Головбух: Бюджет

Місцеві бюджети 2018: які доходи й видатки

 • 19 січня 2018
 • 12754

Порядок, за яким у 2018 році формуватимуть місцеві бюджети, змінився. Причина тому — Закон про держбюджет-2018. Розглянемо, які надходження отримуватимуть місцеві бюджети цьогоріч.

Жителі села, селища, міста або кількох сіл, селищ, міст є відповідною місцевою територіальною громадою. Вони вирішують місцеві питання, як правило, через такі органи місцевого самоврядування:

 • сільська, селищна, міська рада, у т. ч. об’єднаної територіальної громади;
 • районна та обласна рада.

Прожитковий мінімум 2019 і на що він вплине

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Як змінився прожитковий мінімум 2019 року та чого очікувати у 2020-2021 роках? Як прожитковий мінімум вплинув на розміри посадових окладів працівників з оплатою праці за ЄТС? Для вас — дві зручні таблиці.

Місцеві бюджети — це бюджети, що сформовані для виконання повноважень органів місцевого самоврядування. Вони мають дохідну і видаткову частини. Їх за адміністративно-територіальною ознакою можна поділити на бюджети:

 • сільські;
 • селищні;
 • міські (міст районного чи обласного підпорядкування);
 • об’єднаних територіальних громад;
 • районні;
 • обласні;
 • міста Києва.

Бюджетний процес — 2018: на що розраховувати місцевим бюджетам

Ці місцеві бюджети затверджують щороку на плановий календарний рік (поточний бюджетний період). Дохідна й видаткова частини відповідного бюджету є різними. Їх складові визначає Бюджетний кодекс України (БК) та щороку, зокрема на 2018 рік — Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VІІІ (далі — Закон № 2246). Тож розглянемо, які доходи матимуть місцеві бюджети 2018 року.

Місцеві бюджети: доходи

Місцеві бюджети за своєю структурою мають фонди:

 • загальний;
 • спеціальний, у складі якого — бюджет розвитку.

Структура місцевих бюджетів у 2018 році

Доходи цих фондів різняться між собою. Розглянемо їх окремо.

Загальний фонд

Доходи загального фонду бюджету формуються за рахунок податкових надходжень, адміністративних послуг тощо. Також наповнюють цей фонд підприємства комунальної власності, засновані відповідними радами. Окремі штрафи й штрафні санкції за порушення, вчинені на території тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці, наповнюють місцеві бюджети — сільські, селищні, міські або бюджети об’єднаних територіальних громад. Розглянемо детальніше у Таблиці 1, за рахунок яких надходжень формується загальний фонд бюджетів.

Що слід врахувати у проекті місцевого бюджету на 2018 рік

Доходи загального фонду місцевих бюджетів у 2018 році

► Новації в казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів

Окрім цього, у 2018 та 2019 роках частину доходів державного бюджету спрямують у місцеві бюджети, а саме:

 • 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального;
 • 13,44% акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального.

► Бюджет участі: плануємо в проекті міського бюджету на 2018 рік

Ці надходження у загальний фонд місцевих бюджетів зараховуватимуть автоматично. Так, у першому півріччі цього року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній адміністративній території за друге півріччя 2017 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в Україні за друге півріччя 2017 року. У ІІ півріччі 2018 року місцеві бюджети України наповнюватимуть виходячи з цих показників, але за перше півріччя поточного року.

► Затвердження місцевих бюджетів: ураховуємо особливості

Спеціальний фонд

У складі спеціального фонду місцевого бюджету сформований бюджет розвитку. Статті доходів спеціального фонду, у т. ч. бюджету розвитку, наведемо у Таблиці 2.

Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів у 2018 році

Стаття доходів

Розмір надходжень (%) у місцеві бюджети:

сільські, селищні, міст районного значення

об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення

районні

обласні

Доходи бюджету розвитку

Дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність

100,00

100,00

100,00

100,00

Плата за надання місцевих гарантій

100,00

100,00

100,00

100,00

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури села, селища, міста, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», що наповнюють місцеві бюджети

100,00

100,00

100,00

100,00

Кошти, отримані від використання (реалізації) частини виробленої продукції, яку держава залишає у своїй власності за угодами про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції (крім коштів від державної частини продукції, виробленої на ділянці надр у межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України)

1,50

1,50

3,50

5,00

Кошти, отримані від відчуження майна, яке перебуває в комунальній власності, включаючи кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них (наповнюють місцеві бюджети)

100,00

100,00

100,00

100,00

Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів

100,00

100,00

100,00

100,00

Кошти, отримані від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, а також відсотки, сплачені за користування ними

100,00

100,00

100,00

100,00

Місцеві запозичення

100,00

100,00

100,00

100,00

Кошти, які передають місцеві бюджети за рішенням відповідної місцевої ради (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку — за рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради)

100,00

100,00

100,00

100,00

Інші доходи спеціального фонду

Кошти, отримані як відшкодування втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва

60,00

75,00

15,00

25,00

Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, які мають цільове спрямування у місцеві бюджети

100,00

100,00

100,00

100,00

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської або іншої діяльності

50,00

50,00

0,00

20,00

Екологічний податок

25,00

25,00

0,00

30,00

Відрахування вартості питної води суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють її реалізацію через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, які не наповнюють місцеві бюджети — районні і обласні

10,00

10,00

0,00

0,00

Власні надходження бюджетних установ, які утримуються коштом відповідного місцевого бюджету

100,00

100,00

100,00

100,00

Цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища

100,00

100,00

100,00

100,00

Надходження до цільових фондів у місцеві бюджети, що утворені місцевими радами

100,00

100,00

100,00

100,00

Субвенції, які надані з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів

100,00

100,00

100,00

100,00

Повернення кредитів, що надали місцеві бюджети індивідуальним сільським забудовникам

100,00

100,00

100,00

100,00

Повернення кредитів, які надавались з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними

100,00

100,00

100,00

100,00

Надходження у місцеві бюджети в рамках програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

100,00

100,00

100,00

100,00

Інші надходження, визначені законом

частина*

частина*

частина*

частина*

* частина коштів державного бюджету місцевим бюджетам, що визначена у додатках 5, 6 і 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VІІІ

Визначаємо код класифікації доходів бюджету для благодійної допомоги

Як бачимо, екологічний податок надходитиме у 2018 році до обласних бюджетів у меншому обсязі — 30% порівняно з 55% у 2017-му.

Видатки місцевих бюджетів

З доходами, які наповнюють місцеві бюджети, ми розібралися. Тепер розглянемо видатки, які проводяться з цих бюджетів.

Як і дохідна частина, видаткова теж чітко регламентована. Видатки з місцевих бюджетів проводяться лише на цілі, визначені у статтях 89-91 БК. Щоб не розпорошувати всі видатки, розглянемо у Таблиці 3 лише сфери й програми, видатки на які здійснюють з того чи іншого бюджету.

Як відбувається Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками

Видатки з місцевих бюджетів

► Право установи на представницькі витрати

Як бачимо з Таблиці 3, майже усі місцеві бюджети можуть здійснювати видатки на ту чи іншу сферу або програму. Але в складі цих сфер і програм конкретизують видатки, які можуть проводити лише з:

 • обласного бюджету — стаття 90 БК;
 • районного бюджету, бюджету міста обласного значення чи об’єднаної територіальної громади — статті 89 БК;
 • усіх місцевих бюджетів — статті 91 БК.

Поточні та капітальні видатки ДНЗ коштом сільського бюджету

Якщо ж місцеві бюджети отримують трансферти, видатки з місцевих бюджетів за рахунок цих трансфертів проводять з урахуванням їх цільового спрямування. Якщо мова йде про спеціальний фонд з бюджету розвитку, за рахунок цих коштів дозволено:

 • погашати місцевий борг;
 • проводити капітальні видатки, у т. ч. у вигляді капітальних трансфертів іншим бюджетам;
 • робити внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал суб’єкта господарювання;
 • проводити експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка підлягає продажу згідно з статтею 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, що вносить покупець земельної ділянки у відповідні місцеві бюджети;
 • готувати для продажу на земельних торгах земельні ділянки несільськогосподарського призначення або прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної власності) чи комунальної власності, а також проводити ці торги;
 • здійснювати платежі, які пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань територіальної громади міста, за рахунок надходжень у місцеві бюджети до бюджету розвитку (спеціальний фонд);
 • розробляти містобудівну документацію на місцевому та регіональному рівнях.

Плануємо видатки на організацію громадських робіт

Такою є актуальна інформація про доходи, які отримають у 2018 році місцеві бюджети, і видатки, які проводитимуть із цих бюджетів.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися