Головбух: Бюджет

Військовий збір у 2018 році

 • 17 січня 2018
 • 26944

Військовий збір з доходу фізичних осіб продовжуватимуть утримувати у 2018 році доти, поки Верховна Рада України не прийме рішення про завершення реформи Збройних Сил України та, відповідно, скасування військового збору. Розглянемо, як його утримувати.

Військовий збір у 2018 році Зміст статті:

Військовий збір був введений у 2014 році на кілька місяців відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.2014 № 1621-VII. Це було тимчасово, аби поповнити державну скарбницю, але відмовлятися від нього держава поки не має наміру.

Хто сплачує військовий збір 2018 року

Платниками зазвичай є:

 • фізичні особи — резиденти, які отримують прибутки з джерела їх походження в Україні, так і іноземні прибутки;
 • фізичні особи — нерезиденти, які отримують прибутки з джерела їх походження в Україні;
 • податкові агенти.

Військовий збір з заробітної плати в Україні налічує, утримує і сплачує до бюджету установа-роботодавець, що виплачує зарплату працівнику, який зазвичай є платником військового збору. Тобто працівник отримує на руки зарплату за мінусом податків і зборів, що утримуються роботодавцем з його зарплати.

З інших доходів, відмінних від заробітної плати, джерелом походження яких є територія України, військовий збір налічує, утримує і сплачує до бюджету податковий агент.

Але не завжди всі ці дії проводить податковий агент. Цей збір нараховує, утримує і сплачує до бюджету сам платник, якщо він отримує:

 • іноземний дохід;
 • дохід від особи, яка не є податковим агентом. Тобто від особи — нерезидента або фізичної особи — резидента, який не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності, або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

Об'єкт оподаткування

Військовий збір утримують з:

 • загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи (резидента та нерезидента);
 • доходу, що отримує фізична особа (резидент і нерезидент) на території нашої держави;
 • іноземного доходу фізичної особи — резидента.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Ставка військового збору 2018

Із зазначених доходів цей збір утримують за ставкою 1,5%. А з доходу за розділом IV Податкового кодексу України (ПК), який не відносять до загального оподатковуваного доходу фізичної особи, військовий збір не утримують. Винятком є хіба що доходи, зазначені в підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 ПК, з суми яких цей збір слід утримувати за ставкою 1,5%.

Крім цього, на період проведення АТО військовий збір не утримують з грошового забезпечення співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників ЗСУ, Нацгвардії України, СБУ, СЗР України, Держприкордонслужби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС України, УДО України, Держспецзв'язку України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань та інших осіб (пп. 1.7 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПК). Головна умова — їх безпосередня участь в АТО.

Порядок утримання військового збору

Військовий збір нараховує установа — податковий агент за формулою:

Військовий збір = заробітна плата × 1,5% (ставка військового збору)

Установа утримує військовий збір з зарплати працівника, тобто зменшує суму зарплати до видачі, оскільки працівник установи є платником цього збору. Установа ж виступає податковим агентом, в обов'язки якої входить:

 • нарахувати суму цього збору, застосовуючи ставку 1,5%;
 • утримати цю суму із зарплати працівника, тобто за його рахунок;
 • оплатити її в бюджет.

Також слід утримувати військовий збір із:

 • зарплати, що нарахована працівнику, але не виплачена;
 • доходу (зарплати) в негрошовій формі.

Ревізори виявили переплату зарплати працівнику. Чи можна утримати

Військовий збір у 2018 році
Людмила КРАВЧЕНКОкерівник експертної групи MCFR Головбух
Бухгалтер нарахував зарплату працівникам і впевнений, що дотримав усіх законодавчих норм. Але під час перевірки ревізор знайшов помилку — бухгалтер нарахував працівникам більше, ніж належало. Тож ревізор визнав такі виплати незаконними і направив керівнику вимогу їх відшкодувати. Керівник в установлені вимогою терміни має надіслати письмову відповідь, у якій зазначити відшкодовані суми та додати копії документів, що це підтверджують. Але з чиєї заробітної плати — працівника, бухгалтера чи керівника — відшкодовувати суми незаконних виплат?

Зарплата і прирівняні до неї виплати

Нагадаємо, що для цілей оподаткування ПДФО, військовим збором під поняттям «заробітна плата» розуміють:

 • основна заробітна плата;
 • додаткова заробітна плата;
 • інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які установа виплачує працівнику (пп. 14.1.48 ПК).

Крім цього, військовий збір утримують з:

 • оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності;
 • допомоги по тимчасовій непрацездатності (пп. 165.1.1 ПК).

Зарплата і ПСП

Якщо працівник має право на ПСП 2018, базу оподаткування, з якої утримують:

 • ПДФО і яка не перевищує граничного доходу для застосування податкової соціальної пільги, — зменшують на суму податкової соціальної пільги;
 • військовий збір, — не зменшують на суму податкової соціальної пільги.

Дохід в натуральній формі

Якщо працівник отримує дохід в натуральній формі, для обкладення ПДФО визначають базу як добуток вартості доходу в натуральній формі і «натурального» коефіцієнта. Базу оподаткування військовим збором обчислюємо без застосування такого коефіцієнта, тобто вона буде дорівнювати вартості натурального доходу. Військовий збір обчислюємо як добуток вартості доходу і ставки збору (1,5%).

Винагорода за договорами ЦПХ

З винагороди, що виплачується фізичній особі за цивільно-правовим договором, теж утримуємо цей збір. Базою оподаткування є сума винагороди.

Приклади утримання військового збору 2018

Приклад утримання військового збору з заробітної плати

Працівниці нарахували заробітну плату за грудень поточного року в сумі 5000,00 грн, яка включає посадовий оклад, надбавку і премію. Потрібно нарахувати суму ПДФО, військового збору і обчислити суму зарплати до видачі працівниці.

Вся сума зарплати є базою для обкладення ПДФО та військового збору.

Обчислюємо ПДФО:

5000,00 грн × 18% = 900,00 грн

Обчислюємо військовий збір:

5000,00 грн × 1,5% = 75,00 грн

Обчислюємо суму зарплати до видачі працівниці:

5000,00 грн - 900,00 грн - 75,00 грн = 4025,00 грн

Приклад утримання військового збору в разі застосування ПСП

Працівниці, на утриманні якої троє дітей, нарахували заробітну плату за грудень поточного року в сумі 5000,00 грн, яка включає посадовий оклад, надбавку і премію. Працівниця має право на податкову соціальну пільгу на дітей і на застосування граничного доходу для ПСП кратно кількості дітей. Потрібно утримати ПДФО, військовий збір і обчислити суму зарплати до видачі працівниці.

Перш ніж визначати базу оподаткування ПДФО, визначимо граничний дохід для застосування ПСП:

2240,00 грн × 3 дитини = 6720,00 грн

Сума ПСП у 2017 році для трьох дітей дорівнює:

800,00 грн × 3 дитини = 2400,00 грн

Оскільки сума зарплати не перевищує граничний дохід для застосування ПСП, база оподаткування ПДФО дорівнюватиме:

5000,00 грн - 2400,00 грн = 2600,00 грн

Військовий збір утримуємо з бази оподаткування, яку зменшується на суму податкової соціальної пільги, тобто з суми всієї зарплати.

Обчислюємо ПДФО:

2600,00 грн × 18% = 468,00 грн

Обчислюємо військовий збір:

5000,00 грн × 1,5% = 75,00 грн

Обчислюємо суму зарплати до видачі працівниці:

5000,00 грн - 468,00 грн - 75,00 грн = 4457,00 грн

Приклад утримання військового збору з відпускних та лікарняних

Працівниці за грудень поточного року нарахували:

 • лікарняні в сумі 1200,00 грн;
 • зарплату за відпрацьовані дні грудня - 2400,00 грн;
 • відпускні за грудень - 1500,00 грн.

Потрібно утримати ПДФО, військовий збір і обчислити суму зарплати до видачі працівниці.

Базою оподаткування ПДФО і військовим збором буде сума грудневих виплат - 5100,00 грн (1200,00 грн + 2400,00 грн + 1500,00 грн).

Обчислюємо суму ПДФО:

5100 грн × 18% = 918,00 грн.

Обчислюємо суму військового збору:

5100,00 грн × 1,5% = 76,50 грн.

Обчислюємо суму зарплати до видачі працівниці:

5100,00 грн - 918,00 грн - 76,50 грн = 4105,50 грн.

Приклад утримання військового збору в місяці нарахування декретних

Працівниці за 10 робочих днів грудня поточного року нараховано заробітної плати в сумі 2600,00 грн. З 15.12.2017 їй надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами та нараховано допомогу по вагітності та пологах в сумі 19 882,80 грн, з якої:

 • 2682,60 грн - за 17 календарних днів (к. дн.) грудня 2017 роки;
 • 4891,80 грн - за 31 к. дн. січня 2018 роки;
 • 4418,40 грн - за 28 к. дн. лютого 2018 роки;
 • 4891,80 грн - за 31 к. дн. березня 2018 роки;
 • 2998,20 грн - за 19 к. дн. квітня 2018 року.

Потрібно утримати ПДФО, військовий збір і обчислити суму зарплати до видачі працівниці.

Згідно з підпунктом 165.1.1 ПК із суми допомоги по вагітності та пологах не утримують ПДФО і військовий збір. Таким чином, базою оподаткування ПДФО і військового збору буде сума грудневої зарплати — 2600,00 грн.

Обчислюємо суму ПДФО:

2600 грн × 18% = 468,00 грн.

Обчислюємо суму військового збору:

2600,00 грн × 1,5% = 39,00 грн.

Обчислюємо суму зарплати до видачі працівниці:

2600,00 грн - 468,00 грн - 39,00 грн = 2093,00 грн.

Крім зарплати вона отримає 19 882,80 грн допомоги по вагітності та пологах.

Приклад утримання військового збору в місяці надання допомоги на лікування дитини

Працівниці за грудень поточного року нарахували зарплату в сумі 4800,00 грн та надали грошову допомогу для лікування дитини в сумі 2000,00 грн. Потрібно утримати суми ПДФО, військового збору і обчислити суму зарплати до видачі працівниці.

Згідно з підпунктом 165.1.19 ПК з суми цієї допомоги не утримують ПДФО і військовий збір. Отже, їх базою оподаткування буде сума грудневої зарплати — 4800,00 грн.

Обчислюємо суму ПДФО:

4800 грн × 18% = 864,00 грн.

Обчислюємо суму військового збору:

4800,00 грн × 1,5% = 72,00 грн.

Обчислюємо суму зарплати до видачі працівниці:

4800,00 грн - 864,00 грн - 72,00 грн = 3864,00 грн.

Крім зарплати вона отримає 2000,00 грн допомоги для лікування дитини.

Приклад утримання військового збору з відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення

Працівникові за 6 робочих днів грудня поточного року нарахована зарплата в сумі 1800,00 грн та за 20 к. дн. грудня — відпускні в сумі 3884,00 грн. Також до відпустки йому надано матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі 3392,00 грн.

Потрібно утримати ПДФО, військовий збір і обчислити суму зарплати до видачі працівнику.

Сума виплат є базою оподаткування ПДФО і військового збору - 9076,00 грн (1800,00 грн + 3884,00 грн + 3392,00 грн).

Обчислюємо суму ПДФО:

9076,00 грн × 18% = 1633,68 грн.

Обчислюємо суму військового збору:

9076,00 грн × 1,5% = 136,14 грн.

Обчислюємо суму зарплати до видачі працівнику:

9076,00 грн - 1633,68 грн - 136,14 грн = 7306,18 грн.

Порядок і терміни сплати військового збору 2018

Військовий збір установа платить до держбюджету одночасно з виплатою зарплати. Але є і виключення з цього правила.

Установа зобов'язана сплатити цей збір протягом трьох банківських днів з дня, наступного за днем:

 • виплати з каси заробітної плати готівкою;
 • надання працівнику доходу (зарплати) у негрошовій формі.

Протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем ​​звітного місяця, установа сплачує до бюджету військовий збір, утриманий із зарплати, що нарахована працівнику, але не виплачена.

Оскільки цей збір перераховують до державного бюджету, рахунки для його сплати, відкриті в органах Казначейства, слід шукати на сайті ДФС в розділі «Бюджетні рахунки», вибрати свою адміністративно-територіальну одиницю і завантажити рахунки «Державний бюджет».

Якщо установа має філії, відокремлені підрозділи, утриманий із зарплати цих працівників військовий збір слід сплатити на рахунок, відкритий в органі Казначейства, за адміністративно-територіальної одиниці, на якій розташовано підрозділ або філіал установи.

Військовий збір у формі 1ДФ

Про нараховані та сплачені суми військового збору установа звітує в ДФС. Щокварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем ​​звітного кварталу, вона подає Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ). Ця форма затверджена наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4. Військовий збір, нарахований і сплачений до бюджету, відображаються в розділі II Податкового розрахунку.

Варто нагадати, що невиплата працівнику доходу не є підставою для неподання податкового звіту. Податковий розрахунок в розділі II «Оподаткування відсотків, виграшів (призів) в лотерею і військового збору» заповнюють сумарно по всім працівникам в спеціально відведеному для цього рядку «Військовий збір». У ньому відображаємо в розрізі граф:

 • загальна сума нарахованого доходу — відповідає сумі, відображеній в рядку «Всього» графи 3а розділу I;
 • загальна сума виплаченого доходу — відповідає сумі, відображеній в рядку «Всього» графи 3 розділу I;
 • загальна сума утриманого податку, збору / нарахованого — відображаємо військовий збір, сума якого утримана із доходу всіх працівників;
 • загальна сума утриманого податку, збору / перерахованого — відображаємо суму цього збору, яку перераховано до бюджету в звітному кварталі.

Якщо в розділі II податкового розрахунку за минулий звітний період неправильно відображено загальну суму нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, або військовий збір, його загальну нараховану суму або загальну сплачену до бюджету суму, для виправлення помилки подаємо Форму 1ДФ типу «уточнююча» за відповідний минулий період. У розділі II цієї форми в рядку:

 • «Військовий збір» — відображаємо правильні суми;
 • «Військовий збір — виняток ****» — вказуємо суми, які були вказані в податковому розрахунку з типом форми «звітний» (тобто суми, в яких допущена помилка).

Якщо помилка допущена у податковому розрахунку за поточний звітний період і термін його подачі ще не закінчився, подаємо Податковий розрахунок за формою 1ДФ «звітний новий», в якому відзначаємо дохід і військовий збір в правильному розмірі (сумі). Цей податковий звіт вважається остаточним.

Відображаємо в бухобліку суму зарплати і утриманих з неї податків та зборів

Для відображення в бухгалтерському обліку розрахунків зі сплати податків, зборів застосовують субрахунок 6311 «Розрахунки з бюджетом по податках і зборах». Як правило, до цього субрахунку вводять аналітичні рахунки. Наприклад:

 • 6311/1 «ПДВ»;
 • 6311/2 «ПДФО»;
 • 6311/3 «Військовий збір» та інші.

За кредитом аналітичного рахунку 6311/3 відображаємо нараховану суму збору, а за дебетом цього рахунку — суму збору, яку сплачено до держбюджету.

Розглянемо на прикладі, як відобразити в бухгалтерському обліку відповідної кореспонденцією рахунків нараховану зарплату і утримані з неї ПДФО і військовий збір.

Працівнику за грудень поточного року нарахована зарплата в сумі 5200,00 грн. На суму зарплати нараховано ЄСВ в сумі 1144,00 грн (5200,00 грн × 22%), а з суми зарплати утримано:

ПДФО в сумі 936,00 грн (5200,00 грн × 18%);

військовий збір - 78,00 грн (5200,00 грн × 1,5%).

На картковий рахунок працівника перераховано суму зарплати 4186,00 грн (5200,00 грн — 936,00 грн — 78,00 грн) і сплачено на спеціальні реєстраційні рахунки суми ЄСВ, ПДФО та військового збору. Потрібно ці операції відобразити в бухгалтерському обліку.

Відображення цих операцій в бухгалтерському обліку покажемо в таблиці відповідної кореспонденції рахунків (субрахунків):

Військовий збірЗбільшити

Отже, військовий збір 2018 утримують за тим самим порядком, що й ПДФО 2018, але без застосування «натурального» коефіцієнта і без зниження суми доходу на суму ПСП 2018. У податковому розрахунку 1ДФ його відображають в окремому розділі. А в бухгалтерському обліку його відображають аналогічно ПДФО, запровадивши окремий для цього аналітичний рахунок до субрахунку бухобліку 6311 «Розрахунки з бюджетом по податках і зборах».

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися