Усі виплати у супертаблиці

Головбух: Бюджет

Екологічний податок 2019: ставки і строки

31 жовтня 2019
38782
Середній бал: 0 із 5
експерт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ

Низькі ставки екологічного податку в Україні порівняно з іншими країнами ЄС не стимулюють підприємства та установи до екологічної модернізації виробництва. Саме тому ці ставки щороку підвищують. У якому розмірі і кому сплачувати екологічний податок 2019 року?

Екологічна ситуація в Україні щороку погіршується. Причина тому — діяльність підприємств і установ, через яку в повітря, воду, грунти потрапляють шкідливі речовини. Щоб компенсувати цю шкоду, держава ввела екологічний податок.

Із 01.01.2019 ставки екологічного податку змінилися. Крім того, із 2019 року ДФС по-новому визначає тих осіб, хто сплачує екологічний податок. Відповідні зміни до розділу VIII ПК вніс Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628-VIII (далі — Закон № 2628). Про усе по черзі.

Платники екологічного податку

Екологічний податок 2019 року зобов’язані сплачувати усі юридичні особи, якщо їх діяльність призводить до:

 • викидів шкідливих речовин у повітря;
 • скидів шкідливих речовин до річок, ставків, озер, каналів, водосховищ, моря чи підземних вод;
 • розміщення відходів;
 • утворення радіоактивних відходів, їх тимчасове зберігання понад строк, встановлений особливими умовами ліцензії.

Платниками екологічного податку є й бюджетні установи, якщо їх діяльність шкодить природному середовищу, оскільки це один із загальнодержавних податків. Як правило, бюджетники сплачують за:

 • викиди шкідливих речовин у повітря внаслідок експлуатації нерухомих агрегатів, установок, генераторів, мініелектростанцій, котелень, що використовують паливо;
 • скиди шкідливих речовин у водойми чи водотоки;
 • розміщення відходів. Якщо відходи розміщують як вторинну сировину, вони не є об’єктом оподаткування.

Екологічний податок  З 2019 року ДФС по-новому визначатиме платників, які справляють екоподаток за викиди двоокису вуглецю. До них тепер належать суб’єкти, у яких сукупний річний обсяг викидів двоокису вуглецю за даними форми статистичної звітності 2-ТП повітря за 2018 рік перевищує 500 т.

Ставки екологічного податку 2019 року

Ставки екологічного податку залежать від виду компоненту, речовини, яка забруднює повітря, водотоки чи водойми. Наведемо ці ставки окремо за забруднення повітря, водойм, розміщення відходів, ураховуючи зміни з 01.01.2019, внесені Законом № 2628.

Зважте на те, що бюджетні установи не утворюють і не зберігають радіоактивні відходи, тож ставки податку для цих відходів не розглядатимемо.

Коди бюджетної класифікації для сплати екоподатку

Екологічний податок за забруднення повітря і води

Екоподаток обчислюють за Податковим кодексом України (ПК). Його ставка (див. табл.) залежить від кількості шкідливої речовини (у тоннах), яка потрапляє у повітря, водотоки чи водойми. Також слід враховувати:

 • до якого класу небезпечності належить шкідлива речовина;
 • безпечний рівень концентрації шкідливої речовини в повітрі, установлений у населеному пункті;
 • гранично допустиму концентрацію цієї речовини у воді.

Ставки екологічного податку залежно від виду шкідливої речовини

Шкідлива речовина

Ставка екоподатку, грн/т

за викиди у повітря

за скиди до водойм чи водотоків

Азоту оксиди

2451,84

-

Азот амонійний у воді

-

1610,48

Аміак у повітрі

459,85

-

Ангідрид сірчистий

2451,84

-

Ацетон

919,69

-

Бенз(о)пірен у повітрі

3 121 217,74

-

Бутилацетат

552,23

-

Ванадію п’ятиокис

9196,93

-

Водень хлористий

92,37

-

Вуглецю окис

92,37

-

Вуглецю двоокис (нова ставка з 01.01.2019)

10,00*

-

Вуглеводні

138,57

-

Газоподібні фтористі сполуки

6070,39

-

Завислі у воді речовини

-

46,19

Кадмію сполуки в повітрі

19 405,92

-

Марганець і його сполуки

19 405,92

-

Нафтопродукти у воді

-

9474,05

Нікель і його сполуки у повітрі

98 872,97

-

Нітрати у воді

-

138,57

Нітрити

-

7909,77

Озон у повітрі

2451,84

-

Органічні речовини у воді (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК) 5), з обсягу яких визначають екологічний податок

-

644,60

Ртуть у повітрі і її сполуки

103 931,28

-

Свинець і його сполуки

103 931,28

-

Сірководень у повітрі

7879,65

-

Сірковуглець

5120,56

-

Спирт н-бутиловий

2451,84

-

Стирол у повітрі

17 903,89

-

Сульфати у воді

-

46,19

Тверді речовини у повітрі

92,37

-

Фенол

11 128,67

-

Формальдегід

6070,39

-

Фосфати у воді

-

1287,18

Хлориди

-

46,19

Хром і його сполуки у повітрі

65 822,27

-

* Законом № 2628 ставку податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами підвищили з 0,41 грн/т до 10 грн/т, тобто збільшили у 24,4 рази

У наступній таблиці наведемо ставки екологічного податку для інших шкідливих речовин, за якими встановлено клас небезпечності й які потрапляють у атмосферне повітря через стаціонарні джерела забруднення.

Ставки екологічного податку залежно від класу небезпечності речовини

Шкідливі речовини

Клас небезпечності

Ставка екоподатку, грн/т

Усі речовини, що належать до небезпечних, але не наведені у Таблиці 1

I

17 536,42

II

4016,11

III

598,4

IV

138,57

Ставки за шкідливими речовинами, які не увійшли до таблиць 1 і 2, слід розмежовувати за:

 • установленим у містах, селищах чи селах орієнтовно безпечним рівнем впливу речовини в повітрі;
 • гранично допустимою концентрацією шкідливої речовини у воді або орієнтовно безпечним рівнем її впливу.

Ці ставки наведемо у таблиці.

Ставки екологічного податку залежно від нормативу

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин у повітрі, мг/м куб. 

Гранично допустима концентрація речовини у воді або її орієнтовно безпечний рівень впливу, мг/л

Ставка екоподатку, грн/т

за викиди у повітря

за скиди до водойм чи водотоків

< 0,0001

738 187,86

168 743,50

0,0001-0,001

63 247,95

0,001-0,01

8737,07

122 347,23

0,01-0,1

2451,84

0,1-1,0

92,37

21 092,69

1,0-10,0

2146,63

> 10,0

429,72

Екологічний податок для усіх інших шкідливих речовин визначатимуть за ставками:

 • 17 536,42 грн/т — за викиди у повітря;
 • 168 743,50 грн/т — за скиди до водойм чи водотоків.

Екологічний податок Якщо шкідливі речовини потрапляють до ставків чи озер, ставки за їх скиди підвищіть на коефіцієнт 1,5.

Екологічний податок за розміщення відходів

Скільки доведеться сплатити за розміщення відходів залежно від їх небезпечності, покажемо в наступній таблиці.

Ставки екологічного податку за розміщення відходів

Вид відходів

Клас небезпечності

Ставка податку,

грн/т

грн/одиницю

Відходи, які:

 • надзвичайно небезпечні, у т. ч.:

І

1405,65

-

 • приладдя, що містить ртуть або елементи, які мають іонізуюче випромінювання

-

865,47

 • люмінесцентні лампи

-

15,06

 • високонебезпечні

ІІ

51,20

-

 • помірно небезпечні

ІІІ

12,84

-

 • малонебезпечні

IV

5,00

-

 • малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості

-

0,49

-

Відходи без класу небезпеки

-

1405,65

-

Ставки з таблиці слід збільшити на коефіцієнт — 3, якщо відходи розміщують:

 • на звалищах і вони продовжують забруднювати повітря атмосфери чи водойми та водотоки;
 • у межах міста, селища чи села або на відстані меншій ніж 3 км від них.

А тепер з’ясуємо, як розрахувати екологічний податок.

Розрахунок екологічного податку

Щокварталу екологічний податок обчислює бюджетна установа самостійно за формулами, які наведені у пунктах 249.3-249.6 ПК для кожного виду забруднення чи виду шкідливої речовини.

Так, суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою:

Формула розрахунку екологічного податку за викиди в атмосферне повітря

де Мi — фактичний обсяг викиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками.

Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

Формула розрахунку екологічного податку за викиди у воду

де Млi — обсяг скиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-того виду забруднюючої речовини у гривнях з копійками;

Кос — коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1).

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

Формула розрахунку екологічного податку за розміщення відходів

де Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-того виду відходів у гривнях з копійками;

Млi — обсяг відходів i-того виду в тоннах (т);

Кт — коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у пункті 246.5 статті 246 цього Кодексу;

Ко — коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.

Строки сплати податку й звітування

Установа по закінченню кварталу звітує до органів ДФС. Для цього призначена податкова декларація екологічного податку. Її форму затвердив Мінфін наказом від 17.08.2015 № 715.

Як звітувати з екоподатку

Граничні строки для звіту й сплати податку

Звітний

Граничний строк для

квартал

рік

звітування

сплати податку

ІV

2018

11.02.2019

19.02.2019

І

2019

10.05.2019

20.05.2019

ІІ

09.08.2019

19.08.2019

ІІІ

11.11.2019

19.11.2019

ІV

10.02.2020

19.02.2020

Розподіл екологічного податку між бюджетами

Після того як платіж зараховано на відповідний спецрахунок, відкритий в органі Казначейства, екологічний податок розподіляють між загальним і спеціальним фондами державного бюджету та спеціальним фондом місцевих бюджетів. Такий розподіл здійснює орган Казначейства, а не установа. Щоб зрозуміти, який бюджет наповнюватиме цей податок і в якому обсязі, наведемо пропорції його розподілу у таблиці.

Пропорції, за якими розподіляють екологічний податок між бюджетами

Вид екологічного податку

Бюджет, до якого зараховують частину (%) податку

Сільський, селищний, міський, об’єднаної територіальної громади

Обласний

Державний

Загальний фонд

Спецфонд

 • викиди у повітря

25

30

45

-

 • скиди до водойм чи водотоків
 • розміщення відходів
 • утворення радіоактивних відходів, їх тимчасове зберігання понад строк, що встановлений особливими умовами ліцензії

-

-

50

50

Перелік спецрахунків, на які сплачують екологічний податок 2019 року, наведено для кожної адміністративно територіальної одиниці на офіційному сайті ДФС у рубриці «бюджетні рахунки».

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації

і скачуйте ідеальні зразки заповнення
бюджетної звітності

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися