Головбух: Бюджет

Новий порядок складання бюджетної звітності: застосовуємо під час звіту за 9 місяців

 • 3 жовтня 2017
 • 10251

Днями Мінфін вчергове оновив Порядок складання бюджетної звітності і, власне, самі форми. І знову — аби вгодити Бюджетному кодексу та змінам у бухгалтерському обліку, запровадженим нацстандартами. Все би нічого, однак звітувати за 9 місяців поточного року розпорядники та одержувачі бюджетних коштів мають вже по-новому. Тож варто докладно поговорити і про самі зміни, і про їх наслідки.

Мінфін оприлюднив на своєму сайті проект наказу, що попереджав про зміни в Порядок складання бюджетної звітності, ще наприкінці літа. Тож бухгалтери установ до чергових змін у бюджетній звітності почали готуватися вже заздалегідь.

Тепер можемо лише констатувати: наказ Мінфіну від 22.08.2017 № 712 затверджено, чинності він набуде з дня офіційного опублікування.

Відтак змінилися:

 • Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 № 44 (далі — Порядок № 44);
 • форми бюджетної звітності — додатки 1-6 до Порядку № 44.

Зупинимося передусім на змінах у формах, які викладені у новій редакції.

Що нового у формах бюджетної звітності

Тепер форми бюджетної звітності не містять графи, у якій розпорядники й одержувачі бюджетних коштів (далі — розпорядники) мали відображати фактичні видатки (див. табл.).

Зміни у формах бюджетної звітності

Назва звіту

Що змінено

Яку інформацію тепер не відображають

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. № 2д, № 2м)

Вилучена графа 9 «Фактичні на звітній період (рік)».

Змінилася нумерація граф форми

Фактичні видатки за загальним фондом кошторису, проведені за звітній період

Звіт про надходження використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. №4-1д, № 4-1 м; далі — Форма № 4-1д, № 4-1м)

Вилучені графи:

9 «Нараховано доходів за звітній період (рік)»;

де відображали дані про фактичні видатки за звітній період (рік), а саме:

 • графа 15 –«усього»;
 • графа 16 –«у т.ч. проведені за видатками загального фонду» що також змінює нумерацію граф форми

Доходи за видами власних надходжень (рядки 020-050 форми) та проведені фактичні видатки за КЕКВ для власних надходжень бюджетних установ

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. № 4-2д, № 4-2м; далі — Форма № 4-2д, № 4-2м)

Вилучені графи:

 • 9 «Нараховано доходів за звітній період (рік)»;
 • 12 «Фактичні за звітній період (рік)».

Змінилася нумерація граф форми

Доходи за видом надходжень, які зараховують до інших джерел власних надходжень бюджетних установ, а саме за рядком 040, та фактичні видатки, проведені за КЕКВ

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. № 4-3д, № 4-3м)

Вилучена графа 12 «Фактичні на звітній період (рік)».

Змінилася нумерація граф форми

Фактичні видатки, проведені за звітній період, за операціями, проведеними за рахунок інших надходжень спеціального фонду установи

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (ф. № 4-4д)

Вилучена графа 9 «Фактичні на звітній період (рік)».

Змінилася нумерація граф форми

Фактичні видатки за звітній період за операціями, проведеними за рахунок коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (ф. № 4-3д.1, № 4-3м.1)

Вилучені графи, де відображали дані про фактичні видатки за звітний період (рік), а саме:

 • 15 «Інвалюта»;
 • 16 «грн.».

Змінилася нумерація граф форми

Фактичні видатки за звітній період за операціями, проведеними за рахунок коштів, отриманих як позики міжнародних фінансових організацій

Податкова соціальна пільга 2019: визначаємо нові розміри

Іван Левадськийексперт з бухобліку та оподаткування в бюджетній сфері, Київ
Із кожної зарплати чи іншого доходу працівника бухгалтер утримує ПДФО і військовий збір. Однак деякі доходи взагалі не оподатковуються, а до зарплати може застосовуватись податкова соціальна пільга. З’ясуємо, який розмір вона матиме у 2019 році та як її застосувати.

Тобто вилучені:

 • зі складу форм звітності дані про фактичні видатки звітного періоду (проведені наростаючим підсумком з початку року) за загальним та спеціальним фондом бюджету;
 • з показників спеціального фонду дані про нараховані доходи від надання платних послуг та інших джерел власних надходжень за звітній період (за три кварталу поточного року).

Що змінилося у Порядку складання бюджетної звітності

У самому Порядку складання бюджетної звітності змін зовсім не багато. Пов’язані вони здебільшого зі змінами у формах бюджетної звітності.

Цілком логічним є вилучення з норматива рядків, які розтлумачували заповнення граф про фактичні видатки. Урахована тепер у його положеннях і нова нумерація граф у формах бюджетної заітності.

Також нормотворці уточнили, що копії зведеної річної бюджетної звітності, попередньо перевіреної та завізованої Казначейством, розпорядники подають до Мінфіну у паперовому вигляді або із застосуванням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Оскільки бухгалтери звітність за III квартал мають подавати вже за оновленими формами, про вплив внесених змін на складання як бюджетної, так і фінансової звітності варто розповісти окремо.

Яких наслідків очікувати від змін в формах  звітності

Дані про фактичні видатки

Фактичні видатки розпорядники визначають за даними таких регістрів бухгалтерского обліку, як:

 • книга «Журнал-Головна» (а саме сальдо субрахунків класу 8);
 • Картка аналітичного обліку фактичних видатків за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 29.06.2017 № 604.

Оскільки в органі Казначейства фактичні видатки не враховують, то відповідальність за достовірність цих даних покладається безпосередньо на розпорядника.

Як було

Дотепер на основі інформацію про фактичні видатки бюджетні установи мали можливість проводити звірку показників звітності за доходами та видатками, а також перевіряти ув’язку окремих показників Балансу (ф. № 1-дс; додаток 1 до НП(с)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541; далі — Баланс) з показниками бюджетної звітності.

Своєю чергою, розбіжності між касовими та фактичними видатками в розрізі КЕКВ надавали можливість перевірити достовірність сум заборгованості, зазначених у так званих формах № 7:

 • Звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м; додаток 7 до Порядку № 44);
 • Звіті про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1; додаток 8 до Порядку № 44).

Як буде

Тепер достовірність даних про бюджетну кредиторську заборгованість, відображених у формах № 7,  можна перевірити наявним залишком зареєстрованих в органі Казначейства, але не проплачених фінансових зобов’язань на звітну дату.

Вилучення інформації про проведені фактичні видатки матиме й інші наслідки.

По-перше, не буде можливості провести звірку наявної дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками, відображеної в формах № 7. Заборгованість відображається також у фінансовій звітності, а саме у Балансі, за відповідним напрямами і не в розрізі КЕКВ за кожним видом витрат. Тож тепер провести звірку можна лише за допомогою аналітичних даних Картки аналітичного обліку фактичних видатків.

По-друге, врешті-решт Мінфін урегулював відображення в бюджетній звітності амортизації, нарахованої у звітному періоді на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (субрахунки 8014 та 8114 Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203).

У зв’язку зі змінами, внесеними до Порядку № 44, це питання буде знято з повістки дня. Адже тепер фактичні видатки, до складу яких належить амортизація, в додатках 1-6 до Порядку № 44 не відображають.  

Нарахована амортизація  знайде своє місце лише в формах фінансової звітності, а саме у:

 • Звіті про фінансові результати (ф. № 2-дс; додаток 2 до НП(с)БОДС 121; далі — Звіт про фінансові результати) — у рядках 2210, 2220, 2850;
 • Балансі — у рядках, призначених для відображення нарахованого зносу (накопичувальної амортизації), —1002, 1012, 1022, 1042.

Увага!

З огляду на зміни, внесені до форм бюджетної звітності, потребуватиме оновлення програмне забезпечення з формування бюджетної та фінансової звітності в частині перенесення до фінансової звітності даних бюджетної звітності (про отримані доходи, касові видатки, кошторисні призначення тощо).

Графа «Нараховано доходів за звітній період (рік)»

Як ми зазначили, тепер форми бюджетної звітності тепер не міститимуть даних про нараховані доходи.

Дані про нараховані доходи порівняно з сумою отриманих доходів надавали можливість визначити стан дебіторської/кредиторської заборгованості за наданими послугами, іншими джерелами надходжень. Також цей показник використовували  під час формування Довідки відповідності показників за доходною частиною, де нарахований дохід порівнювали зі станом дебіторської/кредиторської заборгованості на початок року та на кінець звітного періоду, а також з отриманими доходами.

Варто згадати, що у фінансовій звітності суми нарахованих доходів не відображають, а до Звіту про фінансові результати включають суми отриманих доходів. З огляду на це графу «Нараховано доходів за звітній період (рік)» і вилучили з Форм № 4-1д, № 4-1 м та № 4-2д, № 4-2м.

Додамо, що суми нарахованих доходів відображають у розділі I Картки аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг), затвердженої наказом Мінфіну від 29.06.2017  № 604 (далі — Картка аналітичного обліку доходів). Зокрема, із загальної суми доходи виокремлюють в розрізі контрагентів, а також видів власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду, які належать до першої групи власних надходжень, таких як:

 • плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (підгрупа 1);
 • надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (підгрупа 2);
 • плата за оренду майна бюджетних установ (підгрупа 3);
 • надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна, крім нерухомого майна (підгрупа 4).

Саме цим показникам були тотожні дані, наведені у рядках 020-050 Форми № 4-1д, № 4-1 м.

У другому розділі Картки аналітичного обліку доходів за видами надходжень відображають отримані доходи, які повинні на звітну дату відповідати даним графи «Надійшло коштів за звітний період (рік)» Форми № 4-1д, № 4-1 м.

Інформацію про кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень (Форма № 4-2д, № 4-2м), бюджетні установи заповнюють на підставі Картки аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів), затвердженої наказом Мінфіну від 29.06.2017  № 604, як за нарахованими (перша частина цієї картки), так і за отриманими доходами (друга частина цієї картки). Такі показники повинні відповідати даним графи «Надійшло коштів за звітний період (рік)» за рядками 020-050 Форми № 4-2д, № 4-2м.

Як позначаться зміни на фінансовій звітності

Одразу зауважимо: зміни у формах бюджетної звітності у жодному разі не вплинуть на порядок заповнення форм фінансової звітності — Балансу та Звіту про фінансові результати, за якими установи звітуватимуть за третій квартал.

Як і раніше, фінансовий результат звітного періоду (субрахунок 5511) визначають як різницю проміж доходами та фактичними видатками.

Суми фактичних видатків за їх видами, що  їх обліковують на субрахунках 8011, 8012, 8013, 8014, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, установи відобразять у розділах I та IV Звіту про фінансові результати. Такі витрати в останній день звітного кварталу відносять на фінансовий результат звітного періоду (субрахунок 5511), а різниця між отриманими доходами та здійсненими витратами у вигляди профіціту/дефіциту потрапить до рядку 2390 цього Звіту. Відповідно, її врахують у складі рядка 1420 «Фінансовий результат» графи 4 «На звітну дату» Балансу.

Оскільки суми доходів та видатків на звітну дату відображають у фінансовій звітності наростающим підсумком з початку року, більшої ваги набуває ведення аналітичного обліку в установі.

Решту позицій у Звіті про фінансові результати заповнюють за загальними правилами, визначеними в нормативними актах та роз’ясненнями Мінфіну, у т. ч. листом від 28.03.2017 № 35220-06-5/8303.

Увага!

Дані касових видатків, відображені у фінансовій звітності, мають відповідати сумам касових видатків, визначеним у формах бюджетної звітності та Картках аналітичного обліку касових видатків.

Насамкінець нагадаємо: фахівці Казначейства мають завізувати та поставити печатку на усіх формах звітності — і фінансової, і бюджетної. Це стане підтвердженням, що звітність розпорядника відповідає даним бухгалтерського обліку органу Казначейства.

Валерій ШАШЕРІН,

головний бухгалтер військової частини А 4502

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!

Освітні заходи
Отримайте нові знання
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Бажаєте скачати файл?!Зареєструйтесь, будь ласка!

30 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощо


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 30 секунд
Зареєструватися