Головбух: Бюджет

Порядок розрахунку середньої зарплати: крок за кроком

 • 3 жовтня 2017
 • 6571

Відпускні, відрядження, лікарняні працівникам виплачують за особливими правилами. І тут без розуміння порядку обчислення середньої заробітної плати та вміння діяти так, як вимагають його норми, бухгалтерові установи не обійтися

Аби здійснити розрахунок середньої заробітної плати, кожен бухгалтер, який відповідає за нарахування заробітної плати працівникам установи, має знати порядок розрахунку. Адже йому доводиться розраховувати середню зарплату, аби визначити суму відпускних, оплатити дні відрядження, обчислити розмір вихідної допомоги, матеріальної допомоги, визначити суми страхових виплат (допомоги по вагітності та пологах чи по тимчасовій непрацездатності).

Тож сам по собі цей розрахунок перетворився на буденну справу. Однак в ній головне не помилитися ані з вибором нормативного документа, ані з діями.

Адже розмір страхових виплат обчислюють за Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок 1266).

Натомість виплати, які не є страховими, розраховувати потрібно за Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок 100).

Попри особливості, властиві кожному з цих нормативно-правових актів, установлений ними порядок розрахунку середньої зарплати має спільні кроки:

1) визначаємо розрахунковий період;

2) обчислюємо тривалість розрахункового періоду;

3) сумуємо виплати, нараховані в цей період;

4) знаходимо розмір середньоденної зарплати;

5) обчислюємо суму відповідної виплати.

Спробуємо прокрокувати ними разом.

Як за порядком обчислення середньої зарплати визначати розрахунковий період

Розрахунковий період залежно від виплати, яку обчислюють за середньою зарплатою, є різним — 2 або 12 повних календарних місяців, що передують події, з якою ця виплата пов’язана.

Якщо працівник в установі працює менш ніж 12 календарних місяців, розрахунковий період становитиме повні календарні місяці (з першого числа місяця, який передує укладанню трудового договору, до першого числа місяця, в якому настає відповідна подія). Це правило містить порядок розрахунку середньої зарплати для визначення сум відпускних, компенсації за дні невикористаної відпустки, а також страхових виплат (тобто і Порядок 100, і Порядок 1266).

Фактично відпрацьований час (з дня укладання трудового договору до дня настання події) буде розрахунковим періодом у разі, якщо працівник працює менше:

 • календарного місяця — правило діє для відпускних, компенсації за дні невикористаної відпустки, а також страхових виплат;
 • двох календарних місяців — правило діє для решти виплат (крім зазначених).

Таблиця 1

Розрахунковий період у розрізі виплат

Назва виплати

Розрахунковий період (к. міс.), якщо працівник працює

> 12 к. міс.

> 2 к. міс.

< 12 к. міс.

< 2 к. міс.

< 1 к. міс.

Відпускні

12

ПКМ ≤ 12

ПКМ ≥ 1

1

ФВЧ

Компенсація за дні невикористаної відпустки

Допомога по тимчасовій непрацездатності

Допомога по вагітності та пологах

Оплата службових відряджень

2

2

2

ФВЧ

ФВЧ

Вихідна допомога

Вимушений прогул

Виконання у робочий час державних і громадських обов’язків тощо

Інші виплати

Умовні позначення:

ПКМ — повні календарні місяці;

ФВЧ — фактично відпрацьований час

Коли тривалість розрахункового періоду зменшують

Залежно від виплати, яку розраховують за середньою зарплатою, тривалість розрахункового періоду обчислюють у робочих або календарних днях. Порядок розрахунку середньої зарплати 2017 року передбачає, що залежно від виплати тривалість розрахункового періоду може зменшуватись.

З розрахункового періоду виключають дні (див. табл. 2):

 • святкові і неробочі;
 • які оплачують за середнім заробітком виходячи з двохмісячного розрахункового періоду (оплачувані відпустки, службові відрядження, виконання державних і громадських обов’язків тощо);
 • відпустки без збереження зарплати;
 • тимчасової непрацездатності;
 • відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3- та/або 6-річного віку;
 • час простою не з вини працівника;
 • роботи з належних від працівника причин у режимі неповного робочого тижня.

Таблиця 2

Періоди, що їх виключають з розрахункового періоду

Порядок розрахунку середньої зарплати: крок за кроком

Порядок розрахунку середньої зарплати: крок за кроком

Які виплати включають до розрахунку

Не всі виплати, нараховані працівнику у розрахунковому періоді, враховують під час обчислення середньої зарплати. Це одне з правил, яке диктує порядок розрахунку середньої зарплати.

Для обчислення страхових виплат згідно з Порядком 1266 враховують лише виплати, що нараховані у/за розрахунковий період та на які нараховано ЄСВ, крім сум лікарняних і допомоги по вагітності та пологах (їх не враховують).

Найкраще відбирати такі виплати, користуючись звітами з ЄСВ за місяці розрахункового періоду, а також за місяць, що передує цьому періоду, та місяць, наступний за розрахунковим періодом.

Навіщо, спитаєте ви. Бо у цих звітах можуть бути нараховані виплати за минулі або майбутні періоди, які слід взяти до уваги.

Наприклад, суми відпускних, які нараховані не в розрахунковому періоді, враховують до потрібним нам виплат, якщо місяць, за який їх нараховано, є частиною розрахункового періоду. І навпаки, суми відпускних, які нараховані в останньому місяці розрахункового періоду за місяць, який до нього не належить, до потрібних нам виплат не зараховуються.

Для обчислення сум відпускних, компенсації за дні невикористаної відпустки та інших виплат згідно з Порядком 100 до виплат розрахункового періоду враховують усі виплати, пов’язані з виконанням роботи за посадою.

Тобто, дослухаючись цього правила, бухгалтер має взяти до розрахунку:

 • основну зарплату;
 • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час, суміщення професій і посад, розширення зони обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, високі досягнення в праці, умови праці, інтенсивність праці, вислугу років тощо);
 • різницю в посадових окладах, яку виплачують працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника установи або її структурного підрозділу;
 • виробничі премії;
 • винагороду за підсумками річної роботи.

Окрім перелічених, для обчислення сум відпускних та компенсації за дні невикористаної відпустки як передбачає порядок розрахунку середньої зарплати, враховують:

 • виплати за час, протягом якого працівнику зберігають середній заробіток (відпускні, оплата за виконання державних і громадських обов’язків, за дні службового відрядження тощо);
 • оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності та допомогу по тимчасовій непрацездатності;
 • допомогу по вагітності та пологах.

Які виплати не включають до розрахунку

Для обчислення інших виплат окреслені виплати під час розрахунку середньої зарплати не враховують.

До виплат розрахункового періоду під час обчислення сум відпускних, компенсації за дні невикористаної відпустки та інших виплат не враховують виплати, які визначає Порядок 100 пункт 4. Маються на увазі одноразові виплати (як-то компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога (для оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань, на поховання тощо), допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо). До цього кола виплат належать і виплати, пов’язані з ювілейними датами (приміром, премії до 8 березня, до дня бухгалтера тощо).

Проілюструємо в Таблиці 3 основні виплати розрахункового періоду, на яких слід загострити увагу бухгалтерові, який взявся обчислювати середню зарплату працівнику.

Таблиця 3

Виплати розрахункового періоду

Назва виплати

Виплати, які виключають (–) або враховують (+) до виплат розрахункового періоду

відпускні

оплата державних і громадських обов’язків тощо

оплата днів тимчасової непрацездатності

допомога по вагітності та пологах

компенсація днів невикористаної відпустки

матеріальна допомога на оздоровлення

матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань

премії до свят

Відпускні

+

+

+

+

Компенсація за дні невикористаної відпустки

Допомога по тимчасовій непрацездатності

+

+

+

+

+

Допомога по вагітності та пологах

Оплата службових відряджень

Вихідна допомога

Вимушений прогул

Виконання у робочий час державних і громадських обов’язків тощо

Інші виплати


Як розрахувати середньоденну заробітну плату

Після того, як бухгалтерові вдалося «позбирати до купи» всі виплати розрахункового періоду, він може визначити середньоденну зарплату — величину, потрібну для подальшого розрахунку.

Як передбачає порядок розрахунку середньої зарплати, середньоденну зарплату обчислюємо за формулою:

сума виплат розрахункового періоду ÷ кількість днів розрахункового періоду

Далі вже суму виплат, належних працівникові, обчислюємо на основі середньоденної зарплати.

І не забуваємо, коли тривалість розрахункового періоду обчислюють у календарних та робочих днях (див. табл. 2).

Як за порядком розрахунку середньої зарплати визначити суму виплати

Для того щоб обчислити суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, середньоденної зарплати недостатньо, потрібно знати страховий стаж (відсоток страхового стажу), обчислити мінімальну і максимальну денні виплати аби не вийти за їх межі.

З відпускними роботи менше. Щоб обчислити суму відпускних, як передбачає порядок розрахунку середньої зарплати, перемножуємо суму середньоденної зарплати на кількість календарних днів відпустки.

Аналогічні дії виконуємо і для компенсації за дні невикористаної відпустки.

Для обчислення суми вихідної допомоги, матеріальної допомоги держслужбовцям множимо суму середньоденної зарплати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді. Ця величина є розрахунковою. Її отримуємо діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарних місяці, встановлені згідно з графіком роботи установи. Враховуємо не лише відпрацьовані робочі дні, а й всі робочі дні.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Набридло це спливаюче вікно?

Тоді РЕЄСТРУЙТЕСЯ прямо зараз!

30 секунд на реєстрацію – і ви зможете СКАЧУВАТИ необхідні документи, форми, зразки без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися і скачати
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів та отримайте:


➤ нові КЕКВ 2019-го
➤ лайфхаки з анулювання актів ревізії
➤ понад 700 рішень щоденних робочих ситуацій
➤ користування онлайн-сервісами без обмежень

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати