Головбух: Бюджет

Порядок складання річного плану закупівель

 • 11 січня 2018
 • 7205

Порядок складання річного плану закупівель на наступний рік нещодавно уточнило Мінекономрозвитку у своєму листі від 28.12.2017 № 3304-06/48844-06. Зупинимося на основних його акцентах — для розпорядників бюджетних коштів та підприємств

Порядок складання річного плану закупівель розпорядниками бюджетних коштів

Розпорядники бюджетних коштів (далі — розпорядники) під час проведення закупівель керуються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922). Однак коли йдеться про відносини, що виникають під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, то в пріоритеті у них інші норми — бюджетного законодавства.

Який же тоді порядок складання річного плану закупівель? Замовник-розпорядник має діяти так.

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

► Чи пов’язувати планування закупівель та затвердження кошторису

По-перше, закупівлю проводити відповідно до річного плану. І не забувати його оприлюднювати на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п'яти днів з дня їх затвердження.

По-друге, усю роботу зі складання та затвердження річного плану закупівель доручити тендерному комітету або уповноваженій особі. Адже Примірним положенням про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557, встановлено, що члени тендерного комітету мають право, зокрема:

 • брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що закуповуватимуться;
 • аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;
 • одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
 • ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів.

А саме Примірне положення, як ми знаємо, рекомендовано використовувати замовникам.

► Чи складати паперовий додаток до річного плану закупівель

По-третє, визначити:

 • предмет закупівлі. Для цього замовник використовує норми Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 № 454.
 • орієнтовний початок проведення процедур закупівель.

Та це ще не все. Передує цьому процесу визначення потреб юрособи- замовника та планування обсягів і джерел видатків. І ось тут замовник має бути особливо уважним.

Як планувати обсяги і джерела видатків під час складання річного плану закупівель

Розповімо про все по черзі. Спочатку про роль головних розпорядників.

Щоб правильно і своєчасно організувати роботу, пов'язану зі складанням проектів кошторисів, головні розпорядники за вказівками Мінфіну, місцевих фінансових органів щодо складання проектів відповідних бюджетів на наступний рік вчиняють відповідно до пункту 11 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 (далі — Порядок). А саме вони:

 • встановлюють для розпорядників нижчого рівня граничні обсяги видатків бюджету та/або надання кредитів з бюджету із загального фонду бюджету, термін подання проектів кошторисів і дають вказівки щодо їх складання;
 • розробляють і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші показники, яких вони повинні додержуватися відповідно до законодавства і які необхідні для правильного визначення видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у проектах кошторисів;
 • забезпечують складення проектів кошторисів на бюджетні програми (функції), що виконуються безпосередньо головними розпорядниками.

 Заповнюємо форму річного плану закупівель

Головні розпорядники розглядають показники проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня. Тобто вони визначають, чи:

 • законні та правильні розрахунки;
 • є доцільними заплановані видатки бюджету та надання кредитів з бюджету;
 • правильно вони розподілені відповідно до економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, повноти надходження доходів або повернення кредитів;
 • додержані діючі ставки (посадові оклади), норми, ціни, ліміти, а також інші показники відповідно до законодавств.

Далі вони складають проекти зведених кошторисів (п. 12 Порядку).

На основі проектів зведених кошторисів головні розпорядники формують бюджетні запити, які подають Мінфіну, місцевим фінансовим органам. А ті, своєю чергою, включають їх до проектів відповідних бюджетів.

► Що зміниться у закупівлях електроенергії 2018 року

Обсяги видатків бюджету та/або кредитів з бюджету для розпорядників нижчого рівня головні розпорядники визначають за об'єктивною потребою в коштах кожної установи. Для цього вони ураховують:

 • її основні виробничі показники і контингенти, встановлені для установ (кількість класів, учнів у школах, ліжок у лікарнях, дітей у закладах дошкільної освіти);
 • обсяг роботи, що виконується;
 • штатну чисельність;
 • необхідність погашення дебіторської і кредиторської заборгованості та реалізації окремих програм і намічених заходів зі скорочення витрат у плановому періоді.

Зверніть увагу!

У проектах кошторисів установи видатки визначають, дотримуючись суворого режиму економії коштів і матеріальних цінностей.

Окремими нормами керуються під час складання проектів бюджетів органи місцевого самоврядування.

Зверніть увагу!

Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у т. ч. районів у містах), бюджети об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Проект місцевого бюджету складають за статтею 75 Бюджетного кодексу України.

Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі формування проектів місцевих бюджетів аналізують бюджетний запит, поданий головним розпорядником бюджетних коштів. Тобто перевіряють, чи відповідає він меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

► Як закупити періодичні видання

Провівши аналіз, за рішенням керівника місцевого фінансового органу бюджетний запит включають до пропозиції проекту місцевого бюджету. А той подають на розгляд  місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам місцевих рад відповідно.

Як визначити потребу під час складання річного плану закупівель

Отже, тендерні комітети або уповноважені особи замовників, коли складатимуть проекти кошторисів наприкінці попереднього року, можуть проаналізувати закупівлі за попередній рік (роки) та визначити потребу на наступний рік.  Аби визначити таку потребу, вони можуть зібрати інформацію від підпорядкованих (структурних) підрозділів.

На цьому етапі порядку складання річного плану закупівель можна визначати й очікувану вартість закупівель. А надалі коригувати її після розгляду та затвердження кошторисів.

► Договір закупівлі за державні кошти: як правильно продовжити дію на наступний рік

Визначають очікувану вартість закупівлі на основі планових вартісних показників, розрахованих, зокрема:

 • на основі потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках;
 • з урахуванням економічних факторів, індексу інфляції, що впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо.

Також замовники можуть попередньо провести маркетингові дослідження, вивчити ситуацію на ринку, промоніторити комерційні пропозиції потенційних постачальників товарів (надавачів послуг, виконавців робіт). У цьому знадобляться як інформація з відкритих джерел, так і безпосередні консультації з потенційними постачальниками. Можна також дослідити ціновий діапазон за допомогою аналітичного модуля bi.prozorro.org. А ще — отримати дані від органів влади, підприємств, установ організацій, чи з інших джерел інформації.

Оскільки законодавство не містить вимог стосовно алгоритму розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, замовник проводить його самостійно, ураховуючи специфіку такого предмета, умови та обставини проведення конкретної закупівлі. На цьому наголошує й Мінекономрозвитку.

► Коригуємо додаток до річного плану закупівель

Як бачимо, розпорядники визначають та обґрунтовують потребу у закупівлі товарів, робіт або послуг та необхідний обсяг видатків на наступний рік на етапі підготовки до складання бюджетних запитів. Тож тендерний комітет або уповноважена особа замовника мають час, аби завчасно отримати необхідну інформацію про потреби та обсягів видатків замовника. І потім використати таку інформацію для ефективного планування процедур закупівель за Законом № 922.

Порядок складання річного плану закупівель підприємствами

Основним плановим документом державного комерційного підприємства є фінансовий план (ч. 2 ст. 75 Господарського кодексу України; ГК). Його підприємства затверджують до 1 вересня року, що передує плановому, якщо інше не передбачено законом.

Згідно з фінансовим планом для виконання своїх функцій протягом року підприємство:

 • отримує доходи і проводить видатки;
 • визначає обсяг та спрямування коштів.

 Як внести зміни до тендерної документації

На господарську діяльність комунальних унітарних підприємств впливають:

 • вимоги, встановлені ГК щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств;
 • інші вимоги, передбачені законом (ст. 78 ГК).

Складають фінансовий план за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205.

Фінансовий план підприємства:

 • має поквартальну розбивку і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.
 • містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного року, а також інформацію згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Разом із проектом фінплану підприємства готують пояснювальну записку. У ній — наводять результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, а також показники такої діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік.

► Публічні закупівлі: час планувати по-новому

Отже, порядок складання річного плану закупівель тендерними комітетами або уповноваженими особами підприємства-замовника розпочинається на етапі складання фінансового плану та підготовки пояснювальної записки до нього. В цей час вони можуть проаналізувати закупівлі попереднього року, визначити потребу у закупівлях на наступний рік не лише підприємства, а й його підпорядкованих (структурних) підрозділів. А також — очікувану вартість закупівель, які планується провести.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися