text
Головбух: Бюджет

Податкова соціальна пільга 2018

 • 16 січня 2018
 • 26628

Кожен працівник має право зменшити податок, який утримують із його зарплати, тобто право на податкову соціальну пільгу. Розмір ПСП 2018 року змінився. Причина тому — підвищення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якою буде податкова соціальна пільга 2018 року та як її застосовувати, розглянемо далі.

Податкова соціальна пільга це сума, на яку працівник має право зменшити ПДФО, який утримують із його заробітної плати (п. 169.1 ПК). Спершу розглянемо, за яких умов можна застосовувати ПСП.

Умови, за яких застосовується податкова соціальна пільга у 2018 році

Основними правилами застосування ПСП 2018 року є такі:

 • заробітна плата працівника не повинна перевищувати граничного доходу для застосування податкової соціальної пільги;
 • застосовується соціальна податкова пільга тільки за одним місцем роботи за вибором працівника;
 • одному з батьків дозволяється збільшити кратно до кількості дітей граничний дохід для застосування пільги.

Так, право на ПСП 2018 року працівник матиме лише за умови, якщо його місячна зарплата не перевищуватиме граничний розмір доходу (ГРД). ГРД розраховуємо за формулою:

місячний прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01 2018 × 1,4 (коефіцієнт) = ГРД (результат округлюємо до найближчих 10 грн)

Тобто 1762,00 × 1,4 ≈ 2470,00 грн.

Умови, за яких соціальна пільга не застосовується

Як і раніше, податкова пільга 2018 року не поширюється на:

 • зарплати, яку виплачують одночасно зі стипендією, грошовим забезпеченням військовослужбовця;
 • доходу від підприємницької або іншої самостійної діяльності;
 • доходів, які не складають зарплату.

До доходів у вигляді заробітної плати, суму яких зменшує податкова соціальна пільга, належать:

До доходів, суму яких не зменшує податкова соціальна пільга, належать інші доходи, у т. ч. винагорода за цивільно-правовими договорами.

Скільки становитиме соціальна пільга 2018 року для різних категорій працівників, розглянемо більш докладно.

Розмір податкової соціальної пільги

Працівник може отримувати 100%, 150% або 200% ПСП.

Соціальна пільга у 2018 році, як і раніше, безпосередньо залежить від місячного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 01.01.2018 згідно зі статтею 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VІІІ.

100% ПСП — це 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Так, податкова соціальна пільга 2018 становить:

 • 881,00 грн (1762,00 грн × 50,00%) — для кожного працівника, якщо заробітна плата не перевищує 2470,00 грн;
 • 881,00 грн (881,00 грн × 100,00%) — на кожну дитину працівника, якщо у нього їх двоє або більше;
 • 1321,50 грн (881,00 грн × 150,00%) — для окремих категорій працівників, визначених у підпункті 169.1.3 ПК, в т. ч. і на дитину з інвалідністю;
 • 1762,00 грн (881,00 грн × 200,00%) — для інших категорій працівників, визначених у підпункті 169.1.4 ПК.

Хто може скористатися пільгою

Податкова соціальна пільга у сумі 881,00 грн за ПК застосовується до зарплати кожного працівника, а ось в сумі 1321,50 грн та 1762,00 грн — до зарплати лише деяких категорій працівників. Які працівники й на яку податкову пільгу можуть розраховувати у 2018 році, розглянемо в Таблиці 1.

Таблиця 1

Податкова соціальна пільга 2018 року в Україні

Категорії платників податків, які мають право на податкову соціальну пільгу

ПСП, %

ПСП, грн

Підстава

Будь-який платник ПДФО

100

881,00

Пп. 169.1.1 ПК

Платник податків, що утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (податкова пільга у розрахунку на кожну таку дитину)

100

881,00

Пп. 169.1.2 ПК

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник або платник податків, що утримує дитину-інваліда (соціальна пільга у розрахунку на кожну таку дитину)

150

1321,50

Пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПК

Потерпілий в наслідок Чорнобильської катастрофи (перша або друга категорії)

Пп. «в» пп. 169.1.3 ПК

Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт

Пп. «г» пп. 169.1.3 ПК

Інвалід I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом «б» підпункту 169.1.4 ПК (податкова соціальна пільга не застосовується з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає статус)

Пп. «ґ» пп. 169.1.3 ПК

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

Пп. «д» пп. 169.1.3 ПК

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни

Пп. «е» пп. 169.1.3 ПК

Герой України, Герой СРСР, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави

200

1762,00

Пп. «а» пп. 169.1.4 ПК

Учасник бойових дій під час Другої світової війни або особою, що в той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни

Пп. «б» пп. 169.1.4 ПК

Податкова соціальна пільга на дітей

Працівник, у якого є діти, отримує ПСП на кожну дитину незалежно від того, власна вона, чи усиновлена. При цьому граничний дохід для застосування податкової пільги буде збільшуватися, а ПДФО — зменшуватися. Термін дії пільги — до кінця року, у якому дитині виповниться 18. Скільки становитиме податкова соціальна пільга залежно від кількості дітей, розглянемо у Таблиці 2.

Таблиця 2

Податкова пільга на дітей залежно від їх кількості

Кількість дітей

Граничний дохід для застосування податкової пільги, грн

Податкова соціальна пільга, грн

всього

з інвалідністю

всього

на дитину (дітей) з інвалідністю

2

-

4940,00

1762,00

-

2

1

4940,00

2202,50

1321,50

2

2

4940,00

2643,00

2643,00

3

-

7410,00

2643,00

-

3

1

7410,00

3083,50

1321,50

3

2

7410,00

3524,00

2643,00

4

-

9880,00

3524,00

-

4

1

9880,00

3964,50

1321,50

4

2

9880,00

4405,00

2643,00

5

-

12 350,00

4405,00

-

5

1

12 350,00

4845,50

1321,50

5

2

12 350,00

5286,00

2643,00

Податкова соціальна пільга на дітей може застосовуватися одним із батьків, якщо зарплата не перевищує граничний дохід:

 • кратно кількості дітей (див. Таблицю 2) — для працівника — батька, який в заяві вказав на право збільшити граничний дохід для застосування пільги кратно кількості дітей;
 • 2470,00 грн — для другого з батьків.

Працівник втрачає право на ПСП на дитину, якщо:

 • його позбавили батьківських прав або він відмовився від дитини;
 • передає дитину на державне утримання, у т. ч. в установи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • дитина стає курсантом на умовах її повного утримання.

Соціальна пільга не надається починаючи з місяця, в якому відбулася така подія.

Податкова соціальна пільга для учасників АТО

Особи, які брали участь в антитерористичній операції (АТО) і мають статус учасників бойових дій, згідно з ПК не мають права на податкову соціальну пільгу в сумі 1321,50 грн або 1762,00 грн. Так пояснює ДФС у листі від 04.09.2015 № 8397/В/99-99-17-03-03-15.

Таким чином, податкова соціальна пільга в розмірі 150% (1321,50 грн) поширюється тільки на осіб, які були учасниками бойових дій на території інших держав, але не на учасників АТО. 

Учасники АТО з інвалідністю (I або II група) також не мають права на пільгу в розмірі 200% (1762,00 грн), оскільки така пільга поширюється на учасників бойових дій на території інших держав.

Якщо учасник АТО, у т. ч. з інвалідністю (І або ІІ група), отримає звання Героя України, до його заробітної плати застосовується соціальна пільга у розмірі 200% (1762,00 грн).

Перерахунок ПДФО при застосуванні ПСП

Бухгалтер зобов’язаний перерахувати ПДФО, коли (пп. 169.4.2 ПК):

 • нараховує останню зарплату за рік;
 • проводить розрахунок за останній місяць, у якому застосовує ПСП (працівник змінив місце її застосування або її застосовували неправомірно);
 • проводить остаточний розрахунок з працівником, який звільняється.

Мета перерахунку — перевірити, чи правильний розмір доходів, скажімо, у перехідних місяцях, коли працівник взяв відпустку чи лікарняний в одному місяці, а закінчилась вона у наступному. Під час перерахунку бухгалтер уточнює суми виплачуваних протягом року доходів із врахуванням сум, які нараховані за відповідні звітні місяці (лікарняні, відпускні тощо). Ці уточнені доходи за кожен місяць розраховують окремо. Потім сума доходу порівнюється з:

 • граничним розміром доходу, при якому застосовується податкова соціальна пільга;
 • сумою доходу за місяць, з якого утримали ПДФО.

Після цього бухгалтер проводить кінцеве оподаткування (визначає суму ПДФО за кожним місяцем окремо). Якщо після перерахунку виявиться, що у якомусь місяці ПДФО не доплатили, суму такої недоплати роботодавець утримує з зарплати працівника (пп. 119.2 ПК). Коли ж однієї зарплати недостатньо, — із доходу наступних місяців. 

Заява на податкову соціальну пільгу

Податкова соціальна пільга оформляється на підставі:

 • підтвердних документів;
 • заяви працівника.

Форми заяви законодавство не встановлює, тож вона довільна. Працівник може подавати її за формою, затвердженою наказом ДПА України від 30.09.2003 № 461. У заяві потрібно вказати:

 • згідно якого підпункту ПК у працівника є право на податкову пільгу або яким видом пільги він хоче скористатися, якщо таких підстав у нього кілька;
 • перелік документів, на підставі яких буде застосовуватися податкова соціальна пільга.

Зверніть увагу!

Якщо працівник працює одночасно в кількох установах, він має подати заяву туди, де хоче отримати право на ПСП.

Працівник подає нову заяву, якщо його право на податкову пільгу змінилось (отримав з інших підстав) або якщо він втратив це право (одружився, отримав стипендію тощо).

Не подають заяву лише державні службовці. Щоправда, якщо вони хочуть отримати право на 150% або 200% ПСП, від них вимагають підтверджувальні документи (пп. 169.2.3 ПК).

Податкова соціальна пільга діє з того місяця, у якому роботодавець прийняв від працівника заяву та всі необхідні документи. 

Документи, що підтверджують право на пільгу

Щоб податкова соціальна пільга була застосована до зарплати, працівник одночасно із заявою має подати в бухгалтерію оригінали і копії документів, що підтверджують право на цю пільгу. Перелік документів працівник може дізнатися з Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 № 1227. Які документи й яким категоріям працівників надавати, ми вказали в Таблиці 3.

Таблиця 3

Документи, що підтверджують право на ПСП

Категорії платників податків, що мають право на податкову соціальну пільгу

Документи, що підтверджують право на пільгу

Платник податків, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (податкова соціальна пільга у розрахунку на кожну таку дитину)

Копія паспорта

Копія (або дублікат) свідоцтва про народження дитини (дітей) або документу із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник (податкова соціальна пільга у розрахунку на кожну таку дитину)

Копія паспорта

Копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

Копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець)

Копія свідоцтва (дублікат свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документу  із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану

Платник податків, який утримує дитину-інваліда (податкова соціальна пільга у розрахунку на кожну таку дитину)

Копія свідоцтва (дублікат свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документу  із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану

Медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку, якщо вік дитини з інвалідністю — до 16 років

Пенсійне посвідчення дитини або довідка медико-соціальної експертизи, якщо вік дитини з інвалідністю від 16 до 18 років

Постраждалі в наслідок Чорнобильської катастрофи (І або ІІ категорії)

Копія посвідчення (дубліката посвідчення) встановленого зразка:

 • громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) в наслідок Чорнобильської катастрофи, категорії І серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладкою встановленого зразка
 • учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
 • категорії ІІ серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації
 • громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії ІІ серії Б
 • громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України про відселення, категорії ІІ серії Б

Інвалід I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом «б» підпункту 169.1.4 НК (податкова соціальна пільга не застосовується з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає статус)

Копія пенсійного посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

Копія акту Президента України про призначення довічної стипендії

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни

Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях в період після Другої світової війни

Герой України, Герой СРСР, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави

Копія орденської книжки Героя України, Героя СРСР або Героя Соціалістичної праці або копії орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної праці, нагородження орденами Слави чи Трудової Слави трьох ступенів та чотирма медалями «За відвагу»

Учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, в той час працювала в тилу, та інвалід I і II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни

Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни

Пенсійне посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи (для підтвердження інвалідності)

Документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

Алгоритм застосування ПСП: підсумовуємо

Застосовувати ПСП у 2018 році вам буде зручніше, якщо матимете під рукою шпаргалку-підказку.

Щоб переглянути шпаргалку, натисніть тут ↴

Податкова соціальна пільга: алгоритм застосування

Як застосовувати ПСП 2018 року: на прикладах

Відповідальність за порушення порядку застосування ПСП

Відповідальність за незаконне застосування ПСП може нести як бухгалтер, так і працівник.

Відповідальність нестиме бухгалтер, якщо податкова соціальна пільга застосовується:

 • без заяви або необхідних підтверджувальних документів; 
 • у неправильному розмірі;
 • з інших доходів, а не з зарплати.

Відповідальність покладається на працівника, коли він:

 • подав заяву кільком роботодавцям;
 • отримує доходи, які позбавляють його права на ПСП (наприклад, крім заробітної плати отримує стипендію з бюджету).

Якщо ДФС виявить такі порушення, вона повідомляє про це бухгалтера. Останній утримує з працівника:

 • суму пільги, яку працівник отримав неправомірно;
 • штраф у розмірі 100% цієї суми.

Також працівник втрачає право на застосування податкової пільги за всіма місцями роботи.

Працівник може відновити право на ПСП. Для цього спершу він відмовляється від такого права — подає всім роботодавцям відповідну заяву. Роботодавці утримують недоплату ПДФО, яка виникла через врахування ПСП, і штраф із найближчого доходу працівника. Якщо такого доходу буде мало, суми утримують із наступних виплат.

Потім працівник подає одному з роботодавців (на власний розсуд) заяву на отримання соцпільги. ДФС відновлює право на неї з місяця, наступного за місяцем, у якому працівник повністю погасить недоплату і штраф. 

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте матеріали про:

➤ головні зміни в законодавстві
➤ методи розв'язання складних робочих ситуацій
➤ зручні сервіси для роботи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль