Екологічний податок 2018: нові ставки

4688
ЛЕВАДСЬКИЙ Іван
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Низькі ставки екологічного податку в Україні порівняно з іншими країнами ЄС не стимулюють підприємства та установи до екологічної модернізації виробництва. Саме тому ставки екологічного податку щороку підвищують. Цей рік не є винятком.

Екологічна ситуація в Україні щороку погіршується. Причина тому — діяльність підприємств і установ, через яку в повітря, воду, грунти потрапляють шкідливі речовини. Щоб компенсувати цю шкоду, держава ввела екологічний податок. Хто його сплачує та як зміниться його розмір у 2018-му, розглянемо у статті.

Платники екологічного податку

Екологічний податок зобов’язані сплачувати усі юридичні особи, якщо їх діяльність призводить до:

 • викидів шкідливих речовин у повітря;
 • скидів шкідливих речовин до річок, ставків, озер, каналів, водосховищ, моря чи підземних вод;
 • розміщення відходів;
 • утворення радіоактивних відходів, їх тимчасове зберігання понад строк, встановлений особливими умовами ліцензії.

Плата за землю 2018: що змінилось

Екологічний податок це один із загальнодержавних податків. Тож його сплачують і бюджетні установи, якщо їх діяльність шкодить природному середовищу. Як правило, його сплачують за викиди шкідливих речовин у повітря внаслідок експлуатації, скажімо, нерухомих агрегатів, установок, генераторів, мініелектростанцій, котельнь, що використовують паливо. Також екологічний податок 2018 бюджетні установи сплачують за скиди шкідливих речовин у водойми чи водотоки або за розміщення відходів.

Заходи ефективності замість заходів з економії

Зверніть увагу!

Якщо відходи розміщують як вторинну сировину, вони не є об’єктом оподаткування.

Ставки екологічного податку

Ставки екологічного податку залежать від виду компоненту, речовини, яка забруднює повітря, водотоки чи водойми. Наведемо ці ставки окремо за забруднення повітря, водойм, розміщення відходів. Бюджетні установи не утворюють і не зберігають радіоактивні відходи, тож ці відходи та ставки податку для них не розглядатимемо.

Бюджетний процес — 2018: на що розраховувати місцевим бюджетам

Забруднення повітря і води

Екологічний податок 2018 обчислюють за Податковим кодексом України (ПК).

Ставка екологічного податку (див. табл. 1) залежить від кількості шкідливої речовини (у тоннах), яка потрапляє у повітря, водотоки чи водойми. Також слід враховувати:

 • до якого класу небезпечності належить шкідлива речовина;
 • безпечний рівень концентрації шкідливої речовини в повітрі, установлений у населеному пункті;
 • гранично допустиму концентрацію цієї речовини у воді.

Що слід врахувати у проекті місцевого бюджету на 2018 рік

Таблиця 1

Ставки екологічного податку залежно від виду шкідливої речовини

Шкідлива речовина

Ставка екоподатку, грн/т

за викиди у повітря

за скиди до водойм чи водотоків

Азоту оксиди

2451,84

-

Азот амонійний у воді

-

1610,48

Аміак у повітрі

459,85

-

Ангідрид сірчистий

2451,84

-

Ацетон

919,69

-

Бенз(о)пірен у повітрі

3 121 217,74

-

Бутилацетат

552,23

-

Ванадію п’ятиокис

9196,93

-

Водень хлористий

92,37

-

Вуглецю окис

92,37

-

Вуглецю двоокис (ставка екологічного податку визначена у п. 243.4 ПК)

0,41

-

Вуглеводні

138,57

-

Газоподібні фтористі сполуки

6070,39

-

Завислі у воді речовини

-

46,19

Кадмію сполуки в повітрі

19 405,92

-

Марганець і його сполуки

19 405,92

-

Нафтопродукти у воді

-

9474,05

Нікель і його сполуки у повітрі

98 872,97

-

Нітрати у воді

-

138,57

Нітрити

-

7909,77

Озон у повітрі

2451,84

-

Органічні речовини у воді (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК) 5), з обсягу яких визначають екологічний податок

-

644,60

Ртуть у повітрі і її сполуки

103 931,28

-

Свинець і його сполуки

103 931,28

-

Сірководень у повітрі

7879,65

-

Сірковуглець

5120,56

-

Спирт н-бутиловий

2451,84

-

Стирол у повітрі

17 903,89

-

Сульфати у воді

-

46,19

Тверді речовини у повітрі

92,37

-

Фенол

11 128,67

-

Формальдегід

6070,39

-

Фосфати у воді

-

1287,18

Хлориди

-

46,19

Хром і його сполуки у повітрі

65 822,27

-

Ставка екологічного податку для інших шкідливих речовин, за якими встановлено клас небезпечності й які потрапляють у повітря через стаціонарні джерела забруднення, наведемо у Таблиці 2.

Де знайти рахунки для сплати єдиного соціального внеску

Таблиця 2

Ставки екологічного податку залежно від класу небезпечності речовини

Шкідливі речовини

Клас небезпечності

Ставка екоподатку, грн/т

Усі речовини, які не наведено у Таблиці 1, але віднесені до небезпечних

I

17 536,42

II

4016,11

III

598,4

IV

138,57

Ставки екологічного податку за шкідливими речовинами, які не належать до речовин, що наведені у таблицях 1 і 2, слід розмежовувати за:

 • установленим у містах, селищах чи селах орієнтовно безпечним рівнем впливу речовини в повітрі;
 • гранично допустимою концентрацією шкідливої речовини у воді або орієнтовно безпечним рівнем її впливу.

Як орган контролю розглядає скаргу платника податків

Ці ставки наведемо у Таблиці 3.

Таблиця 3

Ставки екологічного податку залежно від нормативу

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин у повітрі, мг/м куб. 

Гранично допустима концентрація речовини у воді або її орієнтовно безпечний рівень впливу, мг/л

Ставка екоподатку, грн/т

за викиди у повітря

за скиди до водойм чи водотоків

< 0,0001

738 187,86

168 743,50

0,0001-0,001

63 247,95

0,001-0,01

8737,07

122 347,23

0,01-0,1

2451,84

0,1-1,0

92,37

21 092,69

1,0-10,0

2146,63

> 10,0

429,72

Якщо шкідливі речовини не належать до тих, що наведені у таблицях 1, 2 і 3, екологічний податок 2018 за ними визначатимуть за ставками:

 • 17 536,42 грн/т — за викиди у повітря;
 • 168 743,50 грн/т — за скиди до водойм чи водотоків.

Як правильно розрахувати податок на доходи фізичних осіб

Зверніть увагу!

Якщо шкідливі речовини потрапляють до ставків чи озер, ставки екологічного податку за скиди цих речовин слід підвищити на коефіцієнт 1,5.

Розміщення відходів

За розміщення відходів, у т. ч. залежно від їх небезпечності, ставки екологічного податку наведемо у Таблиці 4.

Плануємо видатки на виготовлення проекту з відведення земельної ділянки водного фонду

Таблиця 4

Ставки екологічного податку за розміщення відходів

Вид відходів

Клас небезпечності

Ставка податку,

грн/т

грн/одиницю

Відходи, які:

 • надзвичайно небезпечні, у т. ч.:

І

1405,65

-

 • приладдя, що містить ртуть або елементи, які мають іонізуюче випромінювання

-

865,47

 • люмінесцентні лампи

-

15,06

 • високонебезпечні

ІІ

51,20

-

 • помірно небезпечні

ІІІ

12,84

-

 • малонебезпечні

IV

5,00

-

 • малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості

-

0,49

-

Відходи без класу небезпеки

-

1405,65

-

Екологічний податок, ставки якого наведені у Таблиці 4, слід збільшити на коефіцієнт — 3, якщо відходи розміщують:

 • на звалищах і вони продовжують забруднювати повітря атмосфери чи водойми та водотоки;
 • у межах міста, селища чи села або на відстані меншій ніж 3 км від них.

Заклади освіти та постійне користування землею: нові можливості чи зайвий клопіт?

Розрахунок екологічного податку

 

Щокварталу екологічний податок обчислює бюджетна установа самостійно за формулами, які наведені у пунктах 249.3-249.6 ПК у розрізі кожного виду забруднення чи виду шкідливої речовини.

Як правильно розрахувати податок на доходи фізичних осіб

Строки для звіту й сплати податку

Установа по закінченню кварталу звітує до органів ДФС — подає податкову декларацію екологічного податку. Її форму затвердив Мінфін наказом від 17.08.2015 № 715.

Звіт про власний капітал: складаємо вперше

Щоквартально сплата екологічного податку здійснюється у строки, наведені у Таблиці 5.

Таблиця 5

Граничні строки для звіту й сплати податку

Звітний

Граничний строк для

квартал

рік

звітування

сплати податку

ІV

2017

01.01.2018-09.02.2018

10.02.2018-19.02.2018

І

2018

01.04.2018-10.05.2018

11.05.2018-18.05.2018

ІІ

01.07.2018-09.08.2018

10.08.2018-17.08.2018

ІІІ

01.10.2018-09.11.2018

10.11.2018-19.11.2018

ІV

01.01.2019-11.02.2019

12.02.2019-19.02.2019

Після того як платіж зараховано на відповідний спецрахунок, відкритий в органі Казначейства, екологічний податок розподіляють між загальним і спеціальним фондами державного бюджету та спеціальним фондом місцевих бюджетів. Такий розподіл здійснює орган Казначейства, а не установа. Щоб зрозуміти, який бюджет наповнюватиме цей податок і в якому обсязі, наведемо пропорції його розподілу у Таблиці 6.

Приймаємо готівкою благодійну допомогу

Таблиця 6

Пропорції, за якими розподіляють екологічний податок між бюджетами

Вид екологічного податку

Бюджет, до якого зараховують частину (%) податку

Сільський, селищний, міський, об’єднаної територіальної громади

Обласний

Державний

Загальний фонд

Спецфонд

Екологічний податок за:

 • викиди у повітря

25

30

45

-

 • скиди до водойм чи водотоків
 • розміщення відходів
 • утворення радіоактивних відходів, їх тимчасове зберігання понад строк, що встановлений особливими умовами ліцензії

-

-

50

50

Як відбувається Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками

Перелік спецрахунків, на які сплачують екологічний податок, наведено для кожної адміністративно територіальної одиниці на офіційному сайті ДФС у рубриці «бюджетні рахунки».Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи

Освітні заходи

Отримайте нові знання

Взяти участь

© Головбух: Бюджет, 2017. Усі права захищено
Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу

Тижневик «Головбух: Бюджет», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14859-3830Р від 29.01.2009

Журнал «Держзакупівлі», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18739-7539Р від 14.02.2012

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професіоналів

Заповніть форму та отримайте:

 • допомогу у розв'язанні складних робочих ситуацій
 • запрошення на освітні заходи
 • сповіщення про бухгалтерські новини

 • Щиро ваш, портал «Бюджетник»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль