечний рівень впливу, мг/л

Ставка екоподатку, грн/т

за викиди у повітря

за скиди до водойм чи водотоків

< 0,0001

738 187,86

168 743,50

0,0001-0,001

63 247,95

0,001-0,01

8737,07

122 347,23

0,01-0,1

2451,84

0,1-1,0

92,37

21 092,69

1,0-10,0

2146,63

> 10,0

429,72

Якщо шкідливі речовини не належать до тих, що наведені у таблицях 1, 2 і 3, екологічний податок 2018 за ними визначатимуть за ставками:

 • 17 536,42 грн/т — за викиди у повітря;
 • 168 743,50 грн/т — за скиди до водойм чи водотоків.
Екологічний податок 2018: нові ставки Якщо шкідливі речовини потрапляють до ставків чи озер, ставки екологічного податку за скиди цих речовин слід підвищити на коефіцієнт 1,5.

Розміщення відходів

За розміщення відходів, у т. ч. залежно від їх небезпечності, ставки екологічного податку наведемо у таблиці.

Ставки екологічного податку за розміщення відходів

Вид відходів

Клас небезпечності

Ставка податку,

грн/т

грн/одиницю

Відходи, які:

 • надзвичайно небезпечні, у т. ч.:

І

1405,65

-

 • приладдя, що містить ртуть або елементи, які мають іонізуюче випромінювання

-

865,47

 • люмінесцентні лампи

-

15,06

 • високонебезпечні

ІІ

51,20

-

 • помірно небезпечні

ІІІ

12,84

-

 • малонебезпечні

IV

5,00

-

 • малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості

-

0,49

-

Відходи без класу небезпеки

-

1405,65

-

Екологічний податок, ставки якого наведені у таблиці, слід збільшити на коефіцієнт — 3, якщо відходи розміщують:

 • на звалищах і вони продовжують забруднювати повітря атмосфери чи водойми та водотоки;
 • у межах міста, селища чи села або на відстані меншій ніж 3 км від них.

Розрахунок екологічного податку

Щокварталу екологічний податок обчислює бюджетна установа самостійно за формулами, які наведені у пунктах 249.3-249.6 ПК для кожного виду забруднення чи виду шкідливої речовини.

Так, суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою:

Екологічний податок 2018: нові ставки

де Мi — фактичний обсяг викиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками.

Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

Екологічний податок 2018: нові ставки

де Млi — обсяг скиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-того виду забруднюючої речовини у гривнях з копійками;

Кос — коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1).

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

Екологічний податок 2018: нові ставки

де Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-того виду відходів у гривнях з копійками;

Млi — обсяг відходів i-того виду в тоннах (т);

Кт — коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у пункті 246.5 статті 246 цього Кодексу;

Ко — коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.

Строки сплати податку й звітування

Установа по закінченню кварталу звітує до органів ДФС — подає податкову декларацію екологічного податку. Її форму затвердив Мінфін наказом від 17.08.2015 № 715.

Скачати бланк декларації екологічного податку

Щоквартально сплата екологічного податку здійснюється у строки, наведені у таблиці.

Граничні строки для звіту й сплати податку

Звітний

Граничний строк для

квартал

рік

звітування

сплати податку

ІV

2017

01.01.2018-09.02.2018

10.02.2018-19.02.2018

І

2018

01.04.2018-10.05.2018

11.05.2018-18.05.2018

ІІ

01.07.2018-09.08.2018

10.08.2018-17.08.2018

ІІІ

01.10.2018-09.11.2018

10.11.2018-19.11.2018

ІV

01.01.2019-11.02.2019

12.02.2019-19.02.2019

Розподіл екологічного податку між бюджетами

Після того як платіж зараховано на відповідний спецрахунок, відкритий в органі Казначейства, екологічний податок розподіляють між загальним і спеціальним фондами державного бюджету та спеціальним фондом місцевих бюджетів. Такий розподіл здійснює орган Казначейства, а не установа. Щоб зрозуміти, який бюджет наповнюватиме цей податок і в якому обсязі, наведемо пропорції його розподілу у таблиці.

Пропорції, за якими розподіляють екологічний податок між бюджетами

Вид екологічного податку

Бюджет, до якого зараховують частину (%) податку

Сільський, селищний, міський, об’єднаної територіальної громади

Обласний

Державний

Загальний фонд

Спецфонд

Екологічний податок за:

 • викиди у повітря

25

30

45

-

 • скиди до водойм чи водотоків
 • розміщення відходів
 • утворення радіоактивних відходів, їх тимчасове зберігання понад строк, що встановлений особливими умовами ліцензії

-

-

50

50

Перелік спецрахунків, на які сплачують екологічний податок, наведено для кожної адміністративно територіальної одиниці на офіційному сайті ДФС у рубриці «бюджетні рахунки».

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися